Ekologiset näkökohdat joidenkin Pohjois-Suomen järvien säännöstelyssä. Osa 3. Järven pohjaeläimistö ja aikuisten kalojen ravinto

Translated title of the contribution: Ecological aspects of lake regulation in Northern Finland. Part 3. Macrozoobenlhos and feeding of fish

Pertti Tikkanen, Liisa Kantola, Teuvo Niva, Seppo Hellsten, Erkki Alasaarela

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Vertailtujen Lentuan ja Ontojärven pohjaeläinmäärissä oli eroa, molempien järvien moreenirannoilla oli enemmän eläimiä kuin hiekkarannoilla. Vuodesta riippuen Lentuan eläinmäärät olivat 2 - 3-kertaiset Ontojärven määriin verrattuina. Myös eläinryhmien vallitsevuudessa ja yhteisöjen monimuotoisuudessa oli eroja. Sekä tässä työssä kerätty että vanha aineisto osoitti, että pohjaeläinten määrä vaihteli säännöstelykäytännön mukaan. Esimerkiksi Nuasjärvessä, jossa kesäaikaista keskivettä on nostettu vain vähän, olivat pohjaeläinten määrä ja eläimistön koostumus luonnontilaisen järven kaltaiset. Muiden aineistojen perusteella pohjaeläinten määrä (useiden vuosien ja useiden habitaattien) oli säännöstelyjärvissä 0,5 - 5 mg/m2 ja luonnontilaisissa 1 - 8 mg/m2. Vertailujärvien pohjaeläinten määrää selittivät habitaatin eri ominaisuudet, joista parhaita olivat Lentuassa sedimentaatio ja pohjanlaatu (eniten korreloituneet syvyyden kanssa), Ontojärvessä stabiilisuus, vedenkorkeuden vaihtelu, jään vaikutus, valon määrä ja sedimentaatio. Muuttujayhdistelmien selittävyys oli Lentuassa Ontojärveä parempi. Habitaattia määritteleviä muuttujia käyttäen muodostettiin Lentualle erotteluanalyysillä pohjaeläinmassaa ennustava malli. Alkukesällä näkyi myös, kuinka jäätyminen ja kuivuminen karsivat pohjaeläimiä kalojen ravinnonkäytössä. Sekä siikojen että varsinkin ahventen mahat olivat selvästi täydempiä Lentuassa kuin Ontojärvessä. Kesän mittaan käyttivät Ontojärven siiat enemmän planktonravintoa kuin Lentuan. Eräät siikojen ravinnonvalinnan piirteet viittasivat erilaiseen strategiaan kohteiden valinnassa.
Translated title of the contributionEcological aspects of lake regulation in Northern Finland. Part 3. Macrozoobenlhos and feeding of fish
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages118
ISBN (Print)951-38-3458-1
Publication statusPublished - 1989
MoE publication typeNot Eligible

Publication series

SeriesValtion teknillinen tutkimuskeskus. Tiedotteita
Number987
ISSN0358-5085

Keywords

  • lakes
  • regulation
  • shores
  • ice
  • freezing
  • ecology
  • fishes
  • sedimentation
  • food

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Ecological aspects of lake regulation in Northern Finland. Part 3. Macrozoobenlhos and feeding of fish'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this