ENHPP - epähomogeenisen Poisson-prosessin analysointiohjelma

Tapio Huovinen, Urho Pulkkinen

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Julkaisussa kuvataan epähomogeeniseen Poisson-prosessiin perustuva vikaantumismalli, jolla voidaan kuvata sekä pienenevää että kasvavaa vikaantumisalttiutta tai -trendiä. Esitettävä malli perustuu ns. Weibull- prosessiin. Mallin parametrit estimoidaan maximum-likelihood-menetelmällä, ja estimaattoreiden ominaisuuksia tarkastellaan määräämällä parametrivektorin kovarianssimatriisi. Julkaisussa esitetään myös estimointia varten laadittu tietokoneohjelma ENHPP sekä sen käyttöesimerkki.
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages24
ISBN (Print)951-38-3232-5
Publication statusPublished - 1988
MoE publication typeNot Eligible

Publication series

SeriesValtion teknillinen tutkimuskeskus. Tiedotteita
Number894
ISSN0358-5085

Keywords

  • failure rate
  • estimation
  • programming

Cite this