Esisuunnittelu järjestelmällisen suunnittelun lähtökohtana

Translated title of the contribution: Task definition as the basis for systematic design

Teppo Kivento

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Tutkimuksen tavoitteena oli kehittää koneautomaation sovellusalueen suunnittelukulttuuria lähinnä suunnitteluprosessin alkuvaiheen osalta. Toimintoja kehitettiin siten, että ne palvelisivat mahdollisimman hyvin ohjausjärjestelmien suunnittelua. Suunnittelun ongelmien havaitseminen, asiakastarpeiden ja vaatimusten selvittäminen sekä snunnittelun tavoitteiden kohdistaminen edellyttää järjestelmällistä lähestymistapaa suunnittelun alkuvaiheisiin. Moniteknisten järjestelmien suunnittelussa syntyvän suuren tietomäärän hallitseminen edellyttää myös suunnittelun toimintojen kehittämistä tietokoneavusteista suunnittelua silmällä pitäen. Tämä taas vaatii eri suunnittelualueiden dokumentaation yhteensopivuutta sekä eri alueiden asiantuntijoiden välille yhteistä kieltä. Tutkimus pohjautuu koneautomaation sovellusalueen yrityksissä tehtyihin haastatteluihin, joissa selvitettiin sovellusalueelle ominaisia suunnitteluun liittyviä ongelmia. Tämän selvityksen sekä kirjallisuuden pohjalta määriteltiin koneensuunnitteluprosessista esisuunnitteluvaihe ja siihen liittyvät tehtävät sekä niiden suoritustapa. Kirjallisuudesta, erityisesti ohjelmistotekniikan alueelta, etsittiin toiminnallisten vaatimusten määrittelemiseksi olemassa olevia mallinnustapoja sekä hyvän vaatimusmäärittelydokumentin ominaisuuksia. Näiden lisäksi kehitettiin tietokoneavusteista suunnittelua silmällä pitäen järjestelmän kokonaismalli sekä koneautomaation muistilista, joiden avulla on mahdollista hallita suunnitteluun liittyvä tietämys sekä poistaa koneautomaation suunnittelulle ominainen yhteisen kielen puute.
Translated title of the contributionTask definition as the basis for systematic design
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages76
ISBN (Print)951-38-3860-9
Publication statusPublished - 1991
MoE publication typeNot Eligible

Publication series

SeriesValtion teknillinen tutkimuskeskus. Tiedotteita
Number1228
ISSN0358-5085

Keywords

 • automatic control
 • automation
 • control equipment
 • systems engineering
 • industrial engineering
 • design
 • CAD
 • integration
 • models
 • methods
 • design criteria
 • documentation

Cite this