Energiajärjestelmien elinkaaritietojen laatuarviointi: "Ökoinventare für Energiesysteme" -tietokanta

Lotta Lemettinen, Yrjö Virtanen, Vesa Junttila

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Syksyllä 1994 ilmestyi Zürichin teknillisen korkeakoulun enrgiantuotannon elinkaaritutkimus Ökoinventare für Energiesysteme. Koska Teollisuuden Energialiitolla oli meneillään vastaavaa aihetta käsittelevä tutkimus Suomessa (Suomen Energiantuotannon Elinkaaritiedot -projekti, SEEP), katsottiin tarpeelliseksi tutkia sveitsiläistutkimuksen tiedonhankintamenetelmiä ja tiedon laatua, jotta näiden kahden tutkimuksen välinen vertailu ja "Ökoinventaren" tarjoaman tietokannan hyödyntäminen olisi mahdollista. Tässä työssä on sovellettu ns. laatutekijöihin perustuvaa LCA-tiedon arviointimenetelmää. Menetelmää on kehitelty SEEP-projektissa sekä sen kanssa rinnakkain edenneessä pohjoismaisessa LCA-Nordic-projektissa. Laatuarvioinnissa keskitytään lähinnä tiedon alkuperään, ikään, maantieteelliseen jakaumaan ja kattavuuteen. Ökoinventare für Energiesysteme -tietokannassa esitetty tieto on huolellisesti dokumentoitu siinä laajuudessa ja sillä syvyydellä, kun tietolähteet ovat sen mahdollistaneet. Topologinen ja teknologinen laajuus on tietokannassa hyvä. Systeemimalleissa on kautta linjan otettu huomioon rakentaminen, käyttö sekä käytöstä poisto, kaikki olennaiset tuotantovaiheet luonnosta valmiiksi energiaksi sekä mittava joukko erilaisia teknisiä ratkaisuja kussakin päävaiheessa. Myös tarkasteltujen ympäristökuormitusten joukko on poikkeuksellisen suuri tähänastisiin LCA-tietokantoihin ja tutkimuksiin verrattuna. Tiedon hankintamenetelmät näissä kahdessa tutkimuksessa osoittautuivat erilaisiksi. Toisin kuin SEEP-projektissa, Ökoinventare für Energiesystemen tiedot eivät ole järjestelmällisesti nimenomaan kyseistä tutkimusta varten kerättyjä, vaan niin sanottuja toisen käden tietoja. Tämä heikentää tietokannan laatua. Useissa tapauksissa tietojen dokumentointi on sovellettavuuden arvioinnin kannalta melko puutteellista. Esimerkiksi tiedon todellinen alkuperä on monesti tuntematon, mistä johtuen ei myöskään usein ole voitu antaa kuvausta hankitun tiedon kohdentuvuudesta.
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages102
ISBN (Print)951-38-4836-1
Publication statusPublished - 1995
MoE publication typeNot Eligible

Publication series

SeriesVTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes
Number1681
ISSN1235-0605

Keywords

  • quality
  • evaluation
  • databases
  • energy
  • computers
  • life cycles
  • energy production
  • ecology
  • quality control

Cite this