Eräiden turvevoimalaitosten käytettävyys

Kalle Kuhakoski, Veli Seppänen

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Valtion teknillinen tutkimuskeskus (VTT) käynnisti turpeen polttolaitosten luotettavuuseurannan vuonna 1979. Seurantaa varten suunniteltiin tiedonkerunlomakkeet, joita oli kahta eri tyyppiä. Vika- ja häiriöraporteilla raportoitiin vikojen esiintymiskohdat, syyt ja vaikutukset energiantuotantoon sekä vikojen korjauksiin kuluneet ajat. Kuukausiyhteenvetoilmoituksilla seurattiin laitosten energiantuotantoa ja polttoeineiden käyttöä, laitoksen huolto- ja reserviaikoja sekä käytetyn turpeen kosteuden ym. ominaisuuksien kuukausikeskiarvoja. Voimalaitoksen henkilökunta täytti lomakkeet, ja ne palautettiin VTT: een kuukausittain tai vuosittain. Tässä työssä on analysoitu kolmen seurantaan osallistuneen jyrsinturvevoimalaitoksen raportointi. Lisäksi on tarkasteltu seurannalla kerätyn tiedon rajoituksia. Kerättyjä tietoja tarkasteltiin ja täydennettiin laitoksissa suoritetuin haastatteluin. Vikojen ja häiriöiden raportointikriteerit vaihtelivat eri laitoksissa; myös se, missä kohdin laitosta laite sijaitsi, vaikutti vikojen raportointiin. Luotettavimmin raportoitiin energiantuotantoon vaikuttaneet viat. Turvelaitteiden luotettavuuden merkitystä tarkasteltiin niiden vioista aiheutuneiden turpeenpolton menetysten mukaan. Turvelaitteiksi on lyhyesti nimitetty erityisesti jyrsinturpeen käytön vaatimia laitteita; näihin on luettu laitteet vastaanottoasemalta turvepölypolttimille ja jälkipaloarina. Työssä käsitellyistä jyrsinturvelaitoksista on käytetty nimityksiä laitos 1, laitos 2 ja laitos 3. Turvelaitteiden aiheuttamat turpeenpolton menetykset olivat laitos 1:ssä 1,0 %, laitos 2:ssa 0,5 % ja laitos 3:ssa 1,2 % laitosten turpeella tuottamasta energiasta. Suhteellisesti menetykset ovat pieniä, mutta valtaosa niistä aiheutui vain muutaman laitteen parista viasta. Kaikissa kolmessa laitoksessa oli jälkipaloarinana ketjuarina. Turvelaitteista johtuneista turpeenpoltonmenetyksistä sen viat aiheuttivat laitos 1:ssä 54 %, laitos 2:ssa 39 % ja laitos 3:ssa 39 %.
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages106
ISBN (Print)951-38-2422-5
Publication statusPublished - 1985
MoE publication typeD4 Published development or research report or study

Publication series

SeriesValtion teknillinen tutkimuskeskus. Tutkimuksia - Research Reports
Number372
ISSN0358-5077

Keywords

  • milled peat
  • thermal power plants
  • equipment
  • reliability
  • cost analysis

Cite this