Digitaalinen painaminen osana toimintoketjuja

Helene Juhola, Asta Bäck, Timo Siivonen, Tatu Lindberg, Mikko Pitkänen, Caj Södergård, Olli Nurmi

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Julkaisu on projektin "Elektroninen painaminen osana toimintoketjuja" loppuraportti. Projektin kokonaistavoitteena oli tuottaa ratkaisuja - konsepteja, mallinnus- ja analyysityökaluja, systeemikomponentteja ja demojärjestelmiä, jotka toimivat pohjana yritysten järjestelmä- ja tuotekehityksessä. Osatavoitteiksi määriteltiin (1) markkinapotentiaalin ja tulevaisuuden tuotteille asettavien vaatimusten arviointi eri näkökulmista, (2) analysointi- ja suunnitteluvälineiden kehittäminen eri toimintoketjuvaihtoehtojen vertailuun, (3) uusien toimintatapojen hallintaa tukevien ohjelmistojen sekä hybridituotedemonstraatioiden kehittäminen Internet- ja langattomia teknologioita hyödyntäen ja (4) tuotantolinjojen toiminnan tehostamiseen sekä painamisen että jälkikäsittelyn automatisointiin ja integrointiin tarvittava menetelmien ja ratkaisujen kehittäminen. Digitaalisen painamisen mahdollistamat uudet toimintamallit, lyhytsarjainen painaminen, tarpeen mukainen painaminen, hajautettu painaminen ja vaihtuvan tiedon painaminen, esitellään luvussa 2. Digitaalisen painamisen markkinapotentiaalia on arvioitu eri menetelmillä. Arvioita esitetään luvussa 3 sekä Suomen että Euroopan markkinoista. Digitaalisen painamisen laitteistojen kehitysnäkymät löytyvät luvusta 4. Samassa luvussa käsitellään myös painotuotteiden jälkikäsittelyä digitaaliselle painamiselle tyypillisten lyhyiden painosten näkökulmasta. Digitaaliseen painamiseen liittyvistä ohjelmistoista tarkastellaan asiakasyhteyksien hoitamisen, digitaalisten aineistojen hallinnan sekä vaihtuvan tiedon käsittelyn mahdollistavia ohjelmia (luku 5). Toimintoketjujen analysointia varten kehitettiin laskentamalli digitaalisen painamisen ja offsetpainamisen valmistuskustannusten sekä oppikirjaketjun (kustantantajalta oppilaalle) kustannusten laskentaa varten. Digitaalisen painamisen soveltamismahdollisuuksia selvitettiin erään konepajan markkinointiaineiston osalta. Versioidun markkinointikampanjan toteutuksesta hankittiin kokemuksia yhteistyössä lääkeyrityksen ja mainostoimiston kanssa (luku 6). Yhteistyössä erään elintarvikkeita valmistavan yrityksen mainososaston kanssa kehitettiin järjestelmä (luku 7), jonka avulla voidaan tuottaa myymäläkohtaisesti räätälöitävää markkinointiaineistoa. Järjestelmässä markkinointiaineiston koostaminen tapahtuu automaattitaiton avulla valmiiksi laadituille esitepohjille. Järjestelmään kuuluu myös materiaalin tilaaminen sähköisesti kirjapainosta. Järjestelmä toimii WWW-ympäristössä. Digitaalisen painotuotannon ja jälkikäsittelyn tehokkuuden seurantaa varten kehitettiin aluksi manuaalinen tiedonkeruuohjelma, jonka avulla saadaan selville digitaalisten painokokoneiden ja jälkikäsittelylaitteiden käyntiaste ja häiriöalttius. Työtä jatkettiin toteuttamalla tiedonkeruupilotti, joka mahdollistaa automaattisen tuotannon ja töiden seurannan. Käyttöliittymänä on WWW-selain. Molemmilla järjestelmillä saadaan tuotantotietoa toiminnan kehittämistä varten (luku 8). Kirjojen on-demand-tuotantoa varten laadittiin digitaalisen painamisen ja jälkikäsittelyn kattava suunnitelma sekä siihen liittyvät laskelmat (luku 9). Suunnitelma perustuu esimerkkituotteeseen, jonka spesifikaatio on seuraava: kirja, A5-formaatti, 100 - 500 sivua, 10 % värisivuja, liimanidottu sekä kovat kannet kluutilla ja foliopainatuksella. On-demand-kirjojen tuotannon täytyy tapahtua paitsi nopeasti, niin myös hyvinkin lyhyin% sarjoina aina yksittäiskappaleisiin asti, mikä asettaa erityisiä vaatimuksia painamiselle ja varsinkin jälkikäsittelylle. Projektissa kehittiin myös hybridimediajärjestelmä (luku 10), joka perustuu PC:hen kytkettyyn lukukynään. Lukukynällä tunnistetaan oppikirjassa olevat linkkisanat. Tekstintunnistuksen ja merkkijonovertailun avulla valitaan automaattisesti kustantajan laatimasta linkkilistasta hyperlinkit, jotka näytetään WWW-selaimella. Järjestelmässä on yhteys WWW-hakukoneeseen, joka linkkisanan perusteella automaattisesti hakee aihetta koskevat dokumentit.
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages107
ISBN (Electronic)951-38-5295-4
ISBN (Print)951-38-5294-6
Publication statusPublished - 1998
MoE publication typeNot Eligible

Publication series

SeriesVTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes
Number1901
ISSN1235-0605

Keywords

  • printing
  • digital printing

Cite this

Juhola, H., Bäck, A., Siivonen, T., Lindberg, T., Pitkänen, M., Södergård, C., & Nurmi, O. (1998). Digitaalinen painaminen osana toimintoketjuja. Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. VTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes, No. 1901
Juhola, Helene ; Bäck, Asta ; Siivonen, Timo ; Lindberg, Tatu ; Pitkänen, Mikko ; Södergård, Caj ; Nurmi, Olli. / Digitaalinen painaminen osana toimintoketjuja. Espoo : VTT Technical Research Centre of Finland, 1998. 107 p. (VTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes; No. 1901).
@book{19b693fa33354b978e6177adbe577345,
title = "Digitaalinen painaminen osana toimintoketjuja",
abstract = "Julkaisu on projektin {"}Elektroninen painaminen osana toimintoketjuja{"} loppuraportti. Projektin kokonaistavoitteena oli tuottaa ratkaisuja - konsepteja, mallinnus- ja analyysity{\"o}kaluja, systeemikomponentteja ja demoj{\"a}rjestelmi{\"a}, jotka toimivat pohjana yritysten j{\"a}rjestelm{\"a}- ja tuotekehityksess{\"a}. Osatavoitteiksi m{\"a}{\"a}riteltiin (1) markkinapotentiaalin ja tulevaisuuden tuotteille asettavien vaatimusten arviointi eri n{\"a}k{\"o}kulmista, (2) analysointi- ja suunnitteluv{\"a}lineiden kehitt{\"a}minen eri toimintoketjuvaihtoehtojen vertailuun, (3) uusien toimintatapojen hallintaa tukevien ohjelmistojen sek{\"a} hybridituotedemonstraatioiden kehitt{\"a}minen Internet- ja langattomia teknologioita hy{\"o}dynt{\"a}en ja (4) tuotantolinjojen toiminnan tehostamiseen sek{\"a} painamisen ett{\"a} j{\"a}lkik{\"a}sittelyn automatisointiin ja integrointiin tarvittava menetelmien ja ratkaisujen kehitt{\"a}minen. Digitaalisen painamisen mahdollistamat uudet toimintamallit, lyhytsarjainen painaminen, tarpeen mukainen painaminen, hajautettu painaminen ja vaihtuvan tiedon painaminen, esitell{\"a}{\"a}n luvussa 2. Digitaalisen painamisen markkinapotentiaalia on arvioitu eri menetelmill{\"a}. Arvioita esitet{\"a}{\"a}n luvussa 3 sek{\"a} Suomen ett{\"a} Euroopan markkinoista. Digitaalisen painamisen laitteistojen kehitysn{\"a}kym{\"a}t l{\"o}ytyv{\"a}t luvusta 4. Samassa luvussa k{\"a}sitell{\"a}{\"a}n my{\"o}s painotuotteiden j{\"a}lkik{\"a}sittely{\"a} digitaaliselle painamiselle tyypillisten lyhyiden painosten n{\"a}k{\"o}kulmasta. Digitaaliseen painamiseen liittyvist{\"a} ohjelmistoista tarkastellaan asiakasyhteyksien hoitamisen, digitaalisten aineistojen hallinnan sek{\"a} vaihtuvan tiedon k{\"a}sittelyn mahdollistavia ohjelmia (luku 5). Toimintoketjujen analysointia varten kehitettiin laskentamalli digitaalisen painamisen ja offsetpainamisen valmistuskustannusten sek{\"a} oppikirjaketjun (kustantantajalta oppilaalle) kustannusten laskentaa varten. Digitaalisen painamisen soveltamismahdollisuuksia selvitettiin er{\"a}{\"a}n konepajan markkinointiaineiston osalta. Versioidun markkinointikampanjan toteutuksesta hankittiin kokemuksia yhteisty{\"o}ss{\"a} l{\"a}{\"a}keyrityksen ja mainostoimiston kanssa (luku 6). Yhteisty{\"o}ss{\"a} er{\"a}{\"a}n elintarvikkeita valmistavan yrityksen mainososaston kanssa kehitettiin j{\"a}rjestelm{\"a} (luku 7), jonka avulla voidaan tuottaa myym{\"a}l{\"a}kohtaisesti r{\"a}{\"a}t{\"a}l{\"o}it{\"a}v{\"a}{\"a} markkinointiaineistoa. J{\"a}rjestelm{\"a}ss{\"a} markkinointiaineiston koostaminen tapahtuu automaattitaiton avulla valmiiksi laadituille esitepohjille. J{\"a}rjestelm{\"a}{\"a}n kuuluu my{\"o}s materiaalin tilaaminen s{\"a}hk{\"o}isesti kirjapainosta. J{\"a}rjestelm{\"a} toimii WWW-ymp{\"a}rist{\"o}ss{\"a}. Digitaalisen painotuotannon ja j{\"a}lkik{\"a}sittelyn tehokkuuden seurantaa varten kehitettiin aluksi manuaalinen tiedonkeruuohjelma, jonka avulla saadaan selville digitaalisten painokokoneiden ja j{\"a}lkik{\"a}sittelylaitteiden k{\"a}yntiaste ja h{\"a}iri{\"o}alttius. Ty{\"o}t{\"a} jatkettiin toteuttamalla tiedonkeruupilotti, joka mahdollistaa automaattisen tuotannon ja t{\"o}iden seurannan. K{\"a}ytt{\"o}liittym{\"a}n{\"a} on WWW-selain. Molemmilla j{\"a}rjestelmill{\"a} saadaan tuotantotietoa toiminnan kehitt{\"a}mist{\"a} varten (luku 8). Kirjojen on-demand-tuotantoa varten laadittiin digitaalisen painamisen ja j{\"a}lkik{\"a}sittelyn kattava suunnitelma sek{\"a} siihen liittyv{\"a}t laskelmat (luku 9). Suunnitelma perustuu esimerkkituotteeseen, jonka spesifikaatio on seuraava: kirja, A5-formaatti, 100 - 500 sivua, 10 {\%} v{\"a}risivuja, liimanidottu sek{\"a} kovat kannet kluutilla ja foliopainatuksella. On-demand-kirjojen tuotannon t{\"a}ytyy tapahtua paitsi nopeasti, niin my{\"o}s hyvinkin lyhyin{\%} sarjoina aina yksitt{\"a}iskappaleisiin asti, mik{\"a} asettaa erityisi{\"a} vaatimuksia painamiselle ja varsinkin j{\"a}lkik{\"a}sittelylle. Projektissa kehittiin my{\"o}s hybridimediaj{\"a}rjestelm{\"a} (luku 10), joka perustuu PC:hen kytkettyyn lukukyn{\"a}{\"a}n. Lukukyn{\"a}ll{\"a} tunnistetaan oppikirjassa olevat linkkisanat. Tekstintunnistuksen ja merkkijonovertailun avulla valitaan automaattisesti kustantajan laatimasta linkkilistasta hyperlinkit, jotka n{\"a}ytet{\"a}{\"a}n WWW-selaimella. J{\"a}rjestelm{\"a}ss{\"a} on yhteys WWW-hakukoneeseen, joka linkkisanan perusteella automaattisesti hakee aihetta koskevat dokumentit.",
keywords = "printing, digital printing",
author = "Helene Juhola and Asta B{\"a}ck and Timo Siivonen and Tatu Lindberg and Mikko Pitk{\"a}nen and Caj S{\"o}derg{\aa}rd and Olli Nurmi",
year = "1998",
language = "Finnish",
isbn = "951-38-5294-6",
series = "VTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes",
publisher = "VTT Technical Research Centre of Finland",
number = "1901",
address = "Finland",

}

Juhola, H, Bäck, A, Siivonen, T, Lindberg, T, Pitkänen, M, Södergård, C & Nurmi, O 1998, Digitaalinen painaminen osana toimintoketjuja. VTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes, no. 1901, VTT Technical Research Centre of Finland, Espoo.

Digitaalinen painaminen osana toimintoketjuja. / Juhola, Helene; Bäck, Asta; Siivonen, Timo; Lindberg, Tatu; Pitkänen, Mikko; Södergård, Caj; Nurmi, Olli.

Espoo : VTT Technical Research Centre of Finland, 1998. 107 p. (VTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes; No. 1901).

Research output: Book/ReportReport

TY - BOOK

T1 - Digitaalinen painaminen osana toimintoketjuja

AU - Juhola, Helene

AU - Bäck, Asta

AU - Siivonen, Timo

AU - Lindberg, Tatu

AU - Pitkänen, Mikko

AU - Södergård, Caj

AU - Nurmi, Olli

PY - 1998

Y1 - 1998

N2 - Julkaisu on projektin "Elektroninen painaminen osana toimintoketjuja" loppuraportti. Projektin kokonaistavoitteena oli tuottaa ratkaisuja - konsepteja, mallinnus- ja analyysityökaluja, systeemikomponentteja ja demojärjestelmiä, jotka toimivat pohjana yritysten järjestelmä- ja tuotekehityksessä. Osatavoitteiksi määriteltiin (1) markkinapotentiaalin ja tulevaisuuden tuotteille asettavien vaatimusten arviointi eri näkökulmista, (2) analysointi- ja suunnitteluvälineiden kehittäminen eri toimintoketjuvaihtoehtojen vertailuun, (3) uusien toimintatapojen hallintaa tukevien ohjelmistojen sekä hybridituotedemonstraatioiden kehittäminen Internet- ja langattomia teknologioita hyödyntäen ja (4) tuotantolinjojen toiminnan tehostamiseen sekä painamisen että jälkikäsittelyn automatisointiin ja integrointiin tarvittava menetelmien ja ratkaisujen kehittäminen. Digitaalisen painamisen mahdollistamat uudet toimintamallit, lyhytsarjainen painaminen, tarpeen mukainen painaminen, hajautettu painaminen ja vaihtuvan tiedon painaminen, esitellään luvussa 2. Digitaalisen painamisen markkinapotentiaalia on arvioitu eri menetelmillä. Arvioita esitetään luvussa 3 sekä Suomen että Euroopan markkinoista. Digitaalisen painamisen laitteistojen kehitysnäkymät löytyvät luvusta 4. Samassa luvussa käsitellään myös painotuotteiden jälkikäsittelyä digitaaliselle painamiselle tyypillisten lyhyiden painosten näkökulmasta. Digitaaliseen painamiseen liittyvistä ohjelmistoista tarkastellaan asiakasyhteyksien hoitamisen, digitaalisten aineistojen hallinnan sekä vaihtuvan tiedon käsittelyn mahdollistavia ohjelmia (luku 5). Toimintoketjujen analysointia varten kehitettiin laskentamalli digitaalisen painamisen ja offsetpainamisen valmistuskustannusten sekä oppikirjaketjun (kustantantajalta oppilaalle) kustannusten laskentaa varten. Digitaalisen painamisen soveltamismahdollisuuksia selvitettiin erään konepajan markkinointiaineiston osalta. Versioidun markkinointikampanjan toteutuksesta hankittiin kokemuksia yhteistyössä lääkeyrityksen ja mainostoimiston kanssa (luku 6). Yhteistyössä erään elintarvikkeita valmistavan yrityksen mainososaston kanssa kehitettiin järjestelmä (luku 7), jonka avulla voidaan tuottaa myymäläkohtaisesti räätälöitävää markkinointiaineistoa. Järjestelmässä markkinointiaineiston koostaminen tapahtuu automaattitaiton avulla valmiiksi laadituille esitepohjille. Järjestelmään kuuluu myös materiaalin tilaaminen sähköisesti kirjapainosta. Järjestelmä toimii WWW-ympäristössä. Digitaalisen painotuotannon ja jälkikäsittelyn tehokkuuden seurantaa varten kehitettiin aluksi manuaalinen tiedonkeruuohjelma, jonka avulla saadaan selville digitaalisten painokokoneiden ja jälkikäsittelylaitteiden käyntiaste ja häiriöalttius. Työtä jatkettiin toteuttamalla tiedonkeruupilotti, joka mahdollistaa automaattisen tuotannon ja töiden seurannan. Käyttöliittymänä on WWW-selain. Molemmilla järjestelmillä saadaan tuotantotietoa toiminnan kehittämistä varten (luku 8). Kirjojen on-demand-tuotantoa varten laadittiin digitaalisen painamisen ja jälkikäsittelyn kattava suunnitelma sekä siihen liittyvät laskelmat (luku 9). Suunnitelma perustuu esimerkkituotteeseen, jonka spesifikaatio on seuraava: kirja, A5-formaatti, 100 - 500 sivua, 10 % värisivuja, liimanidottu sekä kovat kannet kluutilla ja foliopainatuksella. On-demand-kirjojen tuotannon täytyy tapahtua paitsi nopeasti, niin myös hyvinkin lyhyin% sarjoina aina yksittäiskappaleisiin asti, mikä asettaa erityisiä vaatimuksia painamiselle ja varsinkin jälkikäsittelylle. Projektissa kehittiin myös hybridimediajärjestelmä (luku 10), joka perustuu PC:hen kytkettyyn lukukynään. Lukukynällä tunnistetaan oppikirjassa olevat linkkisanat. Tekstintunnistuksen ja merkkijonovertailun avulla valitaan automaattisesti kustantajan laatimasta linkkilistasta hyperlinkit, jotka näytetään WWW-selaimella. Järjestelmässä on yhteys WWW-hakukoneeseen, joka linkkisanan perusteella automaattisesti hakee aihetta koskevat dokumentit.

AB - Julkaisu on projektin "Elektroninen painaminen osana toimintoketjuja" loppuraportti. Projektin kokonaistavoitteena oli tuottaa ratkaisuja - konsepteja, mallinnus- ja analyysityökaluja, systeemikomponentteja ja demojärjestelmiä, jotka toimivat pohjana yritysten järjestelmä- ja tuotekehityksessä. Osatavoitteiksi määriteltiin (1) markkinapotentiaalin ja tulevaisuuden tuotteille asettavien vaatimusten arviointi eri näkökulmista, (2) analysointi- ja suunnitteluvälineiden kehittäminen eri toimintoketjuvaihtoehtojen vertailuun, (3) uusien toimintatapojen hallintaa tukevien ohjelmistojen sekä hybridituotedemonstraatioiden kehittäminen Internet- ja langattomia teknologioita hyödyntäen ja (4) tuotantolinjojen toiminnan tehostamiseen sekä painamisen että jälkikäsittelyn automatisointiin ja integrointiin tarvittava menetelmien ja ratkaisujen kehittäminen. Digitaalisen painamisen mahdollistamat uudet toimintamallit, lyhytsarjainen painaminen, tarpeen mukainen painaminen, hajautettu painaminen ja vaihtuvan tiedon painaminen, esitellään luvussa 2. Digitaalisen painamisen markkinapotentiaalia on arvioitu eri menetelmillä. Arvioita esitetään luvussa 3 sekä Suomen että Euroopan markkinoista. Digitaalisen painamisen laitteistojen kehitysnäkymät löytyvät luvusta 4. Samassa luvussa käsitellään myös painotuotteiden jälkikäsittelyä digitaaliselle painamiselle tyypillisten lyhyiden painosten näkökulmasta. Digitaaliseen painamiseen liittyvistä ohjelmistoista tarkastellaan asiakasyhteyksien hoitamisen, digitaalisten aineistojen hallinnan sekä vaihtuvan tiedon käsittelyn mahdollistavia ohjelmia (luku 5). Toimintoketjujen analysointia varten kehitettiin laskentamalli digitaalisen painamisen ja offsetpainamisen valmistuskustannusten sekä oppikirjaketjun (kustantantajalta oppilaalle) kustannusten laskentaa varten. Digitaalisen painamisen soveltamismahdollisuuksia selvitettiin erään konepajan markkinointiaineiston osalta. Versioidun markkinointikampanjan toteutuksesta hankittiin kokemuksia yhteistyössä lääkeyrityksen ja mainostoimiston kanssa (luku 6). Yhteistyössä erään elintarvikkeita valmistavan yrityksen mainososaston kanssa kehitettiin järjestelmä (luku 7), jonka avulla voidaan tuottaa myymäläkohtaisesti räätälöitävää markkinointiaineistoa. Järjestelmässä markkinointiaineiston koostaminen tapahtuu automaattitaiton avulla valmiiksi laadituille esitepohjille. Järjestelmään kuuluu myös materiaalin tilaaminen sähköisesti kirjapainosta. Järjestelmä toimii WWW-ympäristössä. Digitaalisen painotuotannon ja jälkikäsittelyn tehokkuuden seurantaa varten kehitettiin aluksi manuaalinen tiedonkeruuohjelma, jonka avulla saadaan selville digitaalisten painokokoneiden ja jälkikäsittelylaitteiden käyntiaste ja häiriöalttius. Työtä jatkettiin toteuttamalla tiedonkeruupilotti, joka mahdollistaa automaattisen tuotannon ja töiden seurannan. Käyttöliittymänä on WWW-selain. Molemmilla järjestelmillä saadaan tuotantotietoa toiminnan kehittämistä varten (luku 8). Kirjojen on-demand-tuotantoa varten laadittiin digitaalisen painamisen ja jälkikäsittelyn kattava suunnitelma sekä siihen liittyvät laskelmat (luku 9). Suunnitelma perustuu esimerkkituotteeseen, jonka spesifikaatio on seuraava: kirja, A5-formaatti, 100 - 500 sivua, 10 % värisivuja, liimanidottu sekä kovat kannet kluutilla ja foliopainatuksella. On-demand-kirjojen tuotannon täytyy tapahtua paitsi nopeasti, niin myös hyvinkin lyhyin% sarjoina aina yksittäiskappaleisiin asti, mikä asettaa erityisiä vaatimuksia painamiselle ja varsinkin jälkikäsittelylle. Projektissa kehittiin myös hybridimediajärjestelmä (luku 10), joka perustuu PC:hen kytkettyyn lukukynään. Lukukynällä tunnistetaan oppikirjassa olevat linkkisanat. Tekstintunnistuksen ja merkkijonovertailun avulla valitaan automaattisesti kustantajan laatimasta linkkilistasta hyperlinkit, jotka näytetään WWW-selaimella. Järjestelmässä on yhteys WWW-hakukoneeseen, joka linkkisanan perusteella automaattisesti hakee aihetta koskevat dokumentit.

KW - printing

KW - digital printing

M3 - Report

SN - 951-38-5294-6

T3 - VTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes

BT - Digitaalinen painaminen osana toimintoketjuja

PB - VTT Technical Research Centre of Finland

CY - Espoo

ER -

Juhola H, Bäck A, Siivonen T, Lindberg T, Pitkänen M, Södergård C et al. Digitaalinen painaminen osana toimintoketjuja. Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland, 1998. 107 p. (VTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes; No. 1901).