Eri kunnossapitostrategioiden vertailu systeemidynaamisten mallien avulla

Tero Jokinen, Jean-Peter Ylén

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference article in proceedingsProfessional

Abstract

Tässä työssä esitellään systeemidynamiikkamalli geneerisen prosessilaitoksen kunnossapitostrategioiden simulointiin ja arviointiin. Malli kuvaa kunnossapitojärjestelmän toimintaa ja sen vuorovaikutuksia organisaation muiden osien kanssa. Mallissa kunnossapitojärjestelmä käsittää kunnossapidon suunnittelun ja toteutuksen, kunnossapitotyövoiman sekä työntekijöiden koulutuksen ja varaosavaraston hallinnan. Sen toiminnalla on merkittävä vaikutus laitteiston käytettävyyteen, toiminta-asteeseen sekä lopputuotteen laatuun. Lisäksi malli ottaa huomioon vikaantumisista aiheutuvat odottamattomat tuotantokatkokset ja toimitushäiriöt. Malli kertoo yksinkertaistetusti myös yrityksen tulos- ja kustannuslaskelmia rajoittuen kunnossapidon näkökulmaan. Mallissa kunnossapitotoiminta kohdistuu viiteen eri laitesegmenttiin, joilla kaikilla on oma merkityksensä prosessilaitoksen toiminnassa. Mallin avulla pyritään selvittämään kunnossapidon roolia ja olennaisimpien vuorovaikutusten merkitystä koko organisaation toiminnassa, mikä auttaa asettamaan kunnossapidolle kokonaisuuden kannalta järkeviä tavoitteita ja suunnittelemaan strategioita niiden saavuttamiseksi. Mallin parametrit on viritetty oikealla datalla, mutta ei erityisesti vastaamaan mitään yksittäistä laitosta. Mallilla simuloitiin erilaisia yksinkertaistettuja kunnossapitostrategioita. Strategioita arvioitiin tulos- ja kustannuslaskelmien perusteella. Lisäksi strategioille tehtiin herkkyysanalyysejä mallinnuksessa tehtyjen oletusten epävarmuuden suhteen.
Original languageFinnish
Title of host publicationAutomaatio07
Subtitle of host publicationCD
Place of PublicationHelsinki, Finland
PublisherSuomen automaatioseura
Number of pages6
ISBN (Print)978-3-901608-32-2
Publication statusPublished - 2007
MoE publication typeD3 Professional conference proceedings
EventAutomaatio07 - Helsinki, Finland
Duration: 27 Mar 200728 Mar 2007

Publication series

SeriesSuomen automaatioseura. Julkaisusarja
Number34

Conference

ConferenceAutomaatio07
Country/TerritoryFinland
CityHelsinki
Period27/03/0728/03/07

Keywords

  • System dynamics
  • maintenance strategy
  • simulation

Cite this