Seospolton tuhkien koostumus ja ympäristölaadunvarmistusjärjestelmä

Translated title of the contribution: Environmental properties of fly ash from the co-combustion and an environmental quality assurance system

Jutta Laine-Ylijoki, Margareta Wahlström, Kari Peltola, Miina Pihlajaniemi, Esa Mäkelä

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää metsäteollisuuden jätteiden ja turpeen seospoltossa syntyvien tuhkien koostumusvaihtelut, ympäristökelpoisuus maarakentamisessa sekä seospolton ja käytettyjen polttoaineiden vaikutus syntyvän tuhkan laatuun. Lisäksi luotiin ehdotus seospolton tuhkien ympäristölaadunvarmistusjärjestelmäksi, joka sisältää tuhkien ympäristökelpoisuuden arviointiin soveltuvat näytteenottomenetelmät sekä tuhkien ympäristöominaisuuksien arviointikriteerit ja laadunvalvontamenetelmät. Tutkimukseen liittyvät koepolttojaksot toteutettiin metsäteollisuuden jätteitä hyödyntävässä turvevoimalaitoksessa. Eri prosessiolosuhteilla ja polttoaineseossuhteilla tehtyjen koeajojaksojen avulla selvitettiin käytettyjen polttoaineiden ja prosessiolosuhteiden vaikutus syntyvän tuhkan koostumukseen sekä tuhkan ympäristöominaisuudet ja niihin vaikuttavat kriittiset parametrit. Tuhkien ympäristökelpoisuutta arvioitiin ensisijaisesti saatujen koostumustietojen ja karakterisointiliukoisuustestituloksien perusteella. Tuhkien sijoituskelpoisuuden arviointi perustuu edustavista näytteistä tutkittujen ympäristöominaisuuksien sekä tuhkien koostumusvaihtelujen tuntemiseen. Lisäksi on tärkeätä tunnistaa tuhkan ominaisuuksiin ja koostumukseen vaikuttavat parametrit, kuten käytetyt polttoainejakeet sekä vallitsevat tai mahdollisesti muuttuvat ympäristöolosuhteet. Seospolton tuhkat vastaavat koostumukseltaan ja liukoisuudeltaan tyypillisiä kivihiilen ja turpeen lentotuhkia. Lietteen oheispoltto ei lisännyt tuhkan kokonaispitoisuuksia eikä vaikuttanut tässä yhteydessä tutkittuihin liukoisuusominaisuuksiin. Kromi- ja vanadiinipitoisuudet olivat tutkituissa tuhkissa pienempiä kuin yleensä kivihiilen lentotuhkassa todetut pitoisuudet. Julkaisussa käsitellään myös ympäristökelpoisuuden arviointiin soveltuvien menetelmien laadunvarmistusta. Liukoisuustutkimusten laadunvarmistusta varten esitetään menettelytapaesimerkki vertailumateriaalin valmistuksesta, karakterisoinnista ja liukoisuusominaisuuksien arvioinnista sekä kelpoisuusmenetelmien arvioimiseksi tehtyjen vertailumittausten tuloksia.
Translated title of the contributionEnvironmental properties of fly ash from the co-combustion and an environmental quality assurance system
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages117
ISBN (Electronic)951-38-5892-8
ISBN (Print)951-38-5891-X
Publication statusPublished - 2002
MoE publication typeNot Eligible

Publication series

SeriesVTT Tiedotteita - Research Notes
Number2141
ISSN1235-0605

Keywords

  • co-combustion
  • peat
  • wood fuels
  • industrial waste sludges
  • paper industry
  • fly ash
  • composition
  • sampling
  • solubility
  • environmental quality

Fingerprint Dive into the research topics of 'Environmental properties of fly ash from the co-combustion and an environmental quality assurance system'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this