Ekologiset näkökohdat joidenkin Pohjois-Suomen järvien säännöstelyssä. Osa 2. Rannan geomorfologia ja vesikasvillisuus

Seppo Hellsten, Inkeri Neuvonen, Erkki Alasaarela, Reijo Keränen, Markku Nykänen

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Säännöstelyn vaikutukset olivat selvästi havaittavissa Ontojärven rantavyöhykkeessä. Erityisesti lajittuneesta aineksesta koostuneet rannat olivat epästabiileja sekä vedenpinnan ylä- että alapuolella. Ontojärven rannat olivat selvästi Lentuan vastaavia rantoja jyrkempiä, mikä puolestaan vaikutti rantavyöhykkeen pohjanlaatujakaumaan. Minerogeeniset pohjat olivat Ontojärvessä huomattavasti yleisempiä. Lentuan ja Ontojärven havaintojen perusteella laadittiin yksinkertainen malli, jonka avulla arvioitiin Ontojärven säännöstelyä edeltänyttä pohjanlaatujakaumaa Laskeutuvan jään vaikutus oli myös selvästi havaittavissa Ontojärven rannoilla, kaikkien rantatyyppien sedimentin pintaosa jäätyi huomattavasti alemmalle syvyysvyöhykkeelle kuin Lentuassa. Sen alapuolella laskeutuva jää vain painui pohjaa vasten puristaen sedimenttiä kokoon. Kasvillisuus oli selvästi vähentynyt säännöstelyn myötä; myös täysin kasvipeitteettömät rannat olivat yleisiä Ontojärvellä. Erityisesti lajiston runsaussuhteiden muutokset olivat selväpiirteisiä; suurikokoiset isoetidit ja helofyytit olivat vähentyneet ja pienikokoiset isoetidit olivat yleistyneet. Lentualla mitattujen ekologisten riippuvuussuhteiden perusteella laadittiin yksinkertainen vesikasvien ekologinen malli, jolla varsin hyvin voitiin ennustaa Ontojärven kasvilajiston frekvenssi.
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages154
ISBN (Print)951-38-3457-3
Publication statusPublished - 1989
MoE publication typeNot Eligible

Publication series

SeriesValtion teknillinen tutkimuskeskus. Tiedotteita
Number986
ISSN0358-5085

Keywords

  • lakes
  • regulation
  • shores
  • shore protection
  • ice
  • freezing
  • sediments
  • vegetation
  • ecology

Cite this