Energianhallinta maatiloilla ja puutarhoilla 2020-luvulla: Toimintasuositukset

Jyrki Kataja, Petri Kapuinen, Titta Kotilainen, Janne T. Keränen, Ville Korpelainen

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Sekä maatilojen että puutarhojen riippuvuus ostoenergiasta on lisääntynyt systemaattisesti viime vuosikymmeninä. Maatilojen yksikkökokojen kasvun sekä digitalisaation ja automaation nopean kehittymisen seurauksena kehitys jatkunee saman suuntaisena, jolloin sähköenergian merkitys tulee korostumaan entisestään.

Maatilojen ja puutarhojen tulee olla kyky vastata 2020-luvun sähkömarkkinoiden muuttuviin haasteisiin toiminnallisesti ja taloudellisesti järkevillä tavoilla. Tällöin yritystasolla on tunnettava sähkön kokonaiskulutuksen lisäksi yksittäisten laitteiden ja koneiden käytöstä syntyvä sähkökuorma ja sen vaihtelut vähintäänkin voimassa olevan sähkösopimuksen mukaisen energiankulutuksen mittaustavan tarkkuudella. Tämä mahdollistaa maatiloille ja puutarhoille sähkömarkkinoiden kulutus- ja tuotantojoustojen suunnitelmallisen hyödyntämisen sekä oman hajautetun sähköntuotannon ja -varastoinnin mitoittamisen optimoinnin.

Energiantuotannon ja -käytön tulevaisuus maatiloilla hankkeen (eTU) tutkimusaineisto kerättiin kolmelta kotieläintilalta sekä yhdeltä opetusmaatilalta. Lisäksi yksittäisten tuottoprosessien ja niiden vaiheiden osalta tehtiin mittaussarjoja kontrolloiduissa testausympäristöissä. Hankkeen toteutusaikana nousi esiin tarve riippumattomalla ja kumuloituvalle tiedolle hajautetusta energiantuotannosta, -varastoinnista ja -kulutuksesta energiatehokkuuden ja -omavaraisuuden parantamiseksi hyödyntäen AgriHubin viestinnällisiä palveluita ja joukkoistettua tiedonkeruuta.
Original languageFinnish
PublisherJyväskylän ammattikorkeakoulu
Number of pages19
ISBN (Electronic)978-951-830-658-3
Publication statusPublished - 2022
MoE publication typeD4 Published development or research report or study

Publication series

SeriesJyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja
Number36
ISSN1456-2332

Keywords

  • energiankulutus (energiateknologia)
  • sähköenergia
  • sähkönkulutus
  • sähkön kysyntäjousto
  • maatilat
  • puutarhatilat
  • energianhallinta

Cite this