Ympäristötietoisuus ja muuttuva median käyttö: Näkökulmia kuluttajien median käytön ympäristövaikutusten arviointiin ja viestintään

Translated title of the contribution: Environmental awareness and changes in the use of media: Evaluating and communicating the environmental impacts of consumers' media use

  Research output: Book/ReportReport

  Abstract

  Tavoitteena oli arvioida kokonaisvaltaisesti kuluttajien mediakäytön ympäristövaikutuksia ja tunnistaa eri mediankäyttötapoihin liittyvät merkittävimmät ympäristövaikutusten lähteet. Tutkimuksessa haluttiin lisätä ymmärrystä erilaisista mediankäyttötavoista, herättää keskustelua median ympäristövaikutuksista ja aktivoida alan toimijoita laajempaan yhteistyöhön. Lisäksi arvioitiin keinoja hyödyntää tuloksia kuluttajille suunnatussa mediatuotteisiin liittyvässä ympäristöviestinnässä. Menetelminä tutkimuksessa hyödynnettiin laadullista käyttäjätutkimusta kuluttajien mediapäivän kulutuksen selvittämiseksi sekä kirjallisuusselvitystä eri media-alustojen (paperi, tietokone, älypuhelin, tablet sekä sähköinen lukulaite ja televisio) elinkaaren aikaisten ympäristövaikutusten selvittämiseksi. Näiden tietojen pohjalta luotiin elinkaariajatteluun pohjautuva median käyttöä kuvaava nelikenttäjaottelu kokonaiskuvan muodostamiseksi. Lisäksi toteutettiin median käytön ympäristövaikutuksia havainnollistava animaatio (http://youtu.be/KYmfAxIBWSs). Median käytön ympäristövaikutusten kattava arviointi ei tällä hetkellä ole mahdollista julkisesti saatavilla olevan tiedon pohjalta. Tietoa puuttuu tai se ei ole ajantasaista ja läpinäkyvää. Tiedon suhteen on myös alueita ja asioita, joiden osalta tiedon muodostaminen on hyvin haasteellista, kuten verkkoliikenne, tai joiden osalta tieto voi olla virheellistä ja vaatii tarkentamista, kuten jotkut elektronisten laitteiden komponentit. Tällä hetkellä julkisen ja ajantasaisen tiedon puute hankaloittaa myös yritysten omia tuotteita ja palveluita koskevien arviointien tekemistä sekä vaikutusten vähentämistä. Suurimmat haasteet ja tiedonpuutteet liittyvät elektronisten laitteiden valmistukseen ja kierrätykseen, tietoverkkoihin ja tiedonsiirtoon sekä mediatuotteiden ja -palveluiden erottamiseen muusta tiedonsiirrosta ja ajankäytöstä. Nopeasti muuttuvat teknologiat ja uudet sähköiset alustat sekä monikanavaiset mediapalvelut ja tuotteet muodostavat kokonaisuuden, joka on haastava, muttei mahdotonta arvioida ympäristövaikutuksien kannalta. Tämä edellyttää kuitenkin yhteistyötä ja läpinäkyvyyden lisäämistä eri mediatuotteisiin liittyvien ympäristövaikutusten osalta, sekä avointa viestintää alan toimijoilta. Lisäksi tarvitaan lisää systemaattisia ja julkisia tutkimuksia eri mediatuotteiden ja jakelukanavien vaikutuksista. Tutkimuksen perusteella koostettiin myös suosituksia ja jatkotutkimustarpeita. Kuluttaja voi osaltaan hillitä merkittävästi median käytöstä aiheutuvia ympäristövaikutuksia sillä, että hän kierrättää painotuotteet ja elektroniikkalaitteet hyötykäyttöön, kun ei niitä enää tarvitse.
  Original languageFinnish
  Place of PublicationEspoo
  PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
  Number of pages178
  ISBN (Electronic)978-951-38-8138-2
  Publication statusPublished - 2014
  MoE publication typeNot Eligible

  Publication series

  SeriesVTT Technology
  Number159
  ISSN2242-1211

  Fingerprint

  Tablets

  Keywords

  • media
  • ympäristövaikutukset
  • elinkaari
  • painotuotteet
  • digitaalinen media
  • televisio
  • tietokone
  • älypuhelin
  • tabletti
  • käyttäjätutkimus
  • viestintä
  • environmental impacts
  • life cycle
  • print product
  • television
  • computer
  • smartphone
  • tablet
  • user study
  • communication

  Cite this

  @book{003d04a8a353444b94f05c08f0527adc,
  title = "Ymp{\"a}rist{\"o}tietoisuus ja muuttuva median k{\"a}ytt{\"o}: N{\"a}k{\"o}kulmia kuluttajien median k{\"a}yt{\"o}n ymp{\"a}rist{\"o}vaikutusten arviointiin ja viestint{\"a}{\"a}n",
  abstract = "Tavoitteena oli arvioida kokonaisvaltaisesti kuluttajien mediak{\"a}yt{\"o}n ymp{\"a}rist{\"o}vaikutuksia ja tunnistaa eri mediank{\"a}ytt{\"o}tapoihin liittyv{\"a}t merkitt{\"a}vimm{\"a}t ymp{\"a}rist{\"o}vaikutusten l{\"a}hteet. Tutkimuksessa haluttiin lis{\"a}t{\"a} ymm{\"a}rryst{\"a} erilaisista mediank{\"a}ytt{\"o}tavoista, her{\"a}tt{\"a}{\"a} keskustelua median ymp{\"a}rist{\"o}vaikutuksista ja aktivoida alan toimijoita laajempaan yhteisty{\"o}h{\"o}n. Lis{\"a}ksi arvioitiin keinoja hy{\"o}dynt{\"a}{\"a} tuloksia kuluttajille suunnatussa mediatuotteisiin liittyv{\"a}ss{\"a} ymp{\"a}rist{\"o}viestinn{\"a}ss{\"a}. Menetelmin{\"a} tutkimuksessa hy{\"o}dynnettiin laadullista k{\"a}ytt{\"a}j{\"a}tutkimusta kuluttajien mediap{\"a}iv{\"a}n kulutuksen selvitt{\"a}miseksi sek{\"a} kirjallisuusselvityst{\"a} eri media-alustojen (paperi, tietokone, {\"a}lypuhelin, tablet sek{\"a} s{\"a}hk{\"o}inen lukulaite ja televisio) elinkaaren aikaisten ymp{\"a}rist{\"o}vaikutusten selvitt{\"a}miseksi. N{\"a}iden tietojen pohjalta luotiin elinkaariajatteluun pohjautuva median k{\"a}ytt{\"o}{\"a} kuvaava nelikentt{\"a}jaottelu kokonaiskuvan muodostamiseksi. Lis{\"a}ksi toteutettiin median k{\"a}yt{\"o}n ymp{\"a}rist{\"o}vaikutuksia havainnollistava animaatio (http://youtu.be/KYmfAxIBWSs). Median k{\"a}yt{\"o}n ymp{\"a}rist{\"o}vaikutusten kattava arviointi ei t{\"a}ll{\"a} hetkell{\"a} ole mahdollista julkisesti saatavilla olevan tiedon pohjalta. Tietoa puuttuu tai se ei ole ajantasaista ja l{\"a}pin{\"a}kyv{\"a}{\"a}. Tiedon suhteen on my{\"o}s alueita ja asioita, joiden osalta tiedon muodostaminen on hyvin haasteellista, kuten verkkoliikenne, tai joiden osalta tieto voi olla virheellist{\"a} ja vaatii tarkentamista, kuten jotkut elektronisten laitteiden komponentit. T{\"a}ll{\"a} hetkell{\"a} julkisen ja ajantasaisen tiedon puute hankaloittaa my{\"o}s yritysten omia tuotteita ja palveluita koskevien arviointien tekemist{\"a} sek{\"a} vaikutusten v{\"a}hent{\"a}mist{\"a}. Suurimmat haasteet ja tiedonpuutteet liittyv{\"a}t elektronisten laitteiden valmistukseen ja kierr{\"a}tykseen, tietoverkkoihin ja tiedonsiirtoon sek{\"a} mediatuotteiden ja -palveluiden erottamiseen muusta tiedonsiirrosta ja ajank{\"a}yt{\"o}st{\"a}. Nopeasti muuttuvat teknologiat ja uudet s{\"a}hk{\"o}iset alustat sek{\"a} monikanavaiset mediapalvelut ja tuotteet muodostavat kokonaisuuden, joka on haastava, muttei mahdotonta arvioida ymp{\"a}rist{\"o}vaikutuksien kannalta. T{\"a}m{\"a} edellytt{\"a}{\"a} kuitenkin yhteisty{\"o}t{\"a} ja l{\"a}pin{\"a}kyvyyden lis{\"a}{\"a}mist{\"a} eri mediatuotteisiin liittyvien ymp{\"a}rist{\"o}vaikutusten osalta, sek{\"a} avointa viestint{\"a}{\"a} alan toimijoilta. Lis{\"a}ksi tarvitaan lis{\"a}{\"a} systemaattisia ja julkisia tutkimuksia eri mediatuotteiden ja jakelukanavien vaikutuksista. Tutkimuksen perusteella koostettiin my{\"o}s suosituksia ja jatkotutkimustarpeita. Kuluttaja voi osaltaan hillit{\"a} merkitt{\"a}v{\"a}sti median k{\"a}yt{\"o}st{\"a} aiheutuvia ymp{\"a}rist{\"o}vaikutuksia sill{\"a}, ett{\"a} h{\"a}n kierr{\"a}tt{\"a}{\"a} painotuotteet ja elektroniikkalaitteet hy{\"o}tyk{\"a}ytt{\"o}{\"o}n, kun ei niit{\"a} en{\"a}{\"a} tarvitse.",
  keywords = "media, ymp{\"a}rist{\"o}vaikutukset, elinkaari, painotuotteet, digitaalinen media, televisio, tietokone, {\"a}lypuhelin, tabletti, k{\"a}ytt{\"a}j{\"a}tutkimus, viestint{\"a}, environmental impacts, life cycle, print product, television, computer, smartphone, tablet, user study, communication",
  author = "Hanna Pihkola and Minna Nors and Maija Federley and Katri Behm",
  year = "2014",
  language = "Finnish",
  series = "VTT Technology",
  publisher = "VTT Technical Research Centre of Finland",
  number = "159",
  address = "Finland",

  }

  Ympäristötietoisuus ja muuttuva median käyttö : Näkökulmia kuluttajien median käytön ympäristövaikutusten arviointiin ja viestintään. / Pihkola, Hanna; Nors, Minna; Federley, Maija; Behm, Katri.

  Espoo : VTT Technical Research Centre of Finland, 2014. 178 p. (VTT Technology; No. 159).

  Research output: Book/ReportReport

  TY - BOOK

  T1 - Ympäristötietoisuus ja muuttuva median käyttö

  T2 - Näkökulmia kuluttajien median käytön ympäristövaikutusten arviointiin ja viestintään

  AU - Pihkola, Hanna

  AU - Nors, Minna

  AU - Federley, Maija

  AU - Behm, Katri

  PY - 2014

  Y1 - 2014

  N2 - Tavoitteena oli arvioida kokonaisvaltaisesti kuluttajien mediakäytön ympäristövaikutuksia ja tunnistaa eri mediankäyttötapoihin liittyvät merkittävimmät ympäristövaikutusten lähteet. Tutkimuksessa haluttiin lisätä ymmärrystä erilaisista mediankäyttötavoista, herättää keskustelua median ympäristövaikutuksista ja aktivoida alan toimijoita laajempaan yhteistyöhön. Lisäksi arvioitiin keinoja hyödyntää tuloksia kuluttajille suunnatussa mediatuotteisiin liittyvässä ympäristöviestinnässä. Menetelminä tutkimuksessa hyödynnettiin laadullista käyttäjätutkimusta kuluttajien mediapäivän kulutuksen selvittämiseksi sekä kirjallisuusselvitystä eri media-alustojen (paperi, tietokone, älypuhelin, tablet sekä sähköinen lukulaite ja televisio) elinkaaren aikaisten ympäristövaikutusten selvittämiseksi. Näiden tietojen pohjalta luotiin elinkaariajatteluun pohjautuva median käyttöä kuvaava nelikenttäjaottelu kokonaiskuvan muodostamiseksi. Lisäksi toteutettiin median käytön ympäristövaikutuksia havainnollistava animaatio (http://youtu.be/KYmfAxIBWSs). Median käytön ympäristövaikutusten kattava arviointi ei tällä hetkellä ole mahdollista julkisesti saatavilla olevan tiedon pohjalta. Tietoa puuttuu tai se ei ole ajantasaista ja läpinäkyvää. Tiedon suhteen on myös alueita ja asioita, joiden osalta tiedon muodostaminen on hyvin haasteellista, kuten verkkoliikenne, tai joiden osalta tieto voi olla virheellistä ja vaatii tarkentamista, kuten jotkut elektronisten laitteiden komponentit. Tällä hetkellä julkisen ja ajantasaisen tiedon puute hankaloittaa myös yritysten omia tuotteita ja palveluita koskevien arviointien tekemistä sekä vaikutusten vähentämistä. Suurimmat haasteet ja tiedonpuutteet liittyvät elektronisten laitteiden valmistukseen ja kierrätykseen, tietoverkkoihin ja tiedonsiirtoon sekä mediatuotteiden ja -palveluiden erottamiseen muusta tiedonsiirrosta ja ajankäytöstä. Nopeasti muuttuvat teknologiat ja uudet sähköiset alustat sekä monikanavaiset mediapalvelut ja tuotteet muodostavat kokonaisuuden, joka on haastava, muttei mahdotonta arvioida ympäristövaikutuksien kannalta. Tämä edellyttää kuitenkin yhteistyötä ja läpinäkyvyyden lisäämistä eri mediatuotteisiin liittyvien ympäristövaikutusten osalta, sekä avointa viestintää alan toimijoilta. Lisäksi tarvitaan lisää systemaattisia ja julkisia tutkimuksia eri mediatuotteiden ja jakelukanavien vaikutuksista. Tutkimuksen perusteella koostettiin myös suosituksia ja jatkotutkimustarpeita. Kuluttaja voi osaltaan hillitä merkittävästi median käytöstä aiheutuvia ympäristövaikutuksia sillä, että hän kierrättää painotuotteet ja elektroniikkalaitteet hyötykäyttöön, kun ei niitä enää tarvitse.

  AB - Tavoitteena oli arvioida kokonaisvaltaisesti kuluttajien mediakäytön ympäristövaikutuksia ja tunnistaa eri mediankäyttötapoihin liittyvät merkittävimmät ympäristövaikutusten lähteet. Tutkimuksessa haluttiin lisätä ymmärrystä erilaisista mediankäyttötavoista, herättää keskustelua median ympäristövaikutuksista ja aktivoida alan toimijoita laajempaan yhteistyöhön. Lisäksi arvioitiin keinoja hyödyntää tuloksia kuluttajille suunnatussa mediatuotteisiin liittyvässä ympäristöviestinnässä. Menetelminä tutkimuksessa hyödynnettiin laadullista käyttäjätutkimusta kuluttajien mediapäivän kulutuksen selvittämiseksi sekä kirjallisuusselvitystä eri media-alustojen (paperi, tietokone, älypuhelin, tablet sekä sähköinen lukulaite ja televisio) elinkaaren aikaisten ympäristövaikutusten selvittämiseksi. Näiden tietojen pohjalta luotiin elinkaariajatteluun pohjautuva median käyttöä kuvaava nelikenttäjaottelu kokonaiskuvan muodostamiseksi. Lisäksi toteutettiin median käytön ympäristövaikutuksia havainnollistava animaatio (http://youtu.be/KYmfAxIBWSs). Median käytön ympäristövaikutusten kattava arviointi ei tällä hetkellä ole mahdollista julkisesti saatavilla olevan tiedon pohjalta. Tietoa puuttuu tai se ei ole ajantasaista ja läpinäkyvää. Tiedon suhteen on myös alueita ja asioita, joiden osalta tiedon muodostaminen on hyvin haasteellista, kuten verkkoliikenne, tai joiden osalta tieto voi olla virheellistä ja vaatii tarkentamista, kuten jotkut elektronisten laitteiden komponentit. Tällä hetkellä julkisen ja ajantasaisen tiedon puute hankaloittaa myös yritysten omia tuotteita ja palveluita koskevien arviointien tekemistä sekä vaikutusten vähentämistä. Suurimmat haasteet ja tiedonpuutteet liittyvät elektronisten laitteiden valmistukseen ja kierrätykseen, tietoverkkoihin ja tiedonsiirtoon sekä mediatuotteiden ja -palveluiden erottamiseen muusta tiedonsiirrosta ja ajankäytöstä. Nopeasti muuttuvat teknologiat ja uudet sähköiset alustat sekä monikanavaiset mediapalvelut ja tuotteet muodostavat kokonaisuuden, joka on haastava, muttei mahdotonta arvioida ympäristövaikutuksien kannalta. Tämä edellyttää kuitenkin yhteistyötä ja läpinäkyvyyden lisäämistä eri mediatuotteisiin liittyvien ympäristövaikutusten osalta, sekä avointa viestintää alan toimijoilta. Lisäksi tarvitaan lisää systemaattisia ja julkisia tutkimuksia eri mediatuotteiden ja jakelukanavien vaikutuksista. Tutkimuksen perusteella koostettiin myös suosituksia ja jatkotutkimustarpeita. Kuluttaja voi osaltaan hillitä merkittävästi median käytöstä aiheutuvia ympäristövaikutuksia sillä, että hän kierrättää painotuotteet ja elektroniikkalaitteet hyötykäyttöön, kun ei niitä enää tarvitse.

  KW - media

  KW - ympäristövaikutukset

  KW - elinkaari

  KW - painotuotteet

  KW - digitaalinen media

  KW - televisio

  KW - tietokone

  KW - älypuhelin

  KW - tabletti

  KW - käyttäjätutkimus

  KW - viestintä

  KW - environmental impacts

  KW - life cycle

  KW - print product

  KW - television

  KW - computer

  KW - smartphone

  KW - tablet

  KW - user study

  KW - communication

  M3 - Report

  T3 - VTT Technology

  BT - Ympäristötietoisuus ja muuttuva median käyttö

  PB - VTT Technical Research Centre of Finland

  CY - Espoo

  ER -