Energian hintakehityksen vaikutus kotitalouksien asumiskustannuksiin

Veikko Myllyperkiö, Olli Poropudas

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Julkaisussa selvitetään energian hinnan nousun vaikutusta asumiskustannusten kehitykseen vuoteen 2000 mennessä. Asuntojen lämmityskustannukset olivat vuonna 1980 4,6 Mrd mk eli 24 % asumiskustannuksista. Laskelma perustuu arvioihin asuinrakennuskannan tilavuudesta, lämmitystapajakaumasta, lämmitysenergian kulutuksesta ja polttoaineiden keskihinnoista. Kotitalouden keskimääräiset lämmityskustannukset olivat 2400 mk vuodessa. Eri lämmityspolttoaineiden hintakehitystä arvioidaan kahden vaihtoehdon mukaan. Vaihtoehdon A lähtöoletuksena on, että raakaöljyn hinta 1,5-kertaistuu, vaihtoehdossa B, että se 2-kertaistuu vuoteen 2000 mennessä. Asumisen energiakustannuksia vertaillaan Taloudellisen suunnittelukeskuksen (TASKU) ja kauppa- ja teollisuusministeriön (KTM) hintakehitysarvioiden pohjalta. Öljyn hinnan kohoaminen aiheuttaa sähkön ja kaukolämmön lisääntymisen rakennusten lämmityksessä. Öljyn käyttö laskee voimakkaasti ja puun käyttö jonkin verran. Lämmitysenergian bruttokulutus kuutiometriä kohti alenee vuoden 1980 82 kwh:sta 48 kwh:iin vuoteen 2000 mennessä. Asuinrakennuskannan lämmitysenergian bruttokulutuksen arvioidaan laskevan vuoden 1980 42 Twh:sta 35 Twh:ksi vaihtoehdossa A ja 33 Twh:ksi vaihtoehdossa B. Lämmityskustannukset nousevat 6,1 mrd. mk: aan vaihtoehdossa A ja 6,6 mrd. mk:aan vaihtoehdossa B vuoteen 2000 mennessä. Kotitalouksien keskimääräiset lämmityskustannukset nousisivat runsaaseen 3000 mk:aan vuodessa. Mikäli öljyn hinnan kaksinkertaistuminen tapahtuisi vuonna 1985, seurauksena olisi lämmityskustannusten nousu 2,5 mrd. mk. Tämä merkitsisi, että kotitalouksien kulutusmenot supistuisivat 2 %, tai edellyttäisi lämmitysenergian kulutuksen vähentämistä 45 %.
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages60
ISBN (Print)951-38-1445-9
Publication statusPublished - 1982
MoE publication typeD4 Published development or research report or study

Publication series

SeriesValtion teknillinen tutkimuskeskus. Tutkimuksia - Research Reports
Number77
ISSN0358-5077

Cite this