Energiansäästöinvestointien kannattavuuden arviointi suomen julkisyhteisöissä

Jouni Lauttalammi

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Julkaisu käsittelee valtion, kuntien, kuntainliittojen sekä niiden omistamien liikelaitosten energiansäästoinvestointeja ja niiden arviointia. Tutkimuksessa selvitettiin myös, miten investointiteorian menetelmiä on sovellettu käytännössä. Tällöin tarkasteltiin, missä määrin rakennus- ja energiansäästoinvestointeja arvioidaan samoin perustein. Toiseksi vertailuperustaksi valittiin energian tuotanto- ja jakeluinvestointien arviointi. Energian tuottajia edustivat tutkimuksessa kunnalliset energialaitokset sekä pääosaltaan kuntien omistuksessa olevat energiayhtiöt. Tutkimuksen perustiedot kerättiin kyselylomakkeen avulla. Lisäksi suoritettiin täydentäviä haastatteluja. Teoreettisesti oikeaoppisten menetelmien soveltaminen energiansäästoinvestointeihin on vasta alkamassa. Yksinkertaiset investointien kannattavuuden laskentamenetelmät ovat hallitsevassa asemassa. Vaikka energiansäästöinvestoinnitkin ovat rakennusinvestointeja, on niiden kannattavuus kuitenkin selvemmin esillä päätösta tehtäessä. Tämä johtuu ennen kaikkea siitä, että on huomattavasti helpompaa määrittää energiansäästö- kuin rakennushankkeen tuotot. Energian tuotantoinvestointien arvioinnissa käytettiin tarkempaa laskentamenettelyä kuin energiansäästoinvestointien arvioinnissa. Tutkimus osoitti, että yhtenäiset ohjeet laskentakorkokannasta, laskelmissa käytettävistä energian hinnoista ja laskentamenetelmistä ovat tarpeen.
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages82
ISBN (Print)951-38-1494-7
Publication statusPublished - 1982
MoE publication typeD4 Published development or research report or study

Publication series

SeriesValtion teknillinen tutkimuskeskus. Tutkimuksia - Research Reports
Number88
ISSN0358-5077

Cite this