EcoGrad: Ekotehokkaan alueen toteuttaminen Pietariin

Translated title of the contribution: EcoGrad: Concept for ecological city planning for St. Petersburg, Russia

Åsa Nystedt, Mari Sepponen, Seppo Teerimo, Johanna Nummelin, Mikko Virtanen, Pekka Lahti

  Research output: Book/ReportReport

  Abstract

  EcoGrad-projektin tavoitteena oli kehittää konsepti ekologiselle aluesuunnittelulle Pietarin alueelle. Yksi tärkeä periaate konseptin kehityksessä oli nk. GOLD-periaate (Globally Optimised, Locally Designed). Tämä tarkoitti sitä, että paikalliset olosuhteet tuli huomioida sovellettaessa globaalisesti optimoituja ratkaisuja. EcoGrad-konseptiin kuuluu tiivis kaupunkirakenne, liikkumisen tarpeen minimointi, julkisen ja kevyen liikenteen käytön maksimointi, energiankulutuksen minimointi, uusiutuvan energian hyödyntäminen mahdollisimman tehokkaasti sekä kestävät jäte- ja vesihuoltoratkaisut. Myös sosiaaliset ja kulttuuriset näkökulmat on otettava huomioon. Venäjällä energiatehokas rakentaminen on vielä kehityksen alkuvaiheessa. Myös uusiutuviin energialähteisiin perustuvat energiajärjestelmät ovat melko tuntemattomia. Sen sijaan palvelujen sijoittaminen asutuksen lähelle toteutetaan hyvin Venäjällä. Määräyksillä on asetettu maksimietäisyydet asuinrakennuksista palvelupisteisiin, kuten päiväkotiin, kouluun, terveyskeskuksiin ja kauppoihin. Tämä tukee täysin ekologisen suunnittelun periaatteita. Hankkeessa toteutettiin asukaskysely, jonka tuloksena saatiin selville muun muassa, että asukkaat (92 %) eivät pidä tärkeänä uusiutuvan energian käyttöä talojen lämmityksessä. Koneellinen ilmanvaihto on suurelle osalle (80 %) tuntematon asia. Raitis ilma mielletään tärkeäksi asiaksi (80 %), mutta vain alle puolet vastaajista (40 %) on valmiita maksamaan siitä. Asukkaiden ottaminen mukaan kehitysprosessiin, eli nk. LivingLab toiminta, on tärkeä osatekijä ekologisessa suunnittelussa. Asukkaiden osallistumista tulisi kehittää edelleen Venäjällä ja liitää se osaksi suunnitteluprosessia. Hankkeessa oli mukana kolme pilottialuetta, joissa tehtiin suunnitelmat kaupunginosille. Suunnitelmissa arvioitiin alueiden energiankulutukset ja selvitettiin erilaisten paikallisiin oloihin soveltuvien energiajärjestelmien päästöjakaumat. Yhdessä pilotissa tehtiin myös suunnitelma, jossa pyrittiin lisäämään alueen ekologisuutta lisäämättä alueen investointikustannuksia. PPP (Public-Private-Partnership) -pilotissa keskityttiin toteuttamismallien kehittämiseen. Hankkeen aikana järjestettiin seitsemän tapaamista Pietarin kaupungin edustajien kanssa. Tapaamisissa esiteltiin konseptin elementtejä ja saatiin palautetta siitä, miten eri osiot soveltuisivat paikallisiin olosuhteisiin. Näiden perusteella laadittiin ekologiselle asuinaluesuunnittelulle kriteerilista, joka esitellään julkaisussa. Kriteerilistan avulla paikallinen kaupunkisuunnittelu saa tukea siihen, mitä aluesuunnittelulta tulisi vaatia, jotta asuinalue olisi ekologisempi.
  Translated title of the contributionEcoGrad: Concept for ecological city planning for St. Petersburg, Russia
  Original languageFinnish
  Place of PublicationEspoo
  PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
  Number of pages98
  ISBN (Electronic)978-951-38-7681-4
  Publication statusPublished - 2010
  MoE publication typeNot Eligible

  Publication series

  SeriesVTT Tiedotteita - Research Notes
  Number2565
  ISSN1235-0605

  Keywords

  • town planning
  • energy efficiency
  • Russia

  Fingerprint

  Dive into the research topics of 'EcoGrad: Concept for ecological city planning for St. Petersburg, Russia'. Together they form a unique fingerprint.

  Cite this