Energian hinnan vaikutus asunnon sijaintikustannuksiin

Veikko Myllyperkiö, Leena Haanpää, Sirkka Pusin

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Tutkimuksessa selvitetäsn energian hinnan nousun vaikutusta kotitalouksien sijaintikustannuksiin vuoteen 2000 mennessä. Sijaintikustannuksiin lasketaan kotiperäisten työ-, asiointi- ja opiskelumatkojen kustannukset. Keskustasta lasketun etäisyyden kasvaessa matkakustannukset nousevat. Samalla tonttihinnat alenevat ja kompensoivat osittain matkakustannusten vaikutusta. Vuoden 1974 jälkeen ovat sijaintikustannukset nousseet kaikissa taajamakokoluokissa ja kaikilla etäisyyksillä. Nousu on perustunut energiakustannusten nousuun, sillä keskimääräinen tonttihintataso on laskenut. Samanaikaisesti vallinnut suuntaus pientalorakentamiseen on ylläpitänyt kaukana sijaitsevien tonttien kysyntää ja hintatasoa. Vuonna 1980 ei missään taajamakokoluokassa ole löydettävissä sellaista optimietäisyyttä, jossa sijaintikustannuksilla olisi minimikohta keskustan ulkopuolella. Vuoteen 2000 mennessä tapahtuvaa kehitystä arvioitaessa on käytetty lähtökohtatietoina KTM:n, TASKU:n ja asuntohallituksen laskelmien kanssa yhteensopivia tietoja energian hinnan, kansantalouden ja asumistason kehityksestä. Asuntoneliömetriä kohti lasketut sijaintikustannukset kasvavat vuoteen 1990 mennessä reaalisesti 7 - 11 %, jonka jälkeen ne vakiintuvat. Nousuprosentti on suurenpi kaukana sijaitsevilla asunnoilla. Kotitalouksien sijaintimenot lisääntyvät pääasiassa asumisväljyyden kasvun mukaisesti. Asumisväljyyden oletetaan kasvavan nykyisestä 25 m2:sta henkilö 35 m2:iin henkilö vuoteen 2000 mennessä. Sijaintikustannusten osuus kotitalouksien kulutusmenoista on sama kuin asumismenojen eli 15 - 20 %. Arvioiden epävarmuus johtuu pehmeiden aikakustannusten ja laskennallisten tonttikustannusten arviointivaikeudesta. BKT:n 3 %:n vuotuisella kasvuvauhdilla sijaintimenojen osuus kotitalouksien kulutuksesta säilyy ennallaan tai hieman laskee, vaikka samalla liikennesuorita ja asumisväljyys kasvavat.
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages60
ISBN (Print)951-38-1446-7
Publication statusPublished - 1982
MoE publication typeD4 Published development or research report or study

Publication series

SeriesValtion teknillinen tutkimuskeskus. Tutkimuksia - Research Reports
Number78
ISSN0358-5077

Cite this