DigiTraffic - Liikenteen mallinnus- ja paikannusjärjestelmä: Esiselvitys

Iisakki Kosonen, Risto Kulmala, Raine Hautala

  Research output: Book/ReportReport

  Abstract

  DigiTraffic on Teknillisen korkeakoulun alulle panema tutkimushanke, joka liittyy liikenteen mallinnukseen ja liikennetelematiikan palveluihin. Ensisijaisena tavoitteena on tuottaa enstistä parempia liikennetelematiikan palveluja liikenteen mallinnusta hyväksi käyttäen. Toissijainen tavoite on yleisesti edistää liikenteen mallinnuksen kehittymistä käyttäen hyväksi liikennetelematiikan tarjoamia uusia välineitä.

  DigiTraffic käsitteenä on kokonaisvaltainen liikenteen mallinnusjärjestelmä, joka yhdistää erityyppisistä järjestelmistä saatavia liikenteen mittaustietoja. Mallinnusjärjestelmä on ns. tilaestimaattori, joka luo kokonaisvaltaisen mallin liikennetilanteesta yhdistämällä mittaustiedot liikenteen yleisiin lainalaisuuksiin ja kuvaukseen tarkasteltavan kohteesta. Liikennetilannemallin avulla voidaan laskea mitä erilaisimpia tunnuslukuja ja ennusteita liikenteen sujuvuudesta, palvelutasosta, turvallisuudesta, taloudellisuudesta ja ympäristövaikutuksista.

  DigiTrafficin tunnusluvut säilytetään avoimessa tietokantajärjestelmässä eli eräänlaisessa liikenteen tietopankissa. Tietopankki sisältää liikennejärjestelmästä yksityiskohtaisen tietomallin, johon liikenteen tunnusluvut kytketään. Tietomalliin integroidaan myös erilaisia laskentamalleja kuten mm. simulointia, neuroverkkoja ja sumeaa logiikkaa, joiden avulla raakadataa jalostetaan liikenteen tunnusluvuiksi ja palveluiksi. Kokonaisuutena kyseessä on eräänlainen liikenteen tietotehdas, jonka varaan voidaan perustaa liikennetelematiikan palveluja sekä edistää kokonaisvaltaista liikenteen ohjausta ja hallintaa.

  DigiTraffic-tutkimushanke koostuu kolmesta perusosasta, joita ovat esiselvitys, laboratoriotutkimukset ja pilottihankkeet. Tässä esiselvitysraportissa mm. määritellään DigiTraffic-konseptia ja selvitetään tutkimushankkeen tavoitteita. DigiTrafficia tarkastellaan myös teknisenä järjestelmänä, jonka rakennetta, toimintaa ja toteutettavuutta selvitetään yleisellä tasolla. Pilottitoteutukset ja laboratoriotutkimukset ovat myös osa DigiTraffic- tutkimusohjelmaa, mutta eivät kuulu esiselvitysprojektin piiriin, vaikkakin raportissa viitataan useisiin DigiTrafficiin kuuluvien projektien tuloksiin.

  Teknillinen korkeakoulu on tehnyt tätä esiselvitysraporttia yhteistyössä VTT:n rakennus- ja ympäristötekniikan osaston kanssa. Esiselvitysprojektin aikana on myös käyty lukuisia keskusteluja liikennetelematiikan eri osapuolten välillä. DigiTraffic-työpaja järjestettiin vuosina 2002-2003 kolme kertaa. Tässä raportissa kootaan yhteen eri osapuolten näkemyksiä DigiTraffic-järjestelmän kehittämisestä.
  Original languageFinnish
  Place of PublicationHelsinki
  PublisherLiikenne- ja viestintäministeriö
  Number of pages109
  ISBN (Print)951-723-891-6
  Publication statusPublished - 2004
  MoE publication typeD4 Published development or research report or study

  Publication series

  SeriesFITS-julkaisuja
  Number30/2004

  Cite this