Europa-Huis-projekti: Hollannin, Saksan ja Suomen asuinrakentaminen yhdentyvässä Euroopassa

Mauri Laine

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Europa Huis tutkimusprojektin päämääränä on kehittää eurooppalaista asuinrakentamista osallistujamaiden yhteistyönä. Tutkimuksessa on analysoitu ja verrattu osallistujamaiden asuntorakentamismääräyksiä, ohjeita ja vaatimuksia sekä asuinrakennustekniikkaa ja rakennuttamisen organisointia. Vertailun tuloksena on laadittu tulevaisuuspainotteinen hahmotelma asuinrakentamisen yleiseurooppalaisiksi suunnitteluohjeiksi "Europa Huis for the nineties". Suunnitteluohjeiden soveltuvuutta eri olosuhteisiin on arvioitu osallistujamaihin rakennetuissa ja rakennettavissa koerakennuskohteissa. Hollannin, Saksan ja Suomen asuinrakentamista ohjaavat normit ovat melko lähellä toisiaan. Lisäksi kussakin maassa niitä pyritään kehittämään samaan suuntaan. Energian kulutusta pyritään pienentämään, lainsäädäntöä sekä ohjeita yhtenäistetään ja yksinkertaistetaan. Suomessa ja Hollannissa erityistä huomiota on kiinnitetty erilaisten asukasryhmien tarpeisiin ja asuntojen muunneltavuuteen. Saksassa lainsäädännön kehitys ei ole ollut yhtä voimakasta kuin Suomessa ja Hollannissa. Asuintalojen rakennustekniikat poikkeavat osallistujamaissa merkittävästi toisistaan. Hollannissa ja erityisesti Saksassa perinteiset rakennustavat ovat hallitsevia. Suomalaiselle rakentamiselle on tyypillistä pitkälle kehittynyt teollinen rakentaminen ja energiataloudellisuus. Uudella suomalaisella matalaenergiarakennustekniikalla pystytään hyvin täyttämään eurooppalaiset energiansäästötavoitteet. Myös rakennuttamiseen ja urakkamuotoihin liittyy kullekin maalle ominaisia piirteitä. Hollantilaisten vahvoja puolia ovat muun muassa rakentamisen organisointi ja rakennuskustannusten hallinta. Saksan asuinrakentamiselle on tyypillistä monimutkainen jaettu urakkamuoto, jossa arkkitehdin rooli on keskeinen. Koerakennushankkeissa havaittiin, että suomalainen ja hollantilainen asuinrakentaminen on halvempaa ja teollisesti kehittyneempää kuin saksalainen asuinrakentaminen. Saksalle näyttää olevan tyypillistä yksilöllinen rakentaminen ja tarkka laadunvalvonta. Lisäksi havaittiin, että byrokratia ja paikalliset tottumukset muodostavat Euroopan yhdentyville rakennusmarkkinoille suuremman esteen kuin eri maiden asuinrakentamista säätelevä lainsäädäntö. Tutkimusprojekti on selkiyttänyt kuvaa niistä suomalaisen asuntorakentamisen osa alueista, joita jatkossa tulee kehittää. Lisäksi hankkeen aikana luotiin tärkeitä kansainvälisiä yhteyksiä, joita käytetään hyväksi jatkohankkeissa. Tässä väliraportissa kuvataan tutkimusprojektin taustaa ja tavoitteita, sekä esitellään osallistujamaiden asuinrakennustapojen pääpiirteet. Lisäksi esitellään tutkimuksen ensivaiheessa kootun suunnitteluohjeiston "Europa Huis for the nineties" sisältö sekä tutkimukseen liittyvät koerakennuskohteet ja niistä saadut kokemukset.
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages109
ISBN (Print)951-38-4671-7
Publication statusPublished - 1994
MoE publication typeNot Eligible

Publication series

SeriesVTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes
Number1577
ISSN1235-0605

Keywords

 • construction
 • housing policy
 • analyzing
 • residential buildings
 • comparison
 • cooperation
 • coordination
 • building codes
 • regulations
 • instructions
 • experimental design
 • integration
 • Europe
 • Holland
 • Germany
 • Finland
 • Europa Huis
 • future
 • evaluation
 • project planning
 • test houses

Cite this