Energiansäästötoiminnan systematisointi Helsingin kaupungin omistamissa rakennuksissa

Translated title of the contribution: Systematization of the energy saving activities in the building stock of the City of Helsinki

Risto Kosonen, Ilari Aho

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Tässä raportissa esitetään yhteenveto tutkimushankkeesta "Energiansäästö-toiminnan systematisointi Helsingin kaupungin omistamissa rakennuksissa" (ESKO-projekti). Hankkeen tavoitteena oli energiansäästötietouden siirtäminen osaksi rakentamisen ja kiinteistöhoidon käytäntöä sekä perustan luominen energiansäästöohjelmalle Helsingin kaupungin omistamissa rakennuksissa. Helsingin kaupungin omistama kiinteistökanta oli vuonna 1992 yhteensä noin 26,7 Mm³. Kulutusseurannassa olevien kiinteistöjen (22,7 Mm³) lämmitysenergian kokonaiskulutus oli 977 GWh ja sähköenergian kulutus 334 GWh. Helsingin kaupungin kiinteistöjen energia- ja vesikustannusten sekä perusmaksujen kokonaissumma oli noin 350 Mmk. Projektissa määriteltiin kiinteistökannan lämmitysenergian ominaiskulutukselle tavoitetasot "hyvä" ja "tyydyttävä", joiden saavuttaminen merkitsisi noin 8 %:n ("hyvä") ja noin 2 %:n ("tyydyttävä") energiansäästöä. Yksittäisten kiinteistöjen energiatalouden analysoimista ja parantamista varten kehitettiin energiakatselmusmetodiikka ja yksinkertainen energia-analyysiohjelma ETANA. Koekohteina käytiin läpi kymmenen Helsingin kaupungin kiinteistöä, yhteistilavuudeltaan noin 500 000 m³. Koekohteille esitettiin energiatalouden parantamiseksi toimenpiteitä, joiden toteuttaminen merkitsisi noin 540 000 markan vuosisäästöjä noin 660 000 markan investoinneilla. Helsingin kaupungin rakennusvirasto tulee jatkamaan katselmuksia esitettyyn metodiikkaan tukeutuen. Projektissa esitettiin uudisrakentamisen ja perusparannushankkeiden energiatietoisen LVIS- suunnittelun periaatteet; raportissa käsitellään mm. rakennuksen massoittelua ja tilaratkaisuja, rakenne- ja ilmanvaihtoratkaisuja, vesikalusteita ja sähkölaitteita sekä rakentamis- ja käyttöönottovaiheen aikana huomioon otettavia seikkoja. Helsingin kaupungin kiinteistökannan energiansäästöohjelman lähtökohtana on muun muassa vastedes tehostaa energiansäästöä tiedottamalla sekä motivoimalla rakennuksen käytöstä vastaavia henkilöitä. Eräänä osana energiansäästötoiminnan edistämistä on lokakuussa 1993 kauppa- ja teollisuusministeriön ja Helsingin kaupungin välillä solmittu energiansäästösopimus, jossa Helsinki sitoutuu toteuttamaan säästötoimintaa ja sen edellyttämiä tehtäviä sekä ministeriö sitoutuu osallistumaan hankkeiden rahoitukseen.
Translated title of the contributionSystematization of the energy saving activities in the building stock of the City of Helsinki
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages124
ISBN (Print)951-38-4496-X
Publication statusPublished - 1994
MoE publication typeNot Eligible

Publication series

SeriesVTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes
Number1562
ISSN1235-0605

Keywords

 • energy saving
 • energy conservation
 • buildings
 • systems analysis
 • building stock
 • construction management
 • auditing
 • real estate
 • heating
 • economic analysis
 • design criteria
 • renovating
 • instructions
 • water consumption
 • energy consumption
 • real property
 • cost control
 • HVAC
 • Helsinki
 • Finland

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Systematization of the energy saving activities in the building stock of the City of Helsinki'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this