Energia Suomessa: Tekniikka, talous ja ympäristövaikutukset. 3. täysin uudistettu painos

Mikko Kara, Satu Helynen, Lasse Mattila, Seppo Viinikainen, Mikael Ohlström, Milka Lahnalammi-Vesivalo, Mikko Hongisto, Maija Ruska, Ilkka Savolainen, Sanna Syri, Seppo Vuori, Jouni Hämäläinen, Esa Kurkela, Matti Kytö, Juhani Laurikko, Tuula Mäkinen, Esa Peltola, Rolf Rosenberg, Kari Sipilä, Timo VanttolaAntti Lehtilä

  Research output: Book/ReportReport

  Abstract

  VTT:n julkaisema täysin uudistettu Energia Suomessa -teos tarjoaa ajantasaisen ja monipuolisen kuvauksen Suomen energia-asioiden historiasta, nykytilasta ja tulevaisuudesta. Päivitystä edellyttivät erityisesti suuret muutokset energiamarkkinoilla. Energiamarkkinoiden vapautuminen, joka muutti suojatun kotimaisen liiketoiminnan kansainväliseksi, sekä kansainväliset päästöjen vähentämissitoumukset ovat vaikuttaneet energia-alaan merkittävästi. Tässä kirjassa onkin kuvattu energiamarkkinoiden toiminta kattavammin kuin missään aikaisemmissa teoksissa. Energiamarkkinoiden lisäksi kirjassa käsitellään uusia energiateknologisia ratkaisuja, eri energiantuotantomuotojen ympäristövaikutuksia sekä energiantuotannon kustannuksia. Suomen energiajärjestelmä on keskeinen osa yhteiskuntamme rakenteita. Markkinoiden vapauttaminen ja EU-tasoiset tavoitteet esimerkiksi päästökaupan osalta eivät ole vähentäneet sen merkitystä. Energia- ja ympäristöpolitiikka ovat siis jatkossakin tärkeässä asemassa valtakunnallisessa päätöksenteossa ja tavoitteiden asettelussa. Ympäristömyönteisyyden merkitys kasvaa, mutta samalla on huolehdittava energiaratkaisujen taloudellisuudesta, riittävästä omavaraisuusasteesta ja monipuolisuudesta, jotka ovat kaikki tärkeitä Suomen kansantalouden kehitykselle. Energia Suomessa -kirja toimii taustana energiakeskustelulle ja päätöksenteolle, ja on lisäksi oppikirjana teknillisissä yliopistoissa ja korkeakouluissa. Kirjalla halutaan myös herättää keskustelua energian tuotannon ja käytön eri vaihtoehdoista, mutta samalla muistuttaa niistä tekijöistä, joiden vuoksi energia-alan perusrakenteet muuttuvat hitaasti.
  Original languageFinnish
  PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
  Number of pages396
  Edition3. täysin uud.
  ISBN (Print)951-37-4256-3
  Publication statusPublished - 2004
  MoE publication typeD4 Published development or research report or study

  Cite this