Diagnostiikka

Henry Mikkonen, Erkki Jantunen, Juha Miettinen, Pertti Leinonen, Juha Kautto, Veli Erkki Lumme

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter or book articleProfessional

Abstract

Huomattava osa mahdollisista vioista voidaan todeta värähtelymittauksin jo hyvissä ajoin ennen niiden kehittymistä kriittisiksi koneen käytön kannalta. Jotta vika voidaan havaita riittävän ajoissa, on mittaustoiminnan oltava säännöllistä. Tällöin vikaantumisesta johtuvat muutokset pystytään melko yksinkertaisin mittauksin toteamaan ja näin saada aikaa suunnitella ja valmistella vian korjausta. Yleisesti kunnonvalvonta jaetaan kolmeen vaiheeseen, jotka ovat valvonta, vianmääritys ja ennusteen laatiminen. Valvonnan päätarkoitus on saada luotettava havainto normaalista poikkeavasta tilanteesta. Havaittu poikkeama käynnistää vianmäärityksen eli diagnoosin, jonka tarkoitus on selvittää poikkeavan mittaustuloksen syy ja tunnistaa mahdollinen vikaantuminen. Kolmas vaihe on ennusteen eli prognoosin laatiminen, jonka tarkoituksena on arvioida jäljellä olevaa käyttöaikaa ja sen perusteella päättää mahdollisen korjaustoimenpiteen ajankohta.
Original languageFinnish
Title of host publicationKuntoon perustuva kunnossapito, käsikirja. Toim. Henry Mikkonen
Place of PublicationHelsinki
Chapter13
Pages281-368
Publication statusPublished - 2009
MoE publication typeNot Eligible

Cite this