Eräiden lisäaineiden vaikutus polttoöljyn palamiseen

Markku Jantunen, Jukka Leppälahti

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Viiden lisäaineen vaikutus palamisessa syntyvään kiintoainesmäärään mitattiin poltettaessa kevyttä polttoöljyä sekä raskasta polttoöljyö POR 150. Polttokokeet tehtiin kolmea eri ilmakerrointa käyttäen. Kevyen polttoöljyn poltossa oli savukaasujen pölypitoisuus suurimmalla ilmakertoimella ilman lisäaineita 5,1 - 5,4 mg/nm3 ja pienimällä ilmakertoimella 5,2 - 5,7 mg/m3 ja nokiluku muuttui arvosta 1 arvoon 4. Ilmakertoimen pienentyessä ja nokiluvun kasvaessa ei pölymäärä olennaisesti muuttunut. On huomattava, että mitattu pölymäärä sisältää aina öljystä peräisin olevan tuhkan. Lisäaineilla, joita käytettiin valmistajien ohjeiden mukaan, ei todettu olevan vaikutusta pölymäärään. Sen sijaan nokiluvun todettiin pienentyvän 0,5 - 1 yksikköä. Valokuvaamalla selvitettiin lisäaineiden vaikutus kevyen polttoöljyn polttimen muodostaman öljysumun pisarakokoon. Lisäaineiden ei todettu vaikuttavan olennaisesti myöskään pisarakokoon. Raskasöljypoltossa ilman lisäaineita syntynyt pölymäärä oli ilmakertoimilla 1,3, 1,14 ja 1,08 vastaavasti 340, 460 ja 645 mg/nm3. Vain yksi tutkituista lisäaineista vähensi pölypitoisuutta olennaisesti. Vastaavat pölymäärät peruskoesarjassa olivat tätä lisäainetta käytettäessä 320, 360 ja 460 mg/nm3. Nostettaessa lisäaineen annostusta vaikutus tehostui. Muilla lisäaineilla ei havaittu olevan yhtä selvää vaikutusta, vaikka katalyyttimetallien pitoisuuksia nostettiin. Tutkittujen lisäaineiden katalyyttimetalleina olivat rauta, manga tai molemmat yhdessä. Lisäaineiden annostelu oli raskaan öljyn polttokokeissa peruskoesarjoissa noin kolminkertainen suositukseen nähden. Lisäaineiden mahdollista katalyyttistä vaikutusta raskaan polttoöljyn polttoon selvitettiin termoanalyyttisin menetelmin. Termoanalyysin tuloksissa ei kuitenkaan ollut eroa puhtaiden öljynäytteiden ja lisäainetta sisältävien näytteiden välillä. Pintajännitysmäärityksillä todettiin tehokkaimman lisäaineen vähentävän raskaan polttoöljyn pintajännitystä.
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages42
ISBN (Print)951-38-1974-4
Publication statusPublished - 1984
MoE publication typeD4 Published development or research report or study

Publication series

SeriesValtion teknillinen tutkimuskeskus. Tutkimuksia - Research Reports
Number258
ISSN0358-5077

Keywords

  • fuel oil
  • combustion
  • additives

Cite this