Energiantuotannon ja -käytön tulevaisuus maatiloilla (eTU): Loppuraportti

Jyrki Kataja, Petri Kapuinen, Titta Kotilainen, Janne T. Keränen, Ville Korpelainen

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Sekä maatilojen että puutarhojen riippuvuus ostoenergiasta on lisääntynyt viime vuosikymmeninä systemaattisesti. Vastaava kehitys näyttää jatkuvan yksikkökokojen kasvun sekä digitalisaation ja automaation nopean kehittymisen seurauksena. Tämä tarkoittaa sähköenergian merkityksen korostumista entisestään. Maatilojen ja puutarhojen kyky vastata 2020-luvun sähkömarkkinoiden muuttuviin haasteisiin toiminnallisesti ja taloudellisesti järkevillä tavoilla perustuu siihen, että tilatasolla tunnettava sähkön kokonaiskulutuksen lisäksi yksittäisten laitteiden ja koneiden käytöstä syntyvä sähkökuorma ja sen vaihtelut vähintäänkin voimassa olevan sähkösopimuksen mukaisen energiankulutuksen mittaustavan tarkkuudella. Tämä mahdollistaa maatiloille ja puutarhoille sähkömarkkinoiden kulutus- ja tuotantojoustojen suunnitelmallisen hyödyntämisen sekä oman hajautetun sähköntuotannon ja -varastoinnin mitoittamisen optimoinnin. Energiantuotannon ja -käytön tulevaisuus maatiloilla hankkeen tutkimus-aineisto kerättiin kolmelta kotieläintilalta sekä yhdeltä opetusmaatilalta. Lisäksi yksittäisten tuottoprosessien ja niiden vaiheiden osalta tehtiin mittaussarjoja kontrolloiduissa testausympäristöissä. Hankkeen toteutusaikana tunnistettiin energiajärjestelmä toimintatapojen muuttuessa tarve riippumattomalla ja kumuloituvalle tiedolle hajautetusta energiantuotannosta, -varastoinnista ja -kulutuksesta energiatehokkuuden ja -omavaraisuuden parantamiseksi hyödyntäen AgriHubin viestinnällisiä palveluita.
Original languageFinnish
PublisherJyväskylän ammattikorkeakoulu
Number of pages37
ISBN (Electronic)978-951-830-659-0
Publication statusPublished - 2022
MoE publication typeD4 Published development or research report or study

Publication series

SeriesJyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja
Number37
ISSN1456-2332

Keywords

  • energiankulutus (energiateknologia)
  • sähköenergia
  • sähkönkulutus
  • sähkön kysyntäjousto
  • energianhallinta
  • maatilat
  • puutarhatilat

Cite this