EPS-eristettyjen julkisivujen paloturvallisuus kerrostaloissa

Esko Mikkola, Tuula Hakkarainen, Anna Matala

  Research output: Contribution to journalArticle in a proceedings journalProfessional

  Abstract

  Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää ulkoseinässä käytettävän EPS-eristeen vaikutus rakennuksen paloturvallisuuteen ja käyttää toiminnallisen paloturvallisuussuunnittelun menetelmiä vaadittavien suojaustapojen perusteiden tuottamiseen. Julkisivujen EPS-eristejärjestelmät sisältävät määriteltyjä rappausjärjestelmiä ulkokerroksena ja palokatkoja (palamaton mineraalivilla) eristekerroksessa. Tutkimus kattaa korkeintaan kahdeksan asuinkerroksen rakennukset pääpainon ollessa käytönaikaisessa henkilöturvallisuudessa. Analyysi painottuu rakennuksen sisältä alkaviin tulipaloihin, koska niiden palorasitusten voidaan olettaa kattavan ulkopuolelta syttyneiden palojen rasitukset. Huonepalon kehittyminen mallinnetaan todennäköisyyspohjaisesti Monte Carlo -tekniikkaa käyttäen. Analyysissa hyödynnetään palotilastoja vertaamalla palon leviämisen todennäköisyyksiä simuloituihin arvoihin. Suojattaessa EPS-eriste ulkopuolelta tähän käyttöön hyväksytyllä lujitetulla ohutrappauksella ja käytettäessä eristeessä palokatkoja (ikkunoiden yläpuolella olevia tai vähintään kahden kerroksen välein olevia yhtenäisiä kaistoja) voidaan arvioida saavutettavan asuinkerrostalolle vaadittavan turvallisuustason.
  Original languageFinnish
  Pages (from-to)42-45
  JournalPelastustieto: Palontorjuntatekniikka-erikoisnumero
  Volume64
  Publication statusPublished - 2013
  MoE publication typeD3 Professional conference proceedings
  EventPalotutkimuksen päivät 2013 - Espoo, Finland
  Duration: 27 Aug 201328 Aug 2013

  Cite this