Energiantuotannon päästöjen mittaaminen: PAH-, PCDD- ja PCDF-yhdisteiden näytteenotto ja analytiikka

Ulla-Maija Mroueh, Tiina Tirkkonen, Anja Laukkarinen, Heikki Hoffren

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Tässä kirjallisuusselvityksessä on esitetty polysyklisten aromaattisten hiilivetyjen (PAH) ja polykloorattujen dibentsodioksiinien (PCDD) ja -furaanien (PCDF) näytteenotossa ja analytiikassa käytettäviä menetelmiä sekä niihin liittyviä ongelmia. Lisäksi on lyhyesti käsitelty PCB-yhdisteiden, klooribentseenien ja kloorifenolien määritystä savukaasunäytteistä. PAHien ja kloorattujen aromaattisten yhdisteiden näytteenottoon on käytettävä menetelmää, jolla saadaan näyte sekä hiukkas- että kaasufaasista. Saaduista osanäytteistä yhdisteet uutetaan sopivilla liuottimilla. Saadut uutteet käsitellään joko erillisinä tai yhdistetään ennen jatkokäsittelyä. Näytteen jatkokäsittelyn päävaiheita ovat näytteen puhdistus ja fraktiointi sekä varsinainen analyysi. PAH-yhdisteiden ja PAH-johdannaisten analysointiin käytetään joko kaasukromatografia erilaisilla detektoreilla varustettuna tai nestekromatografia. PCDD- ja PCDF-yhdisteiden analytiikassa käytetään lähes yksinomaan kaasukromatografi-massadetektori-yhdistelmää. PAH-näytteenoton ja analytiikan suurimpana ongelmana on tutkittavien yhdisteiden muutunta. PCDD- ja PCDF-yhdisteiden kohdalla ongelmat aiheutuvat erityisesti yhdisteiden pienistä pitoisuuksista näytteissä ja vaatimuksesta pystyä isomeerispesifiseen analyysiin.
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages64
ISBN (Print)951-38-3059-4
Publication statusPublished - 1988
MoE publication typeNot Eligible

Publication series

SeriesValtion teknillinen tutkimuskeskus. Tiedotteita
Number817
ISSN0358-5085

Keywords

  • exhaust gases
  • aromatic hydrocarbons
  • analyzing
  • sampling

Cite this