Energia ja ympäristö prosessiteollisuudessa: VTT:n tutkimusohjelma 1990 - 1992

Veikko Kekkonen, Seppo Kärkkäinen

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Julkaisun tarkoituksena on antaa havainnollinen yleiskuva VTT:n tutkimusohjelman "Energia ja ympäristö prosessiteollisuudessa" tuloksista. Tutkimusohjelman yleiskatsauksen lisäksi julkaisuun on koottu seitsemän esitystä ohjelman kolmesta asiakokonaisuudesta. Energiaprosessien analysointiin ja mallintamiseen liittyen kuvataan uutta entropia analyysimenetelmää, jonka kehitystyö aloitettiin tämän ohjelman osaprojektina. Samoin esitellään Suomen energiataloutta ja energiantuotannon päästöjä kuvaava kokonaismalli. Mallia on käytetty vertailtaessa erilaisia Suomen energiajärjestelmän kehitysvaihtoehtoja kuvaavia skenaarioita sekä erilaisia päästöjen rajoittamisstrategioita. Energianhallinta alueelta kerrotaan VTT:n kehittämästä uudesta optimointialgoritmista, jota on menestyksellisesti sovellettu energialaitosten käytönsuunnittelussa; kehitetty menetelmä sopii myös teollisuusyritysten energianhallintajärjestelmien ohjelmistoihin. Samoin kerrotaan metallien perusteollisuuden energianhallinnan erityispiirteistä. Uusien prosessiteknisten ratkaisujen osalta paneudutaan happirikastukseen ongelmajätteiden polton tehostuksessa, uuteen hierteenvalmistusmenetelmään, jota on testattu idean perusteella valmistetun koelaitteiston avulla ja mustalipeän kaasutuskombi prosessiin, johon tutustutaan monipuolisen simulointimallin avulla.
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages73
ISBN (Print)951-38-4430-7
Publication statusPublished - 1993
MoE publication typeNot Eligible

Publication series

SeriesVTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes
Number1496
ISSN1235-0605

Keywords

 • industry
 • industrial plants
 • energy systems
 • entropy
 • analysis
 • modelling
 • energy management
 • hazardous wastes
 • incineration
 • emissions
 • black liquor

Cite this