Tutkimusorganisaation oppiminen kehittävän vaikuttavuusarvioinnin prosessissa: Osallistujien, johdon ja menetelmän kehittäjän käsityksiä prosessin aikaansaamasta oppimisesta

Translated title of the contribution: Developmental Impact Assessment Process Enhancing Learning in a Research Organization: Perspectives of the Participants, Management and Developer of the Process

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Tämän tapaustutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, minkälaista oppimista kehittävän vaikuttavuusarvioinnin prosessi saa aikaan tutkimusorganisaatiossa. Tutkielma tehtiin ajankohtana, jolloin suomalainen tutkimusjärjestelmä oli murroksessa. Tämän päivän tutkimukselta odotetaan yhä parempaa yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja tutkimuksen rakenteita ollaan uudistamassa. Tutkimuksessa tarkasteltiin julkisten tutkimusorganisaatioiden vaikuttavuuden arvioinnin lähtökohtia ja organisaation oppimisen lähestymistapoja. Tutkimusorganisaatioiden olemassaolon oikeutuksen rinnalla vaikuttavuuden arviointien haasteeksi on noussut arvioinnin kohteiden oppiminen arvioinneista. Tämä edellyttää arviointien toimintatavoilta uusia, ihmisten toiminnan tasolle siirtyviä lähestymistapoja. Tutkielman teoriaosassa tarkasteltiin yksilölliskognitiivista, sosiokulttuurista ja kehittävän työntutkimuksen tapaa jäsentää organisaation oppimista. Kehittävässä työntutkimuksessa toiminnan laadullista muutosta eli oppimista on kuvattu ekspan-siivisena oppimisena. Ekspansiiviseksi oppimiseksi kutsutaan oppimista ja työkäytännön kehittämistä, jossa työntekijät itse ratkai-sevat nykyisen toiminnan ongelmia tulkitsemalla työn tarkoitusta, kohdetta ja tuotosta uudella tavalla, entistä laajemmassa yhtey-dessä. Tutkielmassa tutkittiin uudenlaisen kehittävän vaikuttavuuden arvioinnin aikaansaamaa oppimista Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen bioenergiatutkijoille kesällä 2007 järjestetyssä kokeilussa. Menetelmä yhdistää ekspansiivisen oppimisen ja tutkimuksen vaikuttavuuden arvioinnin lähestymistapoja. Prosessin synnyttämän oppimisen selvittämisessä keskityttiin kymmenen eri näkökulmia edustavan osallistujan käsitysten laadulliseen analysointiin. Haastattelut toteutettiin noin kolme kuukautta kehittämiskokeilun jälkeen. Tutkimustulosten pohjalta on ilmeistä, että kehittävän vaikuttavuusarvioinnin prosessi sai aikaan osallistujien ajattelutapojen ekspansiivista oppimista ja ensimmäisiä ituja uudenlaisen, entistä vaikuttavamman tutkimuksen tekemiseen. Analyysin perusteella suurin osa tutkijoista oli sisäistänyt vaikutta-vamman tutkimuksen tekemisen elementtejä ja prosessissa arvioidut hankkeet olivat toimineet vanhan toimintatavan kyseenalaista-misen välineinä. Lisäksi prosessilla ja sen toimintatavalla todettiin olevan tutkijoiden työskentelymotivaatiota kohottava merkitys. Organisaation johto sisäisti prosessissa osallistavan ja omista vahvuuksista lähtevän toimintatavan arvon, mikä on yksi merkittävä edellytys organisaation oppimiselle. Prosessin aikana oppiminen oli vielä keskeneräistä ja vasta alkua organisaation toiminnan laadulli-selle muutokselle ja ekspansiiviselle oppimiselle. Lisäksi kehittävä vaikuttavuusarviointi edisti tutkimusorganisaatiossa asiakasläh-töistä toimintatapaa. Toimintatapaa ollaan kokeilun jälkeen levittämässä MTT:n tutkimusorganisaatiossa laajemmin. Kehittävä vaikuttavuusarviointi näyttää lupaavalta toimintatavalta kehittää tutkimustyötä monitieteellisempään ja vaikuttavampaan suuntaan.
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages149
ISBN (Print)978-951-38-7095-9, 978-951-38-7096-6
Publication statusPublished - 2008
MoE publication typeNot Eligible

Publication series

SeriesVTT Publications
Number681
ISSN1235-0621

Fingerprint

Process Assessment (Health Care)
Learning
Research

Keywords

  • organizations
  • public research organizations
  • personnel
  • organizational learning
  • expansive learning
  • development
  • impact analysis
  • impact assessment
  • impact evaluation

Cite this

@book{ac63aa3b9be546b0b3165dc918b30db1,
title = "Tutkimusorganisaation oppiminen kehitt{\"a}v{\"a}n vaikuttavuusarvioinnin prosessissa: Osallistujien, johdon ja menetelm{\"a}n kehitt{\"a}j{\"a}n k{\"a}sityksi{\"a} prosessin aikaansaamasta oppimisesta",
abstract = "T{\"a}m{\"a}n tapaustutkimuksen tarkoituksena oli selvitt{\"a}{\"a}, mink{\"a}laista oppimista kehitt{\"a}v{\"a}n vaikuttavuusarvioinnin prosessi saa aikaan tutkimusorganisaatiossa. Tutkielma tehtiin ajankohtana, jolloin suomalainen tutkimusj{\"a}rjestelm{\"a} oli murroksessa. T{\"a}m{\"a}n p{\"a}iv{\"a}n tutkimukselta odotetaan yh{\"a} parempaa yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja tutkimuksen rakenteita ollaan uudistamassa. Tutkimuksessa tarkasteltiin julkisten tutkimusorganisaatioiden vaikuttavuuden arvioinnin l{\"a}ht{\"o}kohtia ja organisaation oppimisen l{\"a}hestymistapoja. Tutkimusorganisaatioiden olemassaolon oikeutuksen rinnalla vaikuttavuuden arviointien haasteeksi on noussut arvioinnin kohteiden oppiminen arvioinneista. T{\"a}m{\"a} edellytt{\"a}{\"a} arviointien toimintatavoilta uusia, ihmisten toiminnan tasolle siirtyvi{\"a} l{\"a}hestymistapoja. Tutkielman teoriaosassa tarkasteltiin yksil{\"o}lliskognitiivista, sosiokulttuurista ja kehitt{\"a}v{\"a}n ty{\"o}ntutkimuksen tapaa j{\"a}sent{\"a}{\"a} organisaation oppimista. Kehitt{\"a}v{\"a}ss{\"a} ty{\"o}ntutkimuksessa toiminnan laadullista muutosta eli oppimista on kuvattu ekspan-siivisena oppimisena. Ekspansiiviseksi oppimiseksi kutsutaan oppimista ja ty{\"o}k{\"a}yt{\"a}nn{\"o}n kehitt{\"a}mist{\"a}, jossa ty{\"o}ntekij{\"a}t itse ratkai-sevat nykyisen toiminnan ongelmia tulkitsemalla ty{\"o}n tarkoitusta, kohdetta ja tuotosta uudella tavalla, entist{\"a} laajemmassa yhtey-dess{\"a}. Tutkielmassa tutkittiin uudenlaisen kehitt{\"a}v{\"a}n vaikuttavuuden arvioinnin aikaansaamaa oppimista Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen bioenergiatutkijoille kes{\"a}ll{\"a} 2007 j{\"a}rjestetyss{\"a} kokeilussa. Menetelm{\"a} yhdist{\"a}{\"a} ekspansiivisen oppimisen ja tutkimuksen vaikuttavuuden arvioinnin l{\"a}hestymistapoja. Prosessin synnytt{\"a}m{\"a}n oppimisen selvitt{\"a}misess{\"a} keskityttiin kymmenen eri n{\"a}k{\"o}kulmia edustavan osallistujan k{\"a}sitysten laadulliseen analysointiin. Haastattelut toteutettiin noin kolme kuukautta kehitt{\"a}miskokeilun j{\"a}lkeen. Tutkimustulosten pohjalta on ilmeist{\"a}, ett{\"a} kehitt{\"a}v{\"a}n vaikuttavuusarvioinnin prosessi sai aikaan osallistujien ajattelutapojen ekspansiivista oppimista ja ensimm{\"a}isi{\"a} ituja uudenlaisen, entist{\"a} vaikuttavamman tutkimuksen tekemiseen. Analyysin perusteella suurin osa tutkijoista oli sis{\"a}ist{\"a}nyt vaikutta-vamman tutkimuksen tekemisen elementtej{\"a} ja prosessissa arvioidut hankkeet olivat toimineet vanhan toimintatavan kyseenalaista-misen v{\"a}linein{\"a}. Lis{\"a}ksi prosessilla ja sen toimintatavalla todettiin olevan tutkijoiden ty{\"o}skentelymotivaatiota kohottava merkitys. Organisaation johto sis{\"a}isti prosessissa osallistavan ja omista vahvuuksista l{\"a}htev{\"a}n toimintatavan arvon, mik{\"a} on yksi merkitt{\"a}v{\"a} edellytys organisaation oppimiselle. Prosessin aikana oppiminen oli viel{\"a} keskener{\"a}ist{\"a} ja vasta alkua organisaation toiminnan laadulli-selle muutokselle ja ekspansiiviselle oppimiselle. Lis{\"a}ksi kehitt{\"a}v{\"a} vaikuttavuusarviointi edisti tutkimusorganisaatiossa asiakasl{\"a}h-t{\"o}ist{\"a} toimintatapaa. Toimintatapaa ollaan kokeilun j{\"a}lkeen levitt{\"a}m{\"a}ss{\"a} MTT:n tutkimusorganisaatiossa laajemmin. Kehitt{\"a}v{\"a} vaikuttavuusarviointi n{\"a}ytt{\"a}{\"a} lupaavalta toimintatavalta kehitt{\"a}{\"a} tutkimusty{\"o}t{\"a} monitieteellisemp{\"a}{\"a}n ja vaikuttavampaan suuntaan.",
keywords = "organizations, public research organizations, personnel, organizational learning, expansive learning, development, impact analysis, impact assessment, impact evaluation",
author = "Katri Kallio",
note = "Project code: 6996",
year = "2008",
language = "Finnish",
isbn = "978-951-38-7095-9",
series = "VTT Publications",
publisher = "VTT Technical Research Centre of Finland",
number = "681",
address = "Finland",

}

Tutkimusorganisaation oppiminen kehittävän vaikuttavuusarvioinnin prosessissa : Osallistujien, johdon ja menetelmän kehittäjän käsityksiä prosessin aikaansaamasta oppimisesta. / Kallio, Katri.

Espoo : VTT Technical Research Centre of Finland, 2008. 149 p. (VTT Publications; No. 681).

Research output: Book/ReportReport

TY - BOOK

T1 - Tutkimusorganisaation oppiminen kehittävän vaikuttavuusarvioinnin prosessissa

T2 - Osallistujien, johdon ja menetelmän kehittäjän käsityksiä prosessin aikaansaamasta oppimisesta

AU - Kallio, Katri

N1 - Project code: 6996

PY - 2008

Y1 - 2008

N2 - Tämän tapaustutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, minkälaista oppimista kehittävän vaikuttavuusarvioinnin prosessi saa aikaan tutkimusorganisaatiossa. Tutkielma tehtiin ajankohtana, jolloin suomalainen tutkimusjärjestelmä oli murroksessa. Tämän päivän tutkimukselta odotetaan yhä parempaa yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja tutkimuksen rakenteita ollaan uudistamassa. Tutkimuksessa tarkasteltiin julkisten tutkimusorganisaatioiden vaikuttavuuden arvioinnin lähtökohtia ja organisaation oppimisen lähestymistapoja. Tutkimusorganisaatioiden olemassaolon oikeutuksen rinnalla vaikuttavuuden arviointien haasteeksi on noussut arvioinnin kohteiden oppiminen arvioinneista. Tämä edellyttää arviointien toimintatavoilta uusia, ihmisten toiminnan tasolle siirtyviä lähestymistapoja. Tutkielman teoriaosassa tarkasteltiin yksilölliskognitiivista, sosiokulttuurista ja kehittävän työntutkimuksen tapaa jäsentää organisaation oppimista. Kehittävässä työntutkimuksessa toiminnan laadullista muutosta eli oppimista on kuvattu ekspan-siivisena oppimisena. Ekspansiiviseksi oppimiseksi kutsutaan oppimista ja työkäytännön kehittämistä, jossa työntekijät itse ratkai-sevat nykyisen toiminnan ongelmia tulkitsemalla työn tarkoitusta, kohdetta ja tuotosta uudella tavalla, entistä laajemmassa yhtey-dessä. Tutkielmassa tutkittiin uudenlaisen kehittävän vaikuttavuuden arvioinnin aikaansaamaa oppimista Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen bioenergiatutkijoille kesällä 2007 järjestetyssä kokeilussa. Menetelmä yhdistää ekspansiivisen oppimisen ja tutkimuksen vaikuttavuuden arvioinnin lähestymistapoja. Prosessin synnyttämän oppimisen selvittämisessä keskityttiin kymmenen eri näkökulmia edustavan osallistujan käsitysten laadulliseen analysointiin. Haastattelut toteutettiin noin kolme kuukautta kehittämiskokeilun jälkeen. Tutkimustulosten pohjalta on ilmeistä, että kehittävän vaikuttavuusarvioinnin prosessi sai aikaan osallistujien ajattelutapojen ekspansiivista oppimista ja ensimmäisiä ituja uudenlaisen, entistä vaikuttavamman tutkimuksen tekemiseen. Analyysin perusteella suurin osa tutkijoista oli sisäistänyt vaikutta-vamman tutkimuksen tekemisen elementtejä ja prosessissa arvioidut hankkeet olivat toimineet vanhan toimintatavan kyseenalaista-misen välineinä. Lisäksi prosessilla ja sen toimintatavalla todettiin olevan tutkijoiden työskentelymotivaatiota kohottava merkitys. Organisaation johto sisäisti prosessissa osallistavan ja omista vahvuuksista lähtevän toimintatavan arvon, mikä on yksi merkittävä edellytys organisaation oppimiselle. Prosessin aikana oppiminen oli vielä keskeneräistä ja vasta alkua organisaation toiminnan laadulli-selle muutokselle ja ekspansiiviselle oppimiselle. Lisäksi kehittävä vaikuttavuusarviointi edisti tutkimusorganisaatiossa asiakasläh-töistä toimintatapaa. Toimintatapaa ollaan kokeilun jälkeen levittämässä MTT:n tutkimusorganisaatiossa laajemmin. Kehittävä vaikuttavuusarviointi näyttää lupaavalta toimintatavalta kehittää tutkimustyötä monitieteellisempään ja vaikuttavampaan suuntaan.

AB - Tämän tapaustutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, minkälaista oppimista kehittävän vaikuttavuusarvioinnin prosessi saa aikaan tutkimusorganisaatiossa. Tutkielma tehtiin ajankohtana, jolloin suomalainen tutkimusjärjestelmä oli murroksessa. Tämän päivän tutkimukselta odotetaan yhä parempaa yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja tutkimuksen rakenteita ollaan uudistamassa. Tutkimuksessa tarkasteltiin julkisten tutkimusorganisaatioiden vaikuttavuuden arvioinnin lähtökohtia ja organisaation oppimisen lähestymistapoja. Tutkimusorganisaatioiden olemassaolon oikeutuksen rinnalla vaikuttavuuden arviointien haasteeksi on noussut arvioinnin kohteiden oppiminen arvioinneista. Tämä edellyttää arviointien toimintatavoilta uusia, ihmisten toiminnan tasolle siirtyviä lähestymistapoja. Tutkielman teoriaosassa tarkasteltiin yksilölliskognitiivista, sosiokulttuurista ja kehittävän työntutkimuksen tapaa jäsentää organisaation oppimista. Kehittävässä työntutkimuksessa toiminnan laadullista muutosta eli oppimista on kuvattu ekspan-siivisena oppimisena. Ekspansiiviseksi oppimiseksi kutsutaan oppimista ja työkäytännön kehittämistä, jossa työntekijät itse ratkai-sevat nykyisen toiminnan ongelmia tulkitsemalla työn tarkoitusta, kohdetta ja tuotosta uudella tavalla, entistä laajemmassa yhtey-dessä. Tutkielmassa tutkittiin uudenlaisen kehittävän vaikuttavuuden arvioinnin aikaansaamaa oppimista Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen bioenergiatutkijoille kesällä 2007 järjestetyssä kokeilussa. Menetelmä yhdistää ekspansiivisen oppimisen ja tutkimuksen vaikuttavuuden arvioinnin lähestymistapoja. Prosessin synnyttämän oppimisen selvittämisessä keskityttiin kymmenen eri näkökulmia edustavan osallistujan käsitysten laadulliseen analysointiin. Haastattelut toteutettiin noin kolme kuukautta kehittämiskokeilun jälkeen. Tutkimustulosten pohjalta on ilmeistä, että kehittävän vaikuttavuusarvioinnin prosessi sai aikaan osallistujien ajattelutapojen ekspansiivista oppimista ja ensimmäisiä ituja uudenlaisen, entistä vaikuttavamman tutkimuksen tekemiseen. Analyysin perusteella suurin osa tutkijoista oli sisäistänyt vaikutta-vamman tutkimuksen tekemisen elementtejä ja prosessissa arvioidut hankkeet olivat toimineet vanhan toimintatavan kyseenalaista-misen välineinä. Lisäksi prosessilla ja sen toimintatavalla todettiin olevan tutkijoiden työskentelymotivaatiota kohottava merkitys. Organisaation johto sisäisti prosessissa osallistavan ja omista vahvuuksista lähtevän toimintatavan arvon, mikä on yksi merkittävä edellytys organisaation oppimiselle. Prosessin aikana oppiminen oli vielä keskeneräistä ja vasta alkua organisaation toiminnan laadulli-selle muutokselle ja ekspansiiviselle oppimiselle. Lisäksi kehittävä vaikuttavuusarviointi edisti tutkimusorganisaatiossa asiakasläh-töistä toimintatapaa. Toimintatapaa ollaan kokeilun jälkeen levittämässä MTT:n tutkimusorganisaatiossa laajemmin. Kehittävä vaikuttavuusarviointi näyttää lupaavalta toimintatavalta kehittää tutkimustyötä monitieteellisempään ja vaikuttavampaan suuntaan.

KW - organizations

KW - public research organizations

KW - personnel

KW - organizational learning

KW - expansive learning

KW - development

KW - impact analysis

KW - impact assessment

KW - impact evaluation

UR - http://www.scopus.com/inward/record.url?scp=49049093854&partnerID=8YFLogxK

M3 - Report

SN - 978-951-38-7095-9

SN - 978-951-38-7096-6

T3 - VTT Publications

BT - Tutkimusorganisaation oppiminen kehittävän vaikuttavuusarvioinnin prosessissa

PB - VTT Technical Research Centre of Finland

CY - Espoo

ER -