Digiroadin hyödyntäminen liikennetelematiikan palveluissa: Esiselvitys

  Research output: Book/ReportReport

  Abstract

  Digiroad sisältää digitaalisessa muodossa koko Suomen tie- ja katuverkon (noin 500 000 km) sijaintitiedot ja tärkeimmät ominaisuustiedot sekä välineet ja toimintatavat tietojen hallinnan ja ylläpitoon. Digiroadin päätavoitteena on ainakin aluksi edistää erityisesti liikennetelematiikan palveluiden kehittämistä ja tuotteistamista Suomessa. Digiroad mahdollistaa myös monien muiden hyödyllisten palvelujen kehittämisen. Digiroadin tuoma lisäarvo palvelujen kehittämiselle on paikannettavuuden yksikäsitteisyys (koordinaatit ja ID-tunnus), reititettävyys osoitteiden välillä, tie-ja katuverkon kuvauksen tarkkuus, tasalaatuisuus ja maan laajuinen kattavuus sekä tiedon edullisuus. Digiroadia hyödyntävän palvelutuotannon perusedellytys on Digiroadin ylläpidon toimivuus. Muista edellytyksistä pelisäännöt ovat selkeytyneet Digiroadia koskevan lainsäädännön valmistuttua. Myös Digiroadin hinnoitteluperiaatteet mahdollistavat palvelujen syntymisen. Tiedonsiirtomenetelmien ja päätelaitteiden kehittyminen sekä käyttöliittymien vakioituminen tukevat osaltaan palveluiden lisääntymistä. Palvelujen, sovellusten ja järjestelmien kehittämisessä kannattaa hyödyntää liikennetelematiikan kansallista järjestelmäarkkitehtuuria (TelemArk). Kotimaan pienten markkinoiden takia palvelujen ja sovellusten kehittäjien kannattaa ottaa huomioon myös kansainvälisten markkinoiden mahdollisuudet ja vaatimukset. Digiroadin suurimpien hyödyntämismahdollisuuksien arvioidaan lähitulevaisuudessa olevan ammattikäyttäjien markkinoilla kuljetus- ja mobiiliyritysten toimintojen tehostamisessa, viranomaisten hätäpalveluissa sekä henkilökohtaiseen navigointiin perustuvissa mobiilipalveluissa. Käyttäjille tärkeitä palveluja ovat navigointiin liittyvien sovellusten lisäksi ajantasainen ruuhka- ja häiriötieto, ajantasainen reitinoptimointi ja matka-aikaennuste sekä tiedot erilaisista palveluista, tapahtumista ja joukkoliikenteestä. Kuluttajamarkkinoilla kysyntää arvioidaan olevan niillä paikannukseen liittyvillä sovelluksissa, jotka voidaan liittää muihin palveluihin (esim. informaatio-, viihde- ja turvapalvelut). Liikennetelematiikan palveluissa Digiroadilla on lähitulevaisuudessa eniten kysyntää navigointi- ja opastuspalvelujen, hätäpalvelujen, kaluston ja kuljetusten hallintapalvelujen, vaarallisten aineiden kuljetusten valvonnan, tiedon keruu- ja hallintapalvelujen, häiriönhallintapalvelujen sekä liikenteen tiedotuspalvelujen kehittämisessä. Digiroad tarjoaa hyvän alustan myös matkojen yhdistämiseen liittyvien palvelujen toteuttamiselle. Aineisto tukee myös mm. nopeuden säätelyyn tähtääviä sovelluksia. Digiroadin palvelukokeiluksi valittiin liikenteen häiriönhallintapalvelu. Palvelukokeilussa kuvataan ja toteutetaan häiriötietokanta (palvelutietokanta), johon väylätiedot saadaan Digiroadista. Häiriötiedot saadaan Tiehallinnon Liikennekeskustietojärjestelmästä ja Tampereen kaupungilta. Vuoden 2004 loppupuolella Tampereella käynnistyvässä pilotissa luodaan myös yleinen malli siitä, miten häiriötiedot yhdistetään Digiroadin tietoihin ja miten tästä yhdistelmästä voidaan tuottaa tietoa tienkäyttäjille. Jatkotoimenpiteenä suositellaan tehtävän Digiroad-palveluvisio, jossa selvitettäisiin mm. liiketoimintamalleja palvelujen toteuttamiseksi. Palveluvisio tukisi kuntien ja viranomaisten palvelujen toteuttamissuunnitelmia sekä yksityisen sektorin palveluntuottajien liiketoimintamallien ja palvelujen kehittämistä. Digiroad-järjestelmää kannattaa kehittää TelemArkin kehittämissuunnitelman linjausten mukaisesti.
  Original languageFinnish
  Place of PublicationHelsinki
  PublisherLiikenne- ja viestintäministeriö
  Number of pages54
  ISBN (Print)951-723-897-5
  Publication statusPublished - 2004
  MoE publication typeD4 Published development or research report or study

  Publication series

  SeriesFITS-julkaisuja
  Number36/2004

  Keywords

  • Digiroad
  • transport telematics
  • location
  • services

  Cite this