Ekosysteemipohjaisen toimintamallin kehittäminen - case SmartRail

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Tämä tutkimus keskittyy Škoda Transtech Oy:n raitiotieliikenne- ja kiskokalustoliiketoiminnan ympärille rakentuneeseen SmartRail-ekosysteemiin. SmartRail-ekosysteemi käsittää laajan toimintaympäristön ja siinä on kirjallisuuteen peilaten piirteitä ainakin tieto-, innovaatio- ja liiketoimintaekosysteemeistä. Keväällä 2021 SmartRail-ekosysteemiin kuului 29 organisaatiota. Näistä 20 on yrityksiä, neljä julkissektorin toimijaa, neljä tutkimusorganisaatioita ja yksi kolmannen sektorin toimija. Ekosysteemin keskeinen tavoite on tulla markkinoiden houkuttelevimmaksi raitiovaunuun integroitavien palveluiden
tuottajaksi.

Tutkimus tarkastelee SmartRail-ekosysteemin toimintamalleja ja arvioi toimintamallin skaalautuvuutta ja yleistettävyyttä. Tapausesimerkiksi valittiin SmartRail-ekosysteemin Advanced Simulation Technologies -teemaryhmä, koska se on ekosysteemin teemaryhmistä pisimmällä ja siihen kuuluvilla toimijoilla arvioitiin siten olevan paras näkemys ekosysteemin toiminnasta. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää SmartRail-ekosysteemin toimivuutta ja tuottaa suosituksia ekosysteemin toiminnan edelleen kehittämiseksi ja elinvoimaisuuden edistämiseksi. Tutkimuksen tavoite jakautui 1) ekosysteemin toimintatapojen sekä hyvien käytäntöjen ja menetelmien tunnistamiseen, 2) haasteiden ja kehityskohteiden tunnistamiseen sekä 3) yhteistyön, yhteiskehittämisen ja ekosysteemipohjaisen liiketoiminnan edistämiseen.

Tutkimus toteutettiin laadullisena tutkimuksena hyödyntäen konstruktiivista tutkimusotetta. Tiedonkeruumenetelmiä olivat kirjallisuuskatsaus, teemahaastattelut, työpajat ja SmartRailekosysteemipäivät (seminaari/työpajatilaisuus). Tieteellisten artikkeleiden ja ammattijulkaisujen lisäksi tutkimusaineistona hyödynnettiin SmartRail-ekosysteemin yhteiseen tietopankkiin tallennettuja dokumentteja, kuten kokousmuistioita, työpajojen esittelymateriaaleja, jäsenhakemuksia ja muita vastaavia dokumentteja. Empiirinen tutkimusaineisto kerättiin pääasiassa teemahaastatteluiden avulla. Haastatteluja toteutettiin 11 kappaletta ja haastateltavina toimivat Advanced Simulation Technologies -teemaryhmän jäsenet. Haastatteluiden lisäksi toteutettiin sarja työpajoja, joissa pyrittiin rakentamaan ekosysteemin yhteistä tarjoamaa ja ekosysteemistä liiketoimintaa käyttäen Roundtablemenetelmää. Tutkimuksen tulokset pohjautuvat pitkälti haastatteluaineistoon, jota analysoitiin kirjallisuudesta muodostetun viitekehyksen avulla. Haastatteluiden analyysin ja kirjallisuuskatsauksen avulla muodostettiin kehitysteesit SmartRail-ekosysteemin edistämiseksi.

Ekosysteemi on vasta elinkaarensa alkuvaiheessa ja ensimmäiset ekosysteemin hyödyt on saatu kerättyä. Ekosysteemin toiminnan edelleen kehittämiseksi ja elinvoimaisuuden vahvistamiseksi ekosysteemissä suositellaan lisättävän toimijoiden välistä vuorovaikutusta ja luotavan järjestelmälliset yhteiskehittämisen prosessit. Toiminnassa tulee tunnistaa ja hyödyntää aktiivisesti hyviä käytäntöjä ja toimintamalleja sekä jakaa niistä tietoa ekosysteemin toimijoille. Myös etänä tapahtuvaan yhteiskehittämiseen tulee tunnistaa ja kehittää soveltuvia käytäntöjä ja työkaluja. SmartRail-ekosysteemin toimijoiden tulee tuotteistaa ja kaupallistaa yhteiskehitetyt tuotteet ja palvelut yhteistarjoaman muodossa sekä panostaa ekosysteemin yhteisen liiketoiminnan kansainvälistämiseen. Ekosysteemitoiminnan kehittäminen vaatii resursseja ja aktiivista osallistumista ekosysteemin kaikilta toimijoilta.
Original languageFinnish
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages100
ISBN (Electronic)978-951-38-8765-0
DOIs
Publication statusPublished - Apr 2022
MoE publication typeD4 Published development or research report or study

Publication series

SeriesVTT Technology
Number404
ISSN2242-1211

Keywords

  • innovaatioekosysteemi
  • liiketoiminta
  • yhteiskehittäminen
  • yhteistyö
  • SmartRail

Cite this