Eri liikennemuotojen onnettomuuksien tilastointi: Esitutkimus

Veli-Pekka Kallberg

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Raportissa kuvataan liikenneonnettomuuksien tilastoinnin nykytila Suomessa, tuodaan esille merkittävimmät tilastojen väliset erot sekä arvioidaan tilastojen kehitystarpeita. Huomiota kiinnitetään erityisesti vakaviin henkilövahinkoihin johtaviin onnettomuuksiin sekä mahdollisuuksiin verrata ammattimaisen ja muun liikenteen turvallisuutta. Taustatietoina tarkasteltiin eri liikennemuotojen onnettomuustilastoja koskevia säädöksi ja sopimuksia sekä liikenneturvallisuustavoitteita. Aineistona olivat erilaiset liikenneonnettomuustilastoihin ja niiden taustoihin liittyvät dokumentit. Tarkasteltavia liikenneonnettomuustilastoja oli kaikkiaan 18, joista kuusi koskee tieliikennettä, viisi rautatieliikennettä, neljä merenkulkua ja kolme ilmailua. Kaikista tilastoista kuvattiin tilaston kattavuus, keskeinen tietosisältö ja kokoamistapa. Lisäksi tuotiin esille kehittämistarpeita, jotka koskivat muun muassa vakavan loukkaantumisen määrittelyä, tieliikenteen onnettomuustietojen saatavuuden parantamista kunnille, eri organisaatioiden ylläpitämien liikennemuotokohtaisten onnettomuustilastojen yhdistämistä erityisesti rautatieliikenteessä sekä tieliikenteen virallisen onnettomuustilaston paikkatietojen puutteiden korjaamista.
Original languageFinnish
Place of PublicationHelsinki
Number of pages57
Publication statusPublished - 2011
MoE publication typeD4 Published development or research report or study

Publication series

SeriesTrafin julkaisuja
Number1
Volume2011
ISSN1799-0432

Cite this