eCall-toiminnan viranomaisedellytykset

Raine Hautala, Niina Sihvola, Risto Öörni

  Research output: Book/ReportReport

  Abstract

  Suomessa operatiiviseen viranomaistoimintaan liikenneonnettomuuksissa osallistuvat hätäkeskus, pelastustoimi, poliisi sekä lääkinnällinen pelastustoimi. Tässä työssä selvitettiin ja sovitettiin yhteen ko. viranomaisten tarpeet ja näkemykset eCallin toteuttamiselle. Lisäksi selvitettiin eCall-järjestelmän edellyttämiä muutostarpeita ja kehittämistoimenpiteitä näiden viranomaisten toimintaan liittyen. Hankkeen tavoitteeksi asetettiin luoda kansallinen eCall-viranomaiskehikko, johon operatiiviset viranomaiset voivat sitoutua. Työssä selvitettiin ensin olemassa olevan aineiston perusteella alustavasti keskeisten viranomaisten tarpeet ja haasteet eCall-toiminnan toteuttamiselle. Kirjallisuudesta saatuja tietoja täydennettiin asiantuntijahaastatteluilla ja hankkeen puitteissa järjestetyllä viranomaistahojen yhteisellä työpajalla. eCall-järjestelmän kannalta keskeisin toimija on hätäkeskus. Muiden viranomaisten operatiiviseen toimintaan ja yhteistyökonsepteihin pelastustilanteessa eCall ei tuo merkittäviä muutoksia; lähinnä tarvitaan vain tietojärjestelmäsovituksia, jotta eCallin hätäkeskukseen lähettämät onnettomuustiedot, kuten sijainti, saadaan välitettyä keskitetysti hätäkeskuksesta eteenpäin muiden viranomaisten käytössä oleviin järjestelmiin. Asiantuntijahaastattelujen ja työpajan perusteella Suomen viranomaiset tarvitsevat onnettomuustilanteessa tiedon ennen kaikkea onnettomuuden tarkasta sijainnista, loukkaantuneiden määrästä ja onnettomuuden vakavuudesta. Onnettomuuden vakavuuden arvioinnin kannalta merkityksellistä olisi ajoneuvon tietojen lisäksi myös onnettomuudessa vaikuttanut törmäysenergia. eCallin kansallista käyttöönottoa tulee jatkaa Valtioneuvoston maaliskuussa 2006 tekemän periaatepäätöksen mukaisesti, jolloin Suomen hätäkeskuksilla tulee olla valmius ottaa vastaan eCall-viestejä vuoden 2008 loppuun mennessä. Tämä edellyttää, että eCallin kehittämiseen ja toteuttamiseen osoitetaan myös tarvittavat resurssit. eCallin toteuttamisessa tulee ottaa huomioon todennetut viranomaistarpeet sekä ratkaista mahdollisimman pian eCallin käyttöönottoon liittyvät lainsäädännölliset kysymykset. Eri toimijoiden välistä yhteistyötä ja tiedonvaihtoa eCallin kansallisen käyttöönoton ja tietoisuuden edistämiseksi suositellaan jatkettavan ja laajennettavan tässä työssä toteutetun eCall-viranomaiskehikon pohjalta. Lisäksi tulee huolehtia, että myös kansalaisille annetaan oikeaan aikaan riittävästi tietoa ja ohjeistusta eCallista ennen sen käyttöönottoa. Suomen tulee osallistua aktiivisesti myös eCallin standardointi- ja arkkitehtuurityöhön, jotta se voi tuoda jo valmisteluvaiheessa esiin omat perustellut näkemyksensä ja vaikuttaa yleiseurooppalaisiin eCall-ratkaisuihin.
  Original languageFinnish
  Place of PublicationHelsinki
  PublisherLiikenne- ja viestintäministeriö
  Number of pages47
  ISBN (Print)952-201-981-X
  Publication statusPublished - 2006
  MoE publication typeD4 Published development or research report or study

  Publication series

  SeriesAINO-julkaisuja
  Volume29/2006

  Keywords

  • eCall
  • PSAP (Public Safety Answering Point)
  • needs
  • authorities
  • co-operation

  Cite this