Elinkaarimenetelmät yrityksen päätöksenteon tukena: FINLCA-hankkeen loppuraportti

Juha Grönroos, Marja-Riitta Korhonen, Sirkka Koskela, Kaisa Manninen, Tuomas Mattila, Eija Schultz, Meri Tuominen, Magnus Gustafsson, Rupert Baumgartner, Jouni Korhonen, Antastasia Tsvetkova, Tuomas Helin, Tarja Häkkinen, Mari Ovaskainen, Kim Pingoud, Sampo Soimakallio, Laura Sokka, Hannele Tonteri, Sirje Vares, Helena WessmanMikko Angerman, Jyrki Heino, Olli Dahl, Roope Husgafvel, Riina Antikainen, Jyri Seppälä, Hannu Suopajärvi

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Elinkaarimetodiikkojen foorumi yritysten päätöksenteon tueksi (FINLCA) -hankkeen tavoitteena on ollut parantaa suomalaisten yritysten ympäristöasioiden elinkaarihallinnan osaamista. Hankkeessa on tuotettu tietoa ja esimerkkejä elinkaariajattelun soveltamisesta ja elinkaarimenetelmien käytöstä, jotta suomalaisilla yrityksillä olisi paremmat valmiudet käyttää elinkaarimenetelmiä erityisesti yrityksen strategisten päätösten tukena.
Hankkeessa läpikäytiin erilaisia elinkaariajatteluun perustuvia menetelmiä, joista elinkaariarviointi (LCA) on tieteellisin ja se myös mahdollistaa kattavimmin erilaisten vaikutusten huomioon ottamisen. Täydellinen elinkaariarviointi ei ole välttämättä käyttökelpoinen kaikissa yrityksissä ja tilanteissa, vaan yksinkertaistettu elinkaariarviointi tai muut elinkaarimenetelmät kuten hiilijalanjälki, vesijalanjälki, ekologinen jalanjälki, materiaalivirta-analyysi ja sen sovellutus MIPS-menetelmä, ainevirta-analyysi sekä termodynaamiset menetelmät voivat tulla kysymykseen tietyissä tapauksissa. Lisäksi on kehitetty erilaisia yhdennettyjä menetelmiä, kuten ympäristölaajennettu panos-tuotosmalli. Näiden muiden menetelmien käyttö edellyttää kuitenkin ymmärrystä niiden rajoitteista ja tulosten käyttömahdollisuuksista.
FINLCA-hankkeessa perehdyttiin tarkemmin ympäristöongelmiin, joiden arviointiin liittyviä menetelmällisiä valmiuksia tulee vielä kehittää ja joiden painoarvon uskotaan kasvavan lähitulevaisuudessa. Näitä olivat muun muassa luonnonvarojen ehtymisen, maankäytön muutosten, nanomateriaalien sekä toksisuuden arvioinnin näkökulmat. Lisäksi havainnollistettiin prosessiteknisten menetelmien käyttö- mahdollisuuksia ja epävarmuuden käsittelyä elinkaaritarkasteluissa.
Hankkeessa tuotettiin kokonaiskuva siitä, kuinka elinkaarimenetelmiä voidaan käyttää toiminnan pitkän aikavälin suuntaamisen apuvälineenä, ts. strategian määrittämisessä ja operatiivisen toiminnan tukemisessa. Jotta tuotteiden ja palveluiden elinkaarihallinta otettaisiin läpäisy- periaatteella huomioon koko yhteiskunnassa, tulisi elinkaarimenetelmät nähdä yhä useammassa yrityksessä tuotesuunnittelun ja strategisen päätöksenteon tukivälineenä.
Elinkaarimenetelmien käyttöä havainnollistettiin käytännön esimerkkien avulla erilaisissa kysymyksenasetteluissa. Esimerkit käsittelivät uusia metallimateriaaleja, jätteiden ja sivutuotteiden hyödyntämistä teollisen ekologian näkökulmasta, biomateriaalien maankäyttövaikutuksia, rakentamisen elinkaarihallintaa ja maaliteollisuuden ympäristöhaasteita.
Lopuksi on esitetty joukko suosituksia siitä, kuinka elinkaariarviointi- menetelmiä tulisi käyttää ja mitä tekijöitä tulisi ottaa huomioon, jotta elinkaariosaaminen pystytään jalkauttamaan laajalla rintamalla suomalaisessa yhteiskunnassa. Keskeinen viesti on, että varsinaista elinkaariarviointia tulee käyttää tuotteiden ja palveluiden ympäristö- vaikutusten arvioinnin perustyövälineenä. Osaamisen levittäminen edellyttää yritysten ja tutkimusmaailman välillä uudenlaista verkottumista ja yhteistoimintaa, jossa erilaiset yhteiset tutkimus- ohjelmat ja kokeilut näyttelevät keskeistä osaa.
Original languageFinnish
Place of PublicationHelsinki
Publication statusPublished - 2012
MoE publication typeD4 Published development or research report or study

Publication series

SeriesSuomen ympäristö
Number10/2012
ISSN1238-7312

Keywords

 • elinkaariarviointi
 • elinkaariajattelu
 • päätöksenteon tuki
 • strategia
 • yritykset
 • ympäristövaikutukset
 • life cycle assessment
 • life cycle thinking
 • decision support
 • strategy
 • companies
 • environmental impacts

Cite this

Grönroos, J., Korhonen, M-R., Koskela, S., Manninen, K., Mattila, T., Schultz, E., ... Suopajärvi, H. (2012). Elinkaarimenetelmät yrityksen päätöksenteon tukena: FINLCA-hankkeen loppuraportti. Helsinki. Suomen ympäristö, No. 10/2012
Grönroos, Juha ; Korhonen, Marja-Riitta ; Koskela, Sirkka ; Manninen, Kaisa ; Mattila, Tuomas ; Schultz, Eija ; Tuominen, Meri ; Gustafsson, Magnus ; Baumgartner, Rupert ; Korhonen, Jouni ; Tsvetkova, Antastasia ; Helin, Tuomas ; Häkkinen, Tarja ; Ovaskainen, Mari ; Pingoud, Kim ; Soimakallio, Sampo ; Sokka, Laura ; Tonteri, Hannele ; Vares, Sirje ; Wessman, Helena ; Angerman, Mikko ; Heino, Jyrki ; Dahl, Olli ; Husgafvel, Roope ; Antikainen, Riina (Editor) ; Seppälä, Jyri (Editor) ; Suopajärvi, Hannu . / Elinkaarimenetelmät yrityksen päätöksenteon tukena : FINLCA-hankkeen loppuraportti. Helsinki, 2012. (Suomen ympäristö; No. 10/2012).
@book{b652fea8bcb74e1592b4aaea02178a0e,
title = "Elinkaarimenetelm{\"a}t yrityksen p{\"a}{\"a}t{\"o}ksenteon tukena: FINLCA-hankkeen loppuraportti",
abstract = "Elinkaarimetodiikkojen foorumi yritysten p{\"a}{\"a}t{\"o}ksenteon tueksi (FINLCA) -hankkeen tavoitteena on ollut parantaa suomalaisten yritysten ymp{\"a}rist{\"o}asioiden elinkaarihallinnan osaamista. Hankkeessa on tuotettu tietoa ja esimerkkej{\"a} elinkaariajattelun soveltamisesta ja elinkaarimenetelmien k{\"a}yt{\"o}st{\"a}, jotta suomalaisilla yrityksill{\"a} olisi paremmat valmiudet k{\"a}ytt{\"a}{\"a} elinkaarimenetelmi{\"a} erityisesti yrityksen strategisten p{\"a}{\"a}t{\"o}sten tukena.Hankkeessa l{\"a}pik{\"a}ytiin erilaisia elinkaariajatteluun perustuvia menetelmi{\"a}, joista elinkaariarviointi (LCA) on tieteellisin ja se my{\"o}s mahdollistaa kattavimmin erilaisten vaikutusten huomioon ottamisen. T{\"a}ydellinen elinkaariarviointi ei ole v{\"a}ltt{\"a}m{\"a}tt{\"a} k{\"a}ytt{\"o}kelpoinen kaikissa yrityksiss{\"a} ja tilanteissa, vaan yksinkertaistettu elinkaariarviointi tai muut elinkaarimenetelm{\"a}t kuten hiilijalanj{\"a}lki, vesijalanj{\"a}lki, ekologinen jalanj{\"a}lki, materiaalivirta-analyysi ja sen sovellutus MIPS-menetelm{\"a}, ainevirta-analyysi sek{\"a} termodynaamiset menetelm{\"a}t voivat tulla kysymykseen tietyiss{\"a} tapauksissa. Lis{\"a}ksi on kehitetty erilaisia yhdennettyj{\"a} menetelmi{\"a}, kuten ymp{\"a}rist{\"o}laajennettu panos-tuotosmalli. N{\"a}iden muiden menetelmien k{\"a}ytt{\"o} edellytt{\"a}{\"a} kuitenkin ymm{\"a}rryst{\"a} niiden rajoitteista ja tulosten k{\"a}ytt{\"o}mahdollisuuksista.FINLCA-hankkeessa perehdyttiin tarkemmin ymp{\"a}rist{\"o}ongelmiin, joiden arviointiin liittyvi{\"a} menetelm{\"a}llisi{\"a} valmiuksia tulee viel{\"a} kehitt{\"a}{\"a} ja joiden painoarvon uskotaan kasvavan l{\"a}hitulevaisuudessa. N{\"a}it{\"a} olivat muun muassa luonnonvarojen ehtymisen, maank{\"a}yt{\"o}n muutosten, nanomateriaalien sek{\"a} toksisuuden arvioinnin n{\"a}k{\"o}kulmat. Lis{\"a}ksi havainnollistettiin prosessiteknisten menetelmien k{\"a}ytt{\"o}- mahdollisuuksia ja ep{\"a}varmuuden k{\"a}sittely{\"a} elinkaaritarkasteluissa.Hankkeessa tuotettiin kokonaiskuva siit{\"a}, kuinka elinkaarimenetelmi{\"a} voidaan k{\"a}ytt{\"a}{\"a} toiminnan pitk{\"a}n aikav{\"a}lin suuntaamisen apuv{\"a}lineen{\"a}, ts. strategian m{\"a}{\"a}ritt{\"a}misess{\"a} ja operatiivisen toiminnan tukemisessa. Jotta tuotteiden ja palveluiden elinkaarihallinta otettaisiin l{\"a}p{\"a}isy- periaatteella huomioon koko yhteiskunnassa, tulisi elinkaarimenetelm{\"a}t n{\"a}hd{\"a} yh{\"a} useammassa yrityksess{\"a} tuotesuunnittelun ja strategisen p{\"a}{\"a}t{\"o}ksenteon tukiv{\"a}lineen{\"a}.Elinkaarimenetelmien k{\"a}ytt{\"o}{\"a} havainnollistettiin k{\"a}yt{\"a}nn{\"o}n esimerkkien avulla erilaisissa kysymyksenasetteluissa. Esimerkit k{\"a}sitteliv{\"a}t uusia metallimateriaaleja, j{\"a}tteiden ja sivutuotteiden hy{\"o}dynt{\"a}mist{\"a} teollisen ekologian n{\"a}k{\"o}kulmasta, biomateriaalien maank{\"a}ytt{\"o}vaikutuksia, rakentamisen elinkaarihallintaa ja maaliteollisuuden ymp{\"a}rist{\"o}haasteita.Lopuksi on esitetty joukko suosituksia siit{\"a}, kuinka elinkaariarviointi- menetelmi{\"a} tulisi k{\"a}ytt{\"a}{\"a} ja mit{\"a} tekij{\"o}it{\"a} tulisi ottaa huomioon, jotta elinkaariosaaminen pystyt{\"a}{\"a}n jalkauttamaan laajalla rintamalla suomalaisessa yhteiskunnassa. Keskeinen viesti on, ett{\"a} varsinaista elinkaariarviointia tulee k{\"a}ytt{\"a}{\"a} tuotteiden ja palveluiden ymp{\"a}rist{\"o}- vaikutusten arvioinnin perusty{\"o}v{\"a}lineen{\"a}. Osaamisen levitt{\"a}minen edellytt{\"a}{\"a} yritysten ja tutkimusmaailman v{\"a}lill{\"a} uudenlaista verkottumista ja yhteistoimintaa, jossa erilaiset yhteiset tutkimus- ohjelmat ja kokeilut n{\"a}yttelev{\"a}t keskeist{\"a} osaa.",
keywords = "elinkaariarviointi, elinkaariajattelu, p{\"a}{\"a}t{\"o}ksenteon tuki, strategia, yritykset, ymp{\"a}rist{\"o}vaikutukset, life cycle assessment, life cycle thinking, decision support, strategy, companies, environmental impacts",
author = "Juha Gr{\"o}nroos and Marja-Riitta Korhonen and Sirkka Koskela and Kaisa Manninen and Tuomas Mattila and Eija Schultz and Meri Tuominen and Magnus Gustafsson and Rupert Baumgartner and Jouni Korhonen and Antastasia Tsvetkova and Tuomas Helin and Tarja H{\"a}kkinen and Mari Ovaskainen and Kim Pingoud and Sampo Soimakallio and Laura Sokka and Hannele Tonteri and Sirje Vares and Helena Wessman and Mikko Angerman and Jyrki Heino and Olli Dahl and Roope Husgafvel and Hannu Suopaj{\"a}rvi",
editor = "Riina Antikainen and Jyri Sepp{\"a}l{\"a}",
year = "2012",
language = "Finnish",
isbn = "978-952-11-3990-1",
series = "Suomen ymp{\"a}rist{\"o}",
publisher = "Ministry of the Environment",
number = "10/2012",

}

Grönroos, J, Korhonen, M-R, Koskela, S, Manninen, K, Mattila, T, Schultz, E, Tuominen, M, Gustafsson, M, Baumgartner, R, Korhonen, J, Tsvetkova, A, Helin, T, Häkkinen, T, Ovaskainen, M, Pingoud, K, Soimakallio, S, Sokka, L, Tonteri, H, Vares, S, Wessman, H, Angerman, M, Heino, J, Dahl, O, Husgafvel, R, Antikainen, R (ed.), Seppälä, J (ed.) & Suopajärvi, H 2012, Elinkaarimenetelmät yrityksen päätöksenteon tukena: FINLCA-hankkeen loppuraportti. Suomen ympäristö, no. 10/2012, Helsinki.

Elinkaarimenetelmät yrityksen päätöksenteon tukena : FINLCA-hankkeen loppuraportti. / Grönroos, Juha; Korhonen, Marja-Riitta; Koskela, Sirkka; Manninen, Kaisa; Mattila, Tuomas; Schultz, Eija; Tuominen, Meri; Gustafsson, Magnus; Baumgartner, Rupert; Korhonen, Jouni; Tsvetkova, Antastasia; Helin, Tuomas; Häkkinen, Tarja; Ovaskainen, Mari; Pingoud, Kim; Soimakallio, Sampo; Sokka, Laura; Tonteri, Hannele; Vares, Sirje; Wessman, Helena; Angerman, Mikko; Heino, Jyrki; Dahl, Olli; Husgafvel, Roope; Antikainen, Riina (Editor); Seppälä, Jyri (Editor); Suopajärvi, Hannu .

Helsinki, 2012. (Suomen ympäristö; No. 10/2012).

Research output: Book/ReportReport

TY - BOOK

T1 - Elinkaarimenetelmät yrityksen päätöksenteon tukena

T2 - FINLCA-hankkeen loppuraportti

AU - Grönroos, Juha

AU - Korhonen, Marja-Riitta

AU - Koskela, Sirkka

AU - Manninen, Kaisa

AU - Mattila, Tuomas

AU - Schultz, Eija

AU - Tuominen, Meri

AU - Gustafsson, Magnus

AU - Baumgartner, Rupert

AU - Korhonen, Jouni

AU - Tsvetkova, Antastasia

AU - Helin, Tuomas

AU - Häkkinen, Tarja

AU - Ovaskainen, Mari

AU - Pingoud, Kim

AU - Soimakallio, Sampo

AU - Sokka, Laura

AU - Tonteri, Hannele

AU - Vares, Sirje

AU - Wessman, Helena

AU - Angerman, Mikko

AU - Heino, Jyrki

AU - Dahl, Olli

AU - Husgafvel, Roope

AU - Suopajärvi, Hannu

A2 - Antikainen, Riina

A2 - Seppälä, Jyri

PY - 2012

Y1 - 2012

N2 - Elinkaarimetodiikkojen foorumi yritysten päätöksenteon tueksi (FINLCA) -hankkeen tavoitteena on ollut parantaa suomalaisten yritysten ympäristöasioiden elinkaarihallinnan osaamista. Hankkeessa on tuotettu tietoa ja esimerkkejä elinkaariajattelun soveltamisesta ja elinkaarimenetelmien käytöstä, jotta suomalaisilla yrityksillä olisi paremmat valmiudet käyttää elinkaarimenetelmiä erityisesti yrityksen strategisten päätösten tukena.Hankkeessa läpikäytiin erilaisia elinkaariajatteluun perustuvia menetelmiä, joista elinkaariarviointi (LCA) on tieteellisin ja se myös mahdollistaa kattavimmin erilaisten vaikutusten huomioon ottamisen. Täydellinen elinkaariarviointi ei ole välttämättä käyttökelpoinen kaikissa yrityksissä ja tilanteissa, vaan yksinkertaistettu elinkaariarviointi tai muut elinkaarimenetelmät kuten hiilijalanjälki, vesijalanjälki, ekologinen jalanjälki, materiaalivirta-analyysi ja sen sovellutus MIPS-menetelmä, ainevirta-analyysi sekä termodynaamiset menetelmät voivat tulla kysymykseen tietyissä tapauksissa. Lisäksi on kehitetty erilaisia yhdennettyjä menetelmiä, kuten ympäristölaajennettu panos-tuotosmalli. Näiden muiden menetelmien käyttö edellyttää kuitenkin ymmärrystä niiden rajoitteista ja tulosten käyttömahdollisuuksista.FINLCA-hankkeessa perehdyttiin tarkemmin ympäristöongelmiin, joiden arviointiin liittyviä menetelmällisiä valmiuksia tulee vielä kehittää ja joiden painoarvon uskotaan kasvavan lähitulevaisuudessa. Näitä olivat muun muassa luonnonvarojen ehtymisen, maankäytön muutosten, nanomateriaalien sekä toksisuuden arvioinnin näkökulmat. Lisäksi havainnollistettiin prosessiteknisten menetelmien käyttö- mahdollisuuksia ja epävarmuuden käsittelyä elinkaaritarkasteluissa.Hankkeessa tuotettiin kokonaiskuva siitä, kuinka elinkaarimenetelmiä voidaan käyttää toiminnan pitkän aikavälin suuntaamisen apuvälineenä, ts. strategian määrittämisessä ja operatiivisen toiminnan tukemisessa. Jotta tuotteiden ja palveluiden elinkaarihallinta otettaisiin läpäisy- periaatteella huomioon koko yhteiskunnassa, tulisi elinkaarimenetelmät nähdä yhä useammassa yrityksessä tuotesuunnittelun ja strategisen päätöksenteon tukivälineenä.Elinkaarimenetelmien käyttöä havainnollistettiin käytännön esimerkkien avulla erilaisissa kysymyksenasetteluissa. Esimerkit käsittelivät uusia metallimateriaaleja, jätteiden ja sivutuotteiden hyödyntämistä teollisen ekologian näkökulmasta, biomateriaalien maankäyttövaikutuksia, rakentamisen elinkaarihallintaa ja maaliteollisuuden ympäristöhaasteita.Lopuksi on esitetty joukko suosituksia siitä, kuinka elinkaariarviointi- menetelmiä tulisi käyttää ja mitä tekijöitä tulisi ottaa huomioon, jotta elinkaariosaaminen pystytään jalkauttamaan laajalla rintamalla suomalaisessa yhteiskunnassa. Keskeinen viesti on, että varsinaista elinkaariarviointia tulee käyttää tuotteiden ja palveluiden ympäristö- vaikutusten arvioinnin perustyövälineenä. Osaamisen levittäminen edellyttää yritysten ja tutkimusmaailman välillä uudenlaista verkottumista ja yhteistoimintaa, jossa erilaiset yhteiset tutkimus- ohjelmat ja kokeilut näyttelevät keskeistä osaa.

AB - Elinkaarimetodiikkojen foorumi yritysten päätöksenteon tueksi (FINLCA) -hankkeen tavoitteena on ollut parantaa suomalaisten yritysten ympäristöasioiden elinkaarihallinnan osaamista. Hankkeessa on tuotettu tietoa ja esimerkkejä elinkaariajattelun soveltamisesta ja elinkaarimenetelmien käytöstä, jotta suomalaisilla yrityksillä olisi paremmat valmiudet käyttää elinkaarimenetelmiä erityisesti yrityksen strategisten päätösten tukena.Hankkeessa läpikäytiin erilaisia elinkaariajatteluun perustuvia menetelmiä, joista elinkaariarviointi (LCA) on tieteellisin ja se myös mahdollistaa kattavimmin erilaisten vaikutusten huomioon ottamisen. Täydellinen elinkaariarviointi ei ole välttämättä käyttökelpoinen kaikissa yrityksissä ja tilanteissa, vaan yksinkertaistettu elinkaariarviointi tai muut elinkaarimenetelmät kuten hiilijalanjälki, vesijalanjälki, ekologinen jalanjälki, materiaalivirta-analyysi ja sen sovellutus MIPS-menetelmä, ainevirta-analyysi sekä termodynaamiset menetelmät voivat tulla kysymykseen tietyissä tapauksissa. Lisäksi on kehitetty erilaisia yhdennettyjä menetelmiä, kuten ympäristölaajennettu panos-tuotosmalli. Näiden muiden menetelmien käyttö edellyttää kuitenkin ymmärrystä niiden rajoitteista ja tulosten käyttömahdollisuuksista.FINLCA-hankkeessa perehdyttiin tarkemmin ympäristöongelmiin, joiden arviointiin liittyviä menetelmällisiä valmiuksia tulee vielä kehittää ja joiden painoarvon uskotaan kasvavan lähitulevaisuudessa. Näitä olivat muun muassa luonnonvarojen ehtymisen, maankäytön muutosten, nanomateriaalien sekä toksisuuden arvioinnin näkökulmat. Lisäksi havainnollistettiin prosessiteknisten menetelmien käyttö- mahdollisuuksia ja epävarmuuden käsittelyä elinkaaritarkasteluissa.Hankkeessa tuotettiin kokonaiskuva siitä, kuinka elinkaarimenetelmiä voidaan käyttää toiminnan pitkän aikavälin suuntaamisen apuvälineenä, ts. strategian määrittämisessä ja operatiivisen toiminnan tukemisessa. Jotta tuotteiden ja palveluiden elinkaarihallinta otettaisiin läpäisy- periaatteella huomioon koko yhteiskunnassa, tulisi elinkaarimenetelmät nähdä yhä useammassa yrityksessä tuotesuunnittelun ja strategisen päätöksenteon tukivälineenä.Elinkaarimenetelmien käyttöä havainnollistettiin käytännön esimerkkien avulla erilaisissa kysymyksenasetteluissa. Esimerkit käsittelivät uusia metallimateriaaleja, jätteiden ja sivutuotteiden hyödyntämistä teollisen ekologian näkökulmasta, biomateriaalien maankäyttövaikutuksia, rakentamisen elinkaarihallintaa ja maaliteollisuuden ympäristöhaasteita.Lopuksi on esitetty joukko suosituksia siitä, kuinka elinkaariarviointi- menetelmiä tulisi käyttää ja mitä tekijöitä tulisi ottaa huomioon, jotta elinkaariosaaminen pystytään jalkauttamaan laajalla rintamalla suomalaisessa yhteiskunnassa. Keskeinen viesti on, että varsinaista elinkaariarviointia tulee käyttää tuotteiden ja palveluiden ympäristö- vaikutusten arvioinnin perustyövälineenä. Osaamisen levittäminen edellyttää yritysten ja tutkimusmaailman välillä uudenlaista verkottumista ja yhteistoimintaa, jossa erilaiset yhteiset tutkimus- ohjelmat ja kokeilut näyttelevät keskeistä osaa.

KW - elinkaariarviointi

KW - elinkaariajattelu

KW - päätöksenteon tuki

KW - strategia

KW - yritykset

KW - ympäristövaikutukset

KW - life cycle assessment

KW - life cycle thinking

KW - decision support

KW - strategy

KW - companies

KW - environmental impacts

M3 - Report

SN - 978-952-11-3990-1

T3 - Suomen ympäristö

BT - Elinkaarimenetelmät yrityksen päätöksenteon tukena

CY - Helsinki

ER -

Grönroos J, Korhonen M-R, Koskela S, Manninen K, Mattila T, Schultz E et al. Elinkaarimenetelmät yrityksen päätöksenteon tukena: FINLCA-hankkeen loppuraportti. Helsinki, 2012. (Suomen ympäristö; No. 10/2012).