Dityppioksidin (N2O) ja metaanin (CH4) päästökertoimia Suomen voimalaitoksille, lämpökeskuksille ja pienpoltolle

Eemeli Tsupari, Kauko Tormonen, Suvi Monni, Tuula Vahlman, Aimo Kolsi, Veli Linna

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Ilmastosopimuksen ja Kioton pöytäkirjan velvoitteiden mukaisesti Suomen on arvioitava ja raportoitava kasvihuonekaasupäästönsä vuosittain. Polttoaineen polton metaani- (CH4) ja dityppioksidipäästöt (N2O) arvioidaan käyttäen polttoaine- ja polttotekniikkakohtaisia päästökertoimia. Nämä päästöt ovat voimakkaasti riippuvaisia tulipesän olosuhteista, esimerkiksi lämpötilasta. Leijukerroskattiloilla lämpötila on alhaisempi kuin muilla polttotekniikoilla ja laskee yleensä kuorman laskiessa, mikä vaikuttaa erityisesti N2O-päästöön. Jotta tästä ilmiöstä ja sen vaikutuksesta vuosittaisiin päästöihin saataisiin lisää tietoa, tehtiin mittauksia seitsemästä leijupetikattilasta eri kuormituksilla ja polttoaineilla. Lisäksi mitattiin yksi öljykäyttöinen lämpökeskus, sillä tämä tekniikka on Suomessa yleinen ja näitä kattiloita käytetään usein säätävässä roolissa kaukolämpöverkossa. Tämän lisäksi kerättiin tietoa voimalaitosten ja lämpökeskusten kuormitusjakaumista. Julkaisussa esitetään menetelmä, jolla voidaan arvioida laitoksen päästöjä kuormitustietoon perustuen, ja esitetään tutkimustuloksiin perustuen suosituksia CH4- ja N2O-päästökertoimiksi tutkituille polttoaineille ja -tekniikoille. Lisäksi tutkimuksessa mitattiin CH4- ja N2O-päästöjä tyypillisimmistä suomalaisista tulisija- ja pienkattilatyypeistä. Mittauksiin perustuen esitetään suosituksia myös puun pienpolton päästökertoimiksi.
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages103
ISBN (Electronic)951-38-6595-9
Publication statusPublished - 2006
MoE publication typeNot Eligible

Publication series

SeriesVTT Working Papers
Number43

Keywords

 • power plants
 • heating plants
 • small-scale combustion
 • methane
 • nitrous oxide
 • emission factor
 • partial load
 • mixed combustion
 • fluidzed bed combustion
 • fluidized beds
 • emission measurements

Cite this

Tsupari, E., Tormonen, K., Monni, S., Vahlman, T., Kolsi, A., & Linna, V. (2006). Dityppioksidin (N2O) ja metaanin (CH4) päästökertoimia Suomen voimalaitoksille, lämpökeskuksille ja pienpoltolle. VTT Technical Research Centre of Finland. VTT Working Papers, No. 43 http://www.vtt.fi/inf/pdf/workingpapers/2006/W43.pdf