Esiselvitys IPv6:n sovelluksista liikenteessä ja logistiikassa

Translated title of the contribution: Use of IPv6 om traffic and logistics - a pre-study

Jani Granqvist, Risto Kulmala, Juuso Kummala, Timo Kyntäjä, Anna Schirokoff, Taru Walden, Risto Öörni, Johan Scholliers

  Research output: Book/ReportReport

  Abstract

  Esiselvityksen tavoitteena oli tunnistaa IPv6-teknologian hyödynnettävyys ja houkuttelevuus liikenteen ja logistiikan telematiikassa. Työ jakaantui seuraaviin osatehtäviin: 1) IPv6-teknologian yleistyminen, aikataulun ja haasteiden arvioiminen, 2) uusien IPv6:tta hyväksi käyttävien henkilö- ja tavaraliikenteen palvelu- ja tuotekonsepteja ideoiminen, 3), vanhojen henkilö- ja tavaraliikenteen sovellusten toiminnan tehostumisen arviointi käytettäessä IPv6:tta ja 4) mahdollisten palvelukokeilujen toteutettavuuden arvioiminen. IPv6:n edut voidaan tiivistää seuraaviksi: laajempi osoiteavaruus, liikkuvuuden tuki, tietoturvan parempi määrittely, yksinkertaisempi pakettien otsikkokenttä, mahdollisuus merkitä tietoyksikköjä erilaisiin luokkiin tarpeen mukaan, verkon autokonfiguroitavuus, ja langallisten ja langattomien verkkojen integroiminen. Yhdessä nämä piirteet tekevät mahdolliseksi toteuttaa palveluita, jotka ovat liikkuvan käyttäjän saavutettavissa ajasta ja paikasta riippumatta. IPv6 on suhteellisen riippumaton käytettävästä tiedonsiirron kanavasta, ja se soveltuu käytettäväksi siellä missä nykyinen IPv4:kin. On oletettavaa, että vuonna 2010 yli 95 % kaikista IP-verkkoihin liitetyistä järjestelmistä käyttää IPv6-tekniikkaa. IPv6:n käyttökohteita liikenteen, liikkumisen ja logistiikan palveluissa on erittäin monia. IPv6 tarjoaa lähinnä uudenlaista teknistä perustaa ja sitä kautta lisäarvoa joillekin palveluille tai niiden toteutukselle. Ennen kuin Ipv6:tta voidaan kuitenkaan hyödyntää liikenteen palveluissa, tulee lähes aina ensin määrittää tarkasti palvelukonsepti. Lisäksi järjestelmien ja laitteistojen ohjelmistoja tulee päivittää. Raportissa on kuvattu lukuisia palveluita, joissa tekniikkaa voitaisiin hyödyntää. Kaikki niistä eivät kuitenkaan vielä ole toteuttamiskelpoisia, ja palveluiden toteuttamiseen liittyvät haasteet on kuvattu. Kannattavinta IP-tekniikan kokeileminen olisi ensiksi esimerkiksi 1) tiedonvälityksessä huoltoasemilla, raskaan liikenteen solmukohdissa tai joukkoliikennevälineissä, 2) kuljetuskaluston hallinnassa, 3) kuljetusten hallinnassa, 4) ajoneuvojen kommunikoinnissa esimerkiksi tietyömaalla ja 5) liikenne-, ympäristö- ja ohjaustiedon keruu- ja hallintajärjestelmissä. Selvitys osoitti, että IPv6:lla on paljon sovellusmahdollisuuksia liikenteen palveluissa. Aluksi muutaman palvelun käytännön toteutettavuutta kannattaisi kokeilla. Kokeilut voidaan tehdä joko laajoina kuluttajien kanssa tai pienimuotoisina vain tekniikkaa kokeillen. Yhteenvetona voidaankin todeta, että IPv6 on tulossa laajalti käyttöön kaikkeen tekniikkaan, eikä liikenteen sovellusten tule jäädä pois tästä kehityksestä.
  Translated title of the contributionUse of IPv6 om traffic and logistics - a pre-study
  Original languageFinnish
  Place of PublicationHelsinki
  PublisherLiikenne- ja viestintäministeriö
  Number of pages37
  ISBN (Print)951-723-890-8
  Publication statusPublished - 2003
  MoE publication typeD4 Published development or research report or study

  Publication series

  SeriesFITS-julkaisuja
  Number29/2003

  Keywords

  • traffic
  • logistics
  • telematics
  • IPv6

  Cite this