Ympäristötietoisuus ja muuttuva median käyttö

Näkökulmia kuluttajien median käytön ympäristövaikutusten arviointiin ja viestintään

Translated title of the contribution: Environmental awareness and changes in the use of media: Evaluating and communicating the environmental impacts of consumers' media use

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Tavoitteena oli arvioida kokonaisvaltaisesti kuluttajien mediakäytön ympäristövaikutuksia ja tunnistaa eri mediankäyttötapoihin liittyvät merkittävimmät ympäristövaikutusten lähteet. Tutkimuksessa haluttiin lisätä ymmärrystä erilaisista mediankäyttötavoista, herättää keskustelua median ympäristövaikutuksista ja aktivoida alan toimijoita laajempaan yhteistyöhön. Lisäksi arvioitiin keinoja hyödyntää tuloksia kuluttajille suunnatussa mediatuotteisiin liittyvässä ympäristöviestinnässä. Menetelminä tutkimuksessa hyödynnettiin laadullista käyttäjätutkimusta kuluttajien mediapäivän kulutuksen selvittämiseksi sekä kirjallisuusselvitystä eri media-alustojen (paperi, tietokone, älypuhelin, tablet sekä sähköinen lukulaite ja televisio) elinkaaren aikaisten ympäristövaikutusten selvittämiseksi. Näiden tietojen pohjalta luotiin elinkaariajatteluun pohjautuva median käyttöä kuvaava nelikenttäjaottelu kokonaiskuvan muodostamiseksi. Lisäksi toteutettiin median käytön ympäristövaikutuksia havainnollistava animaatio (http://youtu.be/KYmfAxIBWSs). Median käytön ympäristövaikutusten kattava arviointi ei tällä hetkellä ole mahdollista julkisesti saatavilla olevan tiedon pohjalta. Tietoa puuttuu tai se ei ole ajantasaista ja läpinäkyvää. Tiedon suhteen on myös alueita ja asioita, joiden osalta tiedon muodostaminen on hyvin haasteellista, kuten verkkoliikenne, tai joiden osalta tieto voi olla virheellistä ja vaatii tarkentamista, kuten jotkut elektronisten laitteiden komponentit. Tällä hetkellä julkisen ja ajantasaisen tiedon puute hankaloittaa myös yritysten omia tuotteita ja palveluita koskevien arviointien tekemistä sekä vaikutusten vähentämistä. Suurimmat haasteet ja tiedonpuutteet liittyvät elektronisten laitteiden valmistukseen ja kierrätykseen, tietoverkkoihin ja tiedonsiirtoon sekä mediatuotteiden ja -palveluiden erottamiseen muusta tiedonsiirrosta ja ajankäytöstä. Nopeasti muuttuvat teknologiat ja uudet sähköiset alustat sekä monikanavaiset mediapalvelut ja tuotteet muodostavat kokonaisuuden, joka on haastava, muttei mahdotonta arvioida ympäristövaikutuksien kannalta. Tämä edellyttää kuitenkin yhteistyötä ja läpinäkyvyyden lisäämistä eri mediatuotteisiin liittyvien ympäristövaikutusten osalta, sekä avointa viestintää alan toimijoilta. Lisäksi tarvitaan lisää systemaattisia ja julkisia tutkimuksia eri mediatuotteiden ja jakelukanavien vaikutuksista. Tutkimuksen perusteella koostettiin myös suosituksia ja jatkotutkimustarpeita. Kuluttaja voi osaltaan hillitä merkittävästi median käytöstä aiheutuvia ympäristövaikutuksia sillä, että hän kierrättää painotuotteet ja elektroniikkalaitteet hyötykäyttöön, kun ei niitä enää tarvitse.
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages178
ISBN (Electronic)978-951-38-8138-2
Publication statusPublished - 2014
MoE publication typeNot Eligible

Publication series

NameVTT Technology
PublisherVTT
No.159
ISSN (Print)2242-1211
ISSN (Electronic)2242-122X

Fingerprint

Tablets

Keywords

 • media
 • ympäristövaikutukset
 • elinkaari
 • painotuotteet
 • digitaalinen media
 • televisio
 • tietokone
 • älypuhelin
 • tabletti
 • käyttäjätutkimus
 • viestintä
 • environmental impacts
 • life cycle
 • print product
 • television
 • computer
 • smartphone
 • tablet
 • user study
 • communication

Cite this

@book{003d04a8a353444b94f05c08f0527adc,
title = "Ymp{\"a}rist{\"o}tietoisuus ja muuttuva median k{\"a}ytt{\"o}: N{\"a}k{\"o}kulmia kuluttajien median k{\"a}yt{\"o}n ymp{\"a}rist{\"o}vaikutusten arviointiin ja viestint{\"a}{\"a}n",
abstract = "Tavoitteena oli arvioida kokonaisvaltaisesti kuluttajien mediak{\"a}yt{\"o}n ymp{\"a}rist{\"o}vaikutuksia ja tunnistaa eri mediank{\"a}ytt{\"o}tapoihin liittyv{\"a}t merkitt{\"a}vimm{\"a}t ymp{\"a}rist{\"o}vaikutusten l{\"a}hteet. Tutkimuksessa haluttiin lis{\"a}t{\"a} ymm{\"a}rryst{\"a} erilaisista mediank{\"a}ytt{\"o}tavoista, her{\"a}tt{\"a}{\"a} keskustelua median ymp{\"a}rist{\"o}vaikutuksista ja aktivoida alan toimijoita laajempaan yhteisty{\"o}h{\"o}n. Lis{\"a}ksi arvioitiin keinoja hy{\"o}dynt{\"a}{\"a} tuloksia kuluttajille suunnatussa mediatuotteisiin liittyv{\"a}ss{\"a} ymp{\"a}rist{\"o}viestinn{\"a}ss{\"a}. Menetelmin{\"a} tutkimuksessa hy{\"o}dynnettiin laadullista k{\"a}ytt{\"a}j{\"a}tutkimusta kuluttajien mediap{\"a}iv{\"a}n kulutuksen selvitt{\"a}miseksi sek{\"a} kirjallisuusselvityst{\"a} eri media-alustojen (paperi, tietokone, {\"a}lypuhelin, tablet sek{\"a} s{\"a}hk{\"o}inen lukulaite ja televisio) elinkaaren aikaisten ymp{\"a}rist{\"o}vaikutusten selvitt{\"a}miseksi. N{\"a}iden tietojen pohjalta luotiin elinkaariajatteluun pohjautuva median k{\"a}ytt{\"o}{\"a} kuvaava nelikentt{\"a}jaottelu kokonaiskuvan muodostamiseksi. Lis{\"a}ksi toteutettiin median k{\"a}yt{\"o}n ymp{\"a}rist{\"o}vaikutuksia havainnollistava animaatio (http://youtu.be/KYmfAxIBWSs). Median k{\"a}yt{\"o}n ymp{\"a}rist{\"o}vaikutusten kattava arviointi ei t{\"a}ll{\"a} hetkell{\"a} ole mahdollista julkisesti saatavilla olevan tiedon pohjalta. Tietoa puuttuu tai se ei ole ajantasaista ja l{\"a}pin{\"a}kyv{\"a}{\"a}. Tiedon suhteen on my{\"o}s alueita ja asioita, joiden osalta tiedon muodostaminen on hyvin haasteellista, kuten verkkoliikenne, tai joiden osalta tieto voi olla virheellist{\"a} ja vaatii tarkentamista, kuten jotkut elektronisten laitteiden komponentit. T{\"a}ll{\"a} hetkell{\"a} julkisen ja ajantasaisen tiedon puute hankaloittaa my{\"o}s yritysten omia tuotteita ja palveluita koskevien arviointien tekemist{\"a} sek{\"a} vaikutusten v{\"a}hent{\"a}mist{\"a}. Suurimmat haasteet ja tiedonpuutteet liittyv{\"a}t elektronisten laitteiden valmistukseen ja kierr{\"a}tykseen, tietoverkkoihin ja tiedonsiirtoon sek{\"a} mediatuotteiden ja -palveluiden erottamiseen muusta tiedonsiirrosta ja ajank{\"a}yt{\"o}st{\"a}. Nopeasti muuttuvat teknologiat ja uudet s{\"a}hk{\"o}iset alustat sek{\"a} monikanavaiset mediapalvelut ja tuotteet muodostavat kokonaisuuden, joka on haastava, muttei mahdotonta arvioida ymp{\"a}rist{\"o}vaikutuksien kannalta. T{\"a}m{\"a} edellytt{\"a}{\"a} kuitenkin yhteisty{\"o}t{\"a} ja l{\"a}pin{\"a}kyvyyden lis{\"a}{\"a}mist{\"a} eri mediatuotteisiin liittyvien ymp{\"a}rist{\"o}vaikutusten osalta, sek{\"a} avointa viestint{\"a}{\"a} alan toimijoilta. Lis{\"a}ksi tarvitaan lis{\"a}{\"a} systemaattisia ja julkisia tutkimuksia eri mediatuotteiden ja jakelukanavien vaikutuksista. Tutkimuksen perusteella koostettiin my{\"o}s suosituksia ja jatkotutkimustarpeita. Kuluttaja voi osaltaan hillit{\"a} merkitt{\"a}v{\"a}sti median k{\"a}yt{\"o}st{\"a} aiheutuvia ymp{\"a}rist{\"o}vaikutuksia sill{\"a}, ett{\"a} h{\"a}n kierr{\"a}tt{\"a}{\"a} painotuotteet ja elektroniikkalaitteet hy{\"o}tyk{\"a}ytt{\"o}{\"o}n, kun ei niit{\"a} en{\"a}{\"a} tarvitse.",
keywords = "media, ymp{\"a}rist{\"o}vaikutukset, elinkaari, painotuotteet, digitaalinen media, televisio, tietokone, {\"a}lypuhelin, tabletti, k{\"a}ytt{\"a}j{\"a}tutkimus, viestint{\"a}, environmental impacts, life cycle, print product, television, computer, smartphone, tablet, user study, communication",
author = "Hanna Pihkola and Minna Nors and Maija Federley and Katri Behm",
year = "2014",
language = "Finnish",
series = "VTT Technology",
publisher = "VTT Technical Research Centre of Finland",
number = "159",
address = "Finland",

}

Ympäristötietoisuus ja muuttuva median käyttö : Näkökulmia kuluttajien median käytön ympäristövaikutusten arviointiin ja viestintään. / Pihkola, Hanna; Nors, Minna; Federley, Maija; Behm, Katri.

Espoo : VTT Technical Research Centre of Finland, 2014. 178 p. (VTT Technology; No. 159).

Research output: Book/ReportReportProfessional

TY - BOOK

T1 - Ympäristötietoisuus ja muuttuva median käyttö

T2 - Näkökulmia kuluttajien median käytön ympäristövaikutusten arviointiin ja viestintään

AU - Pihkola, Hanna

AU - Nors, Minna

AU - Federley, Maija

AU - Behm, Katri

PY - 2014

Y1 - 2014

N2 - Tavoitteena oli arvioida kokonaisvaltaisesti kuluttajien mediakäytön ympäristövaikutuksia ja tunnistaa eri mediankäyttötapoihin liittyvät merkittävimmät ympäristövaikutusten lähteet. Tutkimuksessa haluttiin lisätä ymmärrystä erilaisista mediankäyttötavoista, herättää keskustelua median ympäristövaikutuksista ja aktivoida alan toimijoita laajempaan yhteistyöhön. Lisäksi arvioitiin keinoja hyödyntää tuloksia kuluttajille suunnatussa mediatuotteisiin liittyvässä ympäristöviestinnässä. Menetelminä tutkimuksessa hyödynnettiin laadullista käyttäjätutkimusta kuluttajien mediapäivän kulutuksen selvittämiseksi sekä kirjallisuusselvitystä eri media-alustojen (paperi, tietokone, älypuhelin, tablet sekä sähköinen lukulaite ja televisio) elinkaaren aikaisten ympäristövaikutusten selvittämiseksi. Näiden tietojen pohjalta luotiin elinkaariajatteluun pohjautuva median käyttöä kuvaava nelikenttäjaottelu kokonaiskuvan muodostamiseksi. Lisäksi toteutettiin median käytön ympäristövaikutuksia havainnollistava animaatio (http://youtu.be/KYmfAxIBWSs). Median käytön ympäristövaikutusten kattava arviointi ei tällä hetkellä ole mahdollista julkisesti saatavilla olevan tiedon pohjalta. Tietoa puuttuu tai se ei ole ajantasaista ja läpinäkyvää. Tiedon suhteen on myös alueita ja asioita, joiden osalta tiedon muodostaminen on hyvin haasteellista, kuten verkkoliikenne, tai joiden osalta tieto voi olla virheellistä ja vaatii tarkentamista, kuten jotkut elektronisten laitteiden komponentit. Tällä hetkellä julkisen ja ajantasaisen tiedon puute hankaloittaa myös yritysten omia tuotteita ja palveluita koskevien arviointien tekemistä sekä vaikutusten vähentämistä. Suurimmat haasteet ja tiedonpuutteet liittyvät elektronisten laitteiden valmistukseen ja kierrätykseen, tietoverkkoihin ja tiedonsiirtoon sekä mediatuotteiden ja -palveluiden erottamiseen muusta tiedonsiirrosta ja ajankäytöstä. Nopeasti muuttuvat teknologiat ja uudet sähköiset alustat sekä monikanavaiset mediapalvelut ja tuotteet muodostavat kokonaisuuden, joka on haastava, muttei mahdotonta arvioida ympäristövaikutuksien kannalta. Tämä edellyttää kuitenkin yhteistyötä ja läpinäkyvyyden lisäämistä eri mediatuotteisiin liittyvien ympäristövaikutusten osalta, sekä avointa viestintää alan toimijoilta. Lisäksi tarvitaan lisää systemaattisia ja julkisia tutkimuksia eri mediatuotteiden ja jakelukanavien vaikutuksista. Tutkimuksen perusteella koostettiin myös suosituksia ja jatkotutkimustarpeita. Kuluttaja voi osaltaan hillitä merkittävästi median käytöstä aiheutuvia ympäristövaikutuksia sillä, että hän kierrättää painotuotteet ja elektroniikkalaitteet hyötykäyttöön, kun ei niitä enää tarvitse.

AB - Tavoitteena oli arvioida kokonaisvaltaisesti kuluttajien mediakäytön ympäristövaikutuksia ja tunnistaa eri mediankäyttötapoihin liittyvät merkittävimmät ympäristövaikutusten lähteet. Tutkimuksessa haluttiin lisätä ymmärrystä erilaisista mediankäyttötavoista, herättää keskustelua median ympäristövaikutuksista ja aktivoida alan toimijoita laajempaan yhteistyöhön. Lisäksi arvioitiin keinoja hyödyntää tuloksia kuluttajille suunnatussa mediatuotteisiin liittyvässä ympäristöviestinnässä. Menetelminä tutkimuksessa hyödynnettiin laadullista käyttäjätutkimusta kuluttajien mediapäivän kulutuksen selvittämiseksi sekä kirjallisuusselvitystä eri media-alustojen (paperi, tietokone, älypuhelin, tablet sekä sähköinen lukulaite ja televisio) elinkaaren aikaisten ympäristövaikutusten selvittämiseksi. Näiden tietojen pohjalta luotiin elinkaariajatteluun pohjautuva median käyttöä kuvaava nelikenttäjaottelu kokonaiskuvan muodostamiseksi. Lisäksi toteutettiin median käytön ympäristövaikutuksia havainnollistava animaatio (http://youtu.be/KYmfAxIBWSs). Median käytön ympäristövaikutusten kattava arviointi ei tällä hetkellä ole mahdollista julkisesti saatavilla olevan tiedon pohjalta. Tietoa puuttuu tai se ei ole ajantasaista ja läpinäkyvää. Tiedon suhteen on myös alueita ja asioita, joiden osalta tiedon muodostaminen on hyvin haasteellista, kuten verkkoliikenne, tai joiden osalta tieto voi olla virheellistä ja vaatii tarkentamista, kuten jotkut elektronisten laitteiden komponentit. Tällä hetkellä julkisen ja ajantasaisen tiedon puute hankaloittaa myös yritysten omia tuotteita ja palveluita koskevien arviointien tekemistä sekä vaikutusten vähentämistä. Suurimmat haasteet ja tiedonpuutteet liittyvät elektronisten laitteiden valmistukseen ja kierrätykseen, tietoverkkoihin ja tiedonsiirtoon sekä mediatuotteiden ja -palveluiden erottamiseen muusta tiedonsiirrosta ja ajankäytöstä. Nopeasti muuttuvat teknologiat ja uudet sähköiset alustat sekä monikanavaiset mediapalvelut ja tuotteet muodostavat kokonaisuuden, joka on haastava, muttei mahdotonta arvioida ympäristövaikutuksien kannalta. Tämä edellyttää kuitenkin yhteistyötä ja läpinäkyvyyden lisäämistä eri mediatuotteisiin liittyvien ympäristövaikutusten osalta, sekä avointa viestintää alan toimijoilta. Lisäksi tarvitaan lisää systemaattisia ja julkisia tutkimuksia eri mediatuotteiden ja jakelukanavien vaikutuksista. Tutkimuksen perusteella koostettiin myös suosituksia ja jatkotutkimustarpeita. Kuluttaja voi osaltaan hillitä merkittävästi median käytöstä aiheutuvia ympäristövaikutuksia sillä, että hän kierrättää painotuotteet ja elektroniikkalaitteet hyötykäyttöön, kun ei niitä enää tarvitse.

KW - media

KW - ympäristövaikutukset

KW - elinkaari

KW - painotuotteet

KW - digitaalinen media

KW - televisio

KW - tietokone

KW - älypuhelin

KW - tabletti

KW - käyttäjätutkimus

KW - viestintä

KW - environmental impacts

KW - life cycle

KW - print product

KW - television

KW - computer

KW - smartphone

KW - tablet

KW - user study

KW - communication

M3 - Report

T3 - VTT Technology

BT - Ympäristötietoisuus ja muuttuva median käyttö

PB - VTT Technical Research Centre of Finland

CY - Espoo

ER -