Polttokennosovellusten ja vetytankkauksen turvallisuuden varmistaminen: säädöksiä ja standardeja

Translated title of the contribution: Ensuring safety of fuel cell applications and hydrogen refuelling: legislation and standards

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Polttokennoteknologiaa pidetään yhtenä lupaavana mahdollisuutena, kun etsitään vaihtoehtoja nykyisille energiajärjestelmille. Polttokennojärjestelmien etuja ovat hyvä hyötysuhde ja haitallisten päästöjen puuttuminen. Polttokennoteknologian yleistymistä hidastavia tekijöitä ovat esimerkiksi vedyn kallis hinta ja sen jakeluun tarvittavan infrastruktuurin puuttuminen. Näiden kysymysten ratkaisemisen tekee tärkeäksi suurten autonvalmistajien tavoite käynnistää polttokennoautojen sarjavalmistus vuosina 2014-2016. Polttokennoteknologian ja siihen liittyvien sovellusten teknisen kypsyyden ja hinnan ohella polttokennosovellusten yleistymiseen vaikuttaa voimakkaasti se, miten hyödyllisinä ja hyväksyttävinä sovelluksia pidetään. Uutta teknologiaa koskevan tiedon puute, mahdolliset virheelliset käsitykset ja ennakkoluulot voivat hidastaa sovellusten käyttöönottoa ja yleistymistä. Uuden teknologian hyväksyttävyyden kannalta on ensiarvoisen tärkeää antaa sovellusten demonstraatiovaiheessa riittävästi oikeaa, perusteltua ja ymmärrettävää tietoa mm. sovellusten ja niiden käytön turvallisuudesta ja turvallisuuden varmistamiseen liittyvistä toimista ja valvonnasta. Turvallisuuteen vaikuttavien tekijöiden huomioon ottaminen kuuluu teknisten järjestelmien elinkaaren kaikkiin vaiheisiin, suunnitteluun, asennukseen, käyttöön, kunnossapitoon, muutostilanteisiin ja myös käytöstä poistamiseen. Suunnitteluvaiheessa tehdyillä päätöksillä ja ratkaisuilla on erittäin suuri merkitys prosessien, järjestelmien ja tuotteiden turvallisuuteen, koska nämä ratkaisut vaikuttavat kohteen toimintaan ja sen turvallisuuteen koko käyttöiän ajan. Polttokennojärjestelmien vaaratekijät ja onnettomuusmahdollisuudet liittyvät polttoaineena käytettäviin helposti syttyviin aineisiin, sähköön tai yleisesti teknisiä järjestelmiä koskeviin vaaroihin. Julkaisu keskittyy vetyä käyttäviin polttokennoihin ja tarkasteltavina kohteina ovat liikkuvat työkoneet, stationäärinen sähköntuotanto ja varavoimasovellukset sekä kaasumaisen vedyn tankkausjärjestelmä. Julkaisu antaa yleiskuvan siitä, miten EU-tason säädökset (lähinnä eri direktiivit) ja toisaalta kansallisen tason säädökset koskevat erilaisia polttokennosovelluksia ja mitä vaatimuksia ne asettavat polttokennosovellusten turvallisuuden varmistamiselle. Lisäksi tarkastellaan polttokennosovelluksia ja vedyn tankkausta koskevia turvallisuuteen liittyviä standardeja.
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages56
ISBN (Electronic)978-951-38-8036-1
Publication statusPublished - 2013
MoE publication typeNot Eligible

Publication series

SeriesVTT Technology
Number112
ISSN2242-1211

Fingerprint

fuel cells
laws and regulations
hydrogen

Keywords

  • safety
  • fuel cell applications
  • hydrogen refuelling
  • legislation
  • standards

Cite this

Nissilä, Minna ; Sarsama, Janne. / Polttokennosovellusten ja vetytankkauksen turvallisuuden varmistaminen : säädöksiä ja standardeja. Espoo : VTT Technical Research Centre of Finland, 2013. 56 p. (VTT Technology; No. 112).
@book{4e4abed356c9411b900ebead9407d396,
title = "Polttokennosovellusten ja vetytankkauksen turvallisuuden varmistaminen: s{\"a}{\"a}d{\"o}ksi{\"a} ja standardeja",
abstract = "Polttokennoteknologiaa pidet{\"a}{\"a}n yhten{\"a} lupaavana mahdollisuutena, kun etsit{\"a}{\"a}n vaihtoehtoja nykyisille energiaj{\"a}rjestelmille. Polttokennoj{\"a}rjestelmien etuja ovat hyv{\"a} hy{\"o}tysuhde ja haitallisten p{\"a}{\"a}st{\"o}jen puuttuminen. Polttokennoteknologian yleistymist{\"a} hidastavia tekij{\"o}it{\"a} ovat esimerkiksi vedyn kallis hinta ja sen jakeluun tarvittavan infrastruktuurin puuttuminen. N{\"a}iden kysymysten ratkaisemisen tekee t{\"a}rke{\"a}ksi suurten autonvalmistajien tavoite k{\"a}ynnist{\"a}{\"a} polttokennoautojen sarjavalmistus vuosina 2014-2016. Polttokennoteknologian ja siihen liittyvien sovellusten teknisen kypsyyden ja hinnan ohella polttokennosovellusten yleistymiseen vaikuttaa voimakkaasti se, miten hy{\"o}dyllisin{\"a} ja hyv{\"a}ksytt{\"a}vin{\"a} sovelluksia pidet{\"a}{\"a}n. Uutta teknologiaa koskevan tiedon puute, mahdolliset virheelliset k{\"a}sitykset ja ennakkoluulot voivat hidastaa sovellusten k{\"a}ytt{\"o}{\"o}nottoa ja yleistymist{\"a}. Uuden teknologian hyv{\"a}ksytt{\"a}vyyden kannalta on ensiarvoisen t{\"a}rke{\"a}{\"a} antaa sovellusten demonstraatiovaiheessa riitt{\"a}v{\"a}sti oikeaa, perusteltua ja ymm{\"a}rrett{\"a}v{\"a}{\"a} tietoa mm. sovellusten ja niiden k{\"a}yt{\"o}n turvallisuudesta ja turvallisuuden varmistamiseen liittyvist{\"a} toimista ja valvonnasta. Turvallisuuteen vaikuttavien tekij{\"o}iden huomioon ottaminen kuuluu teknisten j{\"a}rjestelmien elinkaaren kaikkiin vaiheisiin, suunnitteluun, asennukseen, k{\"a}ytt{\"o}{\"o}n, kunnossapitoon, muutostilanteisiin ja my{\"o}s k{\"a}yt{\"o}st{\"a} poistamiseen. Suunnitteluvaiheessa tehdyill{\"a} p{\"a}{\"a}t{\"o}ksill{\"a} ja ratkaisuilla on eritt{\"a}in suuri merkitys prosessien, j{\"a}rjestelmien ja tuotteiden turvallisuuteen, koska n{\"a}m{\"a} ratkaisut vaikuttavat kohteen toimintaan ja sen turvallisuuteen koko k{\"a}ytt{\"o}i{\"a}n ajan. Polttokennoj{\"a}rjestelmien vaaratekij{\"a}t ja onnettomuusmahdollisuudet liittyv{\"a}t polttoaineena k{\"a}ytett{\"a}viin helposti syttyviin aineisiin, s{\"a}hk{\"o}{\"o}n tai yleisesti teknisi{\"a} j{\"a}rjestelmi{\"a} koskeviin vaaroihin. Julkaisu keskittyy vety{\"a} k{\"a}ytt{\"a}viin polttokennoihin ja tarkasteltavina kohteina ovat liikkuvat ty{\"o}koneet, station{\"a}{\"a}rinen s{\"a}hk{\"o}ntuotanto ja varavoimasovellukset sek{\"a} kaasumaisen vedyn tankkausj{\"a}rjestelm{\"a}. Julkaisu antaa yleiskuvan siit{\"a}, miten EU-tason s{\"a}{\"a}d{\"o}kset (l{\"a}hinn{\"a} eri direktiivit) ja toisaalta kansallisen tason s{\"a}{\"a}d{\"o}kset koskevat erilaisia polttokennosovelluksia ja mit{\"a} vaatimuksia ne asettavat polttokennosovellusten turvallisuuden varmistamiselle. Lis{\"a}ksi tarkastellaan polttokennosovelluksia ja vedyn tankkausta koskevia turvallisuuteen liittyvi{\"a} standardeja.",
keywords = "safety, fuel cell applications, hydrogen refuelling, legislation, standards",
author = "Minna Nissil{\"a} and Janne Sarsama",
note = "Project: 79363",
year = "2013",
language = "Finnish",
series = "VTT Technology",
publisher = "VTT Technical Research Centre of Finland",
number = "112",
address = "Finland",

}

Polttokennosovellusten ja vetytankkauksen turvallisuuden varmistaminen : säädöksiä ja standardeja. / Nissilä, Minna; Sarsama, Janne.

Espoo : VTT Technical Research Centre of Finland, 2013. 56 p. (VTT Technology; No. 112).

Research output: Book/ReportReport

TY - BOOK

T1 - Polttokennosovellusten ja vetytankkauksen turvallisuuden varmistaminen

T2 - säädöksiä ja standardeja

AU - Nissilä, Minna

AU - Sarsama, Janne

N1 - Project: 79363

PY - 2013

Y1 - 2013

N2 - Polttokennoteknologiaa pidetään yhtenä lupaavana mahdollisuutena, kun etsitään vaihtoehtoja nykyisille energiajärjestelmille. Polttokennojärjestelmien etuja ovat hyvä hyötysuhde ja haitallisten päästöjen puuttuminen. Polttokennoteknologian yleistymistä hidastavia tekijöitä ovat esimerkiksi vedyn kallis hinta ja sen jakeluun tarvittavan infrastruktuurin puuttuminen. Näiden kysymysten ratkaisemisen tekee tärkeäksi suurten autonvalmistajien tavoite käynnistää polttokennoautojen sarjavalmistus vuosina 2014-2016. Polttokennoteknologian ja siihen liittyvien sovellusten teknisen kypsyyden ja hinnan ohella polttokennosovellusten yleistymiseen vaikuttaa voimakkaasti se, miten hyödyllisinä ja hyväksyttävinä sovelluksia pidetään. Uutta teknologiaa koskevan tiedon puute, mahdolliset virheelliset käsitykset ja ennakkoluulot voivat hidastaa sovellusten käyttöönottoa ja yleistymistä. Uuden teknologian hyväksyttävyyden kannalta on ensiarvoisen tärkeää antaa sovellusten demonstraatiovaiheessa riittävästi oikeaa, perusteltua ja ymmärrettävää tietoa mm. sovellusten ja niiden käytön turvallisuudesta ja turvallisuuden varmistamiseen liittyvistä toimista ja valvonnasta. Turvallisuuteen vaikuttavien tekijöiden huomioon ottaminen kuuluu teknisten järjestelmien elinkaaren kaikkiin vaiheisiin, suunnitteluun, asennukseen, käyttöön, kunnossapitoon, muutostilanteisiin ja myös käytöstä poistamiseen. Suunnitteluvaiheessa tehdyillä päätöksillä ja ratkaisuilla on erittäin suuri merkitys prosessien, järjestelmien ja tuotteiden turvallisuuteen, koska nämä ratkaisut vaikuttavat kohteen toimintaan ja sen turvallisuuteen koko käyttöiän ajan. Polttokennojärjestelmien vaaratekijät ja onnettomuusmahdollisuudet liittyvät polttoaineena käytettäviin helposti syttyviin aineisiin, sähköön tai yleisesti teknisiä järjestelmiä koskeviin vaaroihin. Julkaisu keskittyy vetyä käyttäviin polttokennoihin ja tarkasteltavina kohteina ovat liikkuvat työkoneet, stationäärinen sähköntuotanto ja varavoimasovellukset sekä kaasumaisen vedyn tankkausjärjestelmä. Julkaisu antaa yleiskuvan siitä, miten EU-tason säädökset (lähinnä eri direktiivit) ja toisaalta kansallisen tason säädökset koskevat erilaisia polttokennosovelluksia ja mitä vaatimuksia ne asettavat polttokennosovellusten turvallisuuden varmistamiselle. Lisäksi tarkastellaan polttokennosovelluksia ja vedyn tankkausta koskevia turvallisuuteen liittyviä standardeja.

AB - Polttokennoteknologiaa pidetään yhtenä lupaavana mahdollisuutena, kun etsitään vaihtoehtoja nykyisille energiajärjestelmille. Polttokennojärjestelmien etuja ovat hyvä hyötysuhde ja haitallisten päästöjen puuttuminen. Polttokennoteknologian yleistymistä hidastavia tekijöitä ovat esimerkiksi vedyn kallis hinta ja sen jakeluun tarvittavan infrastruktuurin puuttuminen. Näiden kysymysten ratkaisemisen tekee tärkeäksi suurten autonvalmistajien tavoite käynnistää polttokennoautojen sarjavalmistus vuosina 2014-2016. Polttokennoteknologian ja siihen liittyvien sovellusten teknisen kypsyyden ja hinnan ohella polttokennosovellusten yleistymiseen vaikuttaa voimakkaasti se, miten hyödyllisinä ja hyväksyttävinä sovelluksia pidetään. Uutta teknologiaa koskevan tiedon puute, mahdolliset virheelliset käsitykset ja ennakkoluulot voivat hidastaa sovellusten käyttöönottoa ja yleistymistä. Uuden teknologian hyväksyttävyyden kannalta on ensiarvoisen tärkeää antaa sovellusten demonstraatiovaiheessa riittävästi oikeaa, perusteltua ja ymmärrettävää tietoa mm. sovellusten ja niiden käytön turvallisuudesta ja turvallisuuden varmistamiseen liittyvistä toimista ja valvonnasta. Turvallisuuteen vaikuttavien tekijöiden huomioon ottaminen kuuluu teknisten järjestelmien elinkaaren kaikkiin vaiheisiin, suunnitteluun, asennukseen, käyttöön, kunnossapitoon, muutostilanteisiin ja myös käytöstä poistamiseen. Suunnitteluvaiheessa tehdyillä päätöksillä ja ratkaisuilla on erittäin suuri merkitys prosessien, järjestelmien ja tuotteiden turvallisuuteen, koska nämä ratkaisut vaikuttavat kohteen toimintaan ja sen turvallisuuteen koko käyttöiän ajan. Polttokennojärjestelmien vaaratekijät ja onnettomuusmahdollisuudet liittyvät polttoaineena käytettäviin helposti syttyviin aineisiin, sähköön tai yleisesti teknisiä järjestelmiä koskeviin vaaroihin. Julkaisu keskittyy vetyä käyttäviin polttokennoihin ja tarkasteltavina kohteina ovat liikkuvat työkoneet, stationäärinen sähköntuotanto ja varavoimasovellukset sekä kaasumaisen vedyn tankkausjärjestelmä. Julkaisu antaa yleiskuvan siitä, miten EU-tason säädökset (lähinnä eri direktiivit) ja toisaalta kansallisen tason säädökset koskevat erilaisia polttokennosovelluksia ja mitä vaatimuksia ne asettavat polttokennosovellusten turvallisuuden varmistamiselle. Lisäksi tarkastellaan polttokennosovelluksia ja vedyn tankkausta koskevia turvallisuuteen liittyviä standardeja.

KW - safety

KW - fuel cell applications

KW - hydrogen refuelling

KW - legislation

KW - standards

M3 - Report

T3 - VTT Technology

BT - Polttokennosovellusten ja vetytankkauksen turvallisuuden varmistaminen

PB - VTT Technical Research Centre of Finland

CY - Espoo

ER -

Nissilä M, Sarsama J. Polttokennosovellusten ja vetytankkauksen turvallisuuden varmistaminen: säädöksiä ja standardeja. Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland, 2013. 56 p. (VTT Technology; No. 112).