Kaatopaikkojen tiivistysrakennemateriaaleina käytettävien teollisuuden sivutuotteiden ympäristökelpoisuus

Translated title of the contribution: Environmental acceptability of industrial by-products in landfill construction

Margareta Wahlström, Jutta Laine-Ylijoki, Paula Eskola, Pasi Vahanne, Esa Mäkelä, Minna Vikman, Olli Venelampi, Jyrki Hämäläinen, Reetta Frilander

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Tutkimuksen tavoitteena oli luoda selkeä ja toimiva menettelytapa kaatopaikkarakenteissa hyötykäytettävien teollisuuden sivutuotteiden kaatopaikkakelpoisuuden arviointiin. Julkaisussa annetaan ehdotus kelpoisuusmenettelystä ja tarkasteltavista parametreistä, soveltuvista tutkimusmenetelmistä sekä kelpoisuusarviointiin soveltuvista kriteereistä. Jätteiden käyttö eristemateriaaleissa on aina luvanvaraista toimintaa, josta jätehuoltoviranomainen päättää tapauskohtaisesti huomioiden erityisesti kaatopaikan sijainnin ja kaatopaikkaolosuhteet. Tutkimuksen pääpaino oli mineraalisten sivutuotteiden käytössä kaatopaikkarakenteissa. Ensisijaisena kohteena olivat pintaeristemateriaalit. Erityisesti energian tuotannossa syntyvä lentotuhka, paperiteollisuudessa muodostuva kuituliete ja valimohiekka ovat sekä teknisesti soveltuvia (potentiaalisia) että massamäärinä kiinnostavia vaihtoehtomateriaaleja. Vaikka julkaisussa kiinnitetään ensisijaisesti huomiota ympäristökelpoisuuteen, edellyttää materiaalien käyttöönotto kaatopaikkarakenteissa aina vaihtoehtoisen materiaalin teknistä soveltuvuutta. Orgaanisia haitta-aineita sisältäviä sivutuotteita käsitellään vain rajoitetusti. Kaatopaikkaeristemateriaalien ympäristökelpoisuuskriteerien määrittely perustuu tässä kahteen pääperiaatteeseen. Ensimmäiseksi kaikkien eristerakenteissa käytettävien materiaalikerrosten on oltava kelpoisia vähintään tavanomaisen jätteen kaatopaikalle. Toiseksi soveltavien kriteerien tulee olla sopusoinnissa olemassa olevien kriteerien (esim. maarakentamiskäytön ympäristökelpoisuuskriteerien) kanssa. Näin tässä esitettävät rajat asettuvat pysyvän ja tavanomaisen epäorgaanisen jätteen kaatopaikalle annettujen EU-kriteerien välille. Lisäksi haitta-aineiden kokonaispitoisuudet (esim. metallipitoisuudet) eivät saa ylittää ongelmajäteluokituksen raja-arvoja. Projektiin kuului myös kokeellinen työ, jossa ehdotettujen tutkimusmenettelyjen käytännön soveltuvuutta selvitettiin esimerkkimateriaalien avulla. Tulosten perusteella arvioitiin esimerkinomaisesti k.o. materiaalien ympäristökelpoisuus.
Translated title of the contributionEnvironmental acceptability of industrial by-products in landfill construction
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages132
ISBN (Electronic)951-38-6471-5
ISBN (Print)951-38-6470-7
Publication statusPublished - 2004
MoE publication typeNot Eligible

Publication series

SeriesVTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes
Number2246
ISSN1235-0605

Keywords

  • landfilling sites
  • landfill constructions
  • acceptance
  • recommendations
  • waste materials
  • mineral by-products
  • fly ash
  • hazardous materials
  • environmental properties
  • testing

Fingerprint Dive into the research topics of 'Environmental acceptability of industrial by-products in landfill construction'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this