eCall-päätelaitteiden tiedonsiirron testiympäristö

Translated title of the contribution: eCall test bench for eCall terminal communications

Raine Hautala, Timo Laakko, Tuomo Eloranta, Aki Siponen

  Research output: Book/ReportReport

  Abstract

  Euroopan komission, teollisuuden ja muiden toimijoiden muodostaman eSafety Forumin aloitteesta edistettävä yleiseurooppalainen eCall on saanut laajaa kannatusta sekä EU:n jäsenvaltioilta että autonvalmistajilta. Tavoitteena on, että kaikki uudet autot varustetaan eCall-päätelaitteilla vuodesta 2009 alkaen. eCall on autojen automaattinen hätäviestijärjestelmä, jolla arvioidaan saavutettavan merkittäviä liikenneturvallisuushyötyjä onnettomuuksissa kuolevien ja vakavasti loukkaantuvien ihmisten vähenemisen myötä. eCallin toteutumisen arvioidaan edistävän myös kuluttajille tarjottavien eCall-laitteen paikannusominaisuutta hyödyntävien – muiden telemaattisten viranomaispalvelujen ja kaupallisten lisäarvopalvelujen syntymistä. Suomi on toiminut aktiivisesti eCallin edistämiseksi ja allekirjoitti mm. keväällä 2004 ensimmäisenä maana eCall-MoU:n (aiesopimuksen). Käynnissä oleva Suomen hätäkeskusten ja niiden tietojärjestelmien uusiminen mahdollistavat osaltaan eCall-järjestelmän laajamittaisen käyttöönoton lähivuosina. Eräs eCallin käyttöönottoa nopeuttava tekijä Suomessa on panostaminen kohtuuhintaisiin jälkiasennettavien päätelaitteiden kehittämiseen, koska eCall-laitteilla varustettu ajoneuvokanta yleistyy Suomessa hitaasti. Työssä suunniteltiin ja toteutettiin eCall-päätelaitteiden tiedonsiirron testiympäristö. Tiedonsiirron toimivuuden varmistaminen luotettavan testausmenetelmän avulla on perusedellytys eCall-järjestelmän tekniselle toimivuudelle ja sen myötä koko eCall-järjestelmän laajamittaiselle käyttöönotolle. Tässä työssä päivitettiin myös eCall-järjestelmän kansallinen arkkitehtuuri ja laadittiin eCall-päätelaitteiden alustava sertifiointisuunnitelma, perustettiin kansalliset eCall-verkkosivut ja -toimijarekisteri sekä tuotettiin eCall Discussion Paper linjaamaan kansalliset päätavoitteet eCallin yleiseurooppalaiseen toteuttamiseen liittyen. Työssä ehdotetaan selvitettävän eCall-testiympäristön laajentamistarpeet ja -mahdollisuudet yleiseurooppalaisella tasolla. Tämä koskee tiedonsiirron toimivuuden lisäksi myös laitteiden muita ominaisuuksia. Suomen kannattaa hyödyntää hätäkeskusjärjestelmänsä homogeenisuus ja sen tietojärjestelmien uudistaminen sekä teknologiaosaaminen jälkiasennettavien päätelaitteiden kehittämisessä myös vientimahdollisuuksia ajatellen. Jatkotoimenpiteinä suositellaan myös mm. päätelaitteiden yleistymisen nopeuttamista sekä avaintoimijoiden yhteistyön pikaista tiivistämistä eCall-arkkitehtuurin tarkentamiseksi ja yhteistyömallien sopimiseksi. Suomi voi jatkossakin toimia eCallin edelläkävijämaana ja tarjoutua esimerkiksi pilottialueeksi yleiseurooppalaisen eCall-yhteistyön puitteissa. Kansallisella tasolla eCall-järjestelmä ehdotetaan toteutettavan nopealla aikataululla hyödyntäen mahdollisimman paljon jo olemassa olevaa tiedonsiirtoteknologiaa, verkkoja ja standardeja. Samanaikaisesti Suomen tulee osallistua aktiivisesti kansainväliseen yhteistyöhön yleiseurooppalaisen eCall-ratkaisun toteuttamiseksi pidemmällä aikavälillä.
  Translated title of the contributioneCall test bench for eCall terminal communications
  Original languageFinnish
  Place of PublicationHelsinki
  PublisherLiikenne- ja viestintäministeriö
  Number of pages125
  ISBN (Print)952-201-960-7
  Publication statusPublished - 2005
  MoE publication typeD4 Published development or research report or study

  Publication series

  SeriesAINO-julkaisuja
  Number8/2005

  Keywords

  • eCall
  • E112
  • eCall message
  • terminal
  • test bench
  • communications
  • PSAP

  Cite this