Digitaaliset metsänarviointimenetelmät puuhuollon tehostajina

Jyrki Raitila, Jari M. Ahola, Matti Virkkunen, Teemu Sipola, Henri Riihimäki, Jussi Tenhunen

Research output: Book/ReportReport

18 Downloads (Pure)

Abstract

Metsänarvioinnissa käytettävät puustotiedot on saatu perinteisesti maastossa mitattujen otantakoealojen avulla estimoimalla. Nykyisin maastomittausten tueksi on otettu myös laajojen alueiden laserkeilausta. Kummankin menetelmän puutteena on puustokartan ja tarkan puukohtaisen tiedon puuttuminen. Tarkat puukartat mahdollistavat hakkuun paremman suunnittelun ja puukohtaiset laatutietueet edelleen katkonnan optimoinnin ja hakkuusaantojen tarkemman arvioinnin. Lisäksi niiden avulla voidaan tehostaa metsänhoitoa ja saada kustannussäästöjä puunhankinnassa. Hankkeen keskeisimpiä tutkimustehtäviä oli etsiä ja arvioida edullisia laserkeilausvälineitä ja -menetelmiä sekä tunnistaa tekniikan kehitystrendejä. Edelleen pyrkimyksenä oli tutkia uusia mittaustekniikoita, kuten yksifotonilaskentaan (single photon counting) perustuva laseretäisyysmittausta, jolla kyetään näkemään merkittävästi paremmin peitteiden taakse jääviä rungon osia ja erottamaan syvyyssuunnassa lähekkäin olevia kohteita toisistaan. Leimikkotason mittauksissa suurin mielenkiinto oli kaupallisen keilaimen, 3D LiDAR ZEB Horizonin, ja VTT:n SPAD:in vertailussa. Molempien tarkkuus rungon läpimitan mittauksessa oli oletetulla tasolla eroten tyypillisesti 1-3 cm mittasaksimittauksista. Tiedossa ei ole, että yksifotonilaskentaan perustuvaa laserkeilainta olisi aikaisemmin käytetty puustotunnusten määrittämiseen maasto-olosuhteissa. Mittaukset osoittivat, että SPAD LiDAR:illa on erinomaiset mahdollisuudet tuottaa tarkempaa tietoa yksittäisistä puista verrattuna tavanomaiseen LiDAR:iin, varsinkin peitteisessä maastossa. Lisää tutkimusta ja uusia innovaatioita kuitenkin tarvitaan mittausnopeuden lisäämiseksi.
Original languageFinnish
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages64
Publication statusPublished - 29 Mar 2021
MoE publication typeD4 Published development or research report or study

Publication series

SeriesVTT Tutkimusraportti
NumberVTT-R-00010-21

Keywords

  • Metsänarviointi
  • laserkeilaus
  • LIDAR
  • SPAD
  • yksifotonilaskenta

Cite this