Asiantuntijaorganisaatio muutoksessa: Dissertation

Translated title of the contribution: Expert organization in a time of change

Heli Talja

  Research output: ThesisDissertationMonograph

  Abstract

  Tutkimuksen taustana on vaikutelma organisaatioiden strategisen suunnittelun ja arjen toiminnan erillisyydestä ja siitä, että johdon ja henkilöstön ajattelu eivät kohtaa yhteisillä areenoilla. Tätä makro-mikrotasoproblematiikkaa selvitettiin tarkastelemalla muutosprosesseja ja matriisimaisen organisaatiomuodon käyttöönottoa monialaisessa asiantuntijaorganisaatiossa, VTT Tuotteet ja tuotanto -tutkimusyksikössä (TUO), jossa työskenteli noin 500 henkilöä. TUO-yksikön toiminta alkoi 1.1.2002 ja vuoden 2006 alussa sen aika organisatorisena kokonaisuutena päättyi laajan, koko VTT:n toiminnan kattaneen muutosprosessin myötä. Tutkimuksen aineisto kerättiin haastattelemalla kaikkiaan viittäkymmentä nykyistä ja entistä VTT:läistä. Haastateltavat edustivat linjaorganisaation kaikkia tasoja eri puolilta yksikköä siten, että myös matriisityyppiset toiminnot tulivat katetuiksi. Yksikön muodostumiseen johti kaksivaiheinen muutosprosessi. Tutkimusyksikköjakoa tarkistettiin ensin VTT-tasoisesti syksyn 2001 kestäneen valmistelun pohjalta. Kevään 2002 aikana yksikössä toteutettiin laaja sisäinen strategiaprosessi, johon noin 60 TUOlaista osallistui suoranaisesti. Lisäksi oli yksikön kaikilla tutkimusryhmillä mahdollisuus kommentoida prosessin tuotoksia. Prosessin tuloksena muodostettiin yksikön teknologia- ja liiketoimintastrategiat ja niitä toteuttamaan matriisityyppinen yksikköä yhdistävistä tutkimuksen painoalueista, asiakastoiminnasta ja linjaorganisaatiosta koostunut "kolmikantaorganisaatio", joka astui voimaan 1.6.2002. Vahvan perinteen omaava linjaorganisaatio osoittautui selkeästi yksikköä yhdistäviä matriisimaisia toimintoja voimakkaammaksi. Painoalueiden ja asiakasryhmätiimien toiminta määräytyi käytännössä pitkälti sen mukaan, miten ne sen itse määrittelivät. Tässä oli vetäjällä ja tiimin merkityksenantoprosesseilla (sensema-kinghenkilöstön kannalta ennemmin potentiaalisina resursseina kuin klassisen matriisiorganisaatioiden teorian mukaisina useampina "käskijöinä". Matriisisovellusten viimeaikaisen yleistymisen vuoksi olisikin niissä toimimisen tarkempi tutkiminen useiden tapausten pohjalta tarpeen. Tutkimus osoitti organisaatiossa elävän vahvasti rinnakkain kaksi kuvaa "todellisuudesta": toisaalta melko suoraviivainen suunnitteluun ja seurantaan perustuvan johtamisen maailma ja toisaalta käytännön toiminnan ehdoilla rakentuva ja muuntuva arjen maailma. Yksikön alkuvaiheen sisäinen strategiaprosessi näyttäytyi tihentymänä, jossa nämä maailmat leikkasivat vahvasti toisiaan herättäen voimakkaita odotuksia uudesta yhteiseen merkityksenantoon perustuvasta toimintatavasta. Erilaiset tulkinnat ilmenevät myös suhtautumisena muutokseen joko johdettavana projektina tai arjessa vastaan tulevien ilmiöiden provosoimana muuttumisena, mikä näkyi selkeästi erilaisissa tulkinnoissa muutoksen jatkumisesta yksikön sisäisen rakenteen muodostuttua. Muutosprosessien nykyistä pa-rempi ymmärtäminen ja ohjailu edellyttävät sekä hallitun että jatkuvan muutoksen ajattelutapojen yhdistämistä. Tällöin muutoshankkeetkin voitaisiin toteuttaa onnistuneemmin organisaation ominaista muutospotentiaalia hyödyntäen.
  Original languageFinnish
  QualificationDoctor Degree
  Awarding Institution
  • Tampere University of Technology (TUT)
  Supervisors/Advisors
  • Miettinen, Asko, Supervisor, External person
  • Buhanist, Paul, Supervisor, External person
  Award date8 Dec 2006
  Place of PublicationEspoo
  Publisher
  Print ISBNs951-38-6873-7
  Electronic ISBNs951-38-6874-5
  Publication statusPublished - 2006
  MoE publication typeG4 Doctoral dissertation (monograph)

  Fingerprint

  Valsartan

  Keywords

  • expert organizations
  • line organizations
  • organizational changes
  • matrix organizations
  • matrix functions
  • strategic planning
  • sensemaking
  • change management
  • decisionmaking
  • emergence

  Cite this

  Talja, H. (2006). Asiantuntijaorganisaatio muutoksessa: Dissertation. Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland.
  Talja, Heli. / Asiantuntijaorganisaatio muutoksessa : Dissertation. Espoo : VTT Technical Research Centre of Finland, 2006. 292 p.
  @phdthesis{70aea04bbc314665be4c1e21452fef86,
  title = "Asiantuntijaorganisaatio muutoksessa: Dissertation",
  abstract = "Tutkimuksen taustana on vaikutelma organisaatioiden strategisen suunnittelun ja arjen toiminnan erillisyydest{\"a} ja siit{\"a}, ett{\"a} johdon ja henkil{\"o}st{\"o}n ajattelu eiv{\"a}t kohtaa yhteisill{\"a} areenoilla. T{\"a}t{\"a} makro-mikrotasoproblematiikkaa selvitettiin tarkastelemalla muutosprosesseja ja matriisimaisen organisaatiomuodon k{\"a}ytt{\"o}{\"o}nottoa monialaisessa asiantuntijaorganisaatiossa, VTT Tuotteet ja tuotanto -tutkimusyksik{\"o}ss{\"a} (TUO), jossa ty{\"o}skenteli noin 500 henkil{\"o}{\"a}. TUO-yksik{\"o}n toiminta alkoi 1.1.2002 ja vuoden 2006 alussa sen aika organisatorisena kokonaisuutena p{\"a}{\"a}ttyi laajan, koko VTT:n toiminnan kattaneen muutosprosessin my{\"o}t{\"a}. Tutkimuksen aineisto ker{\"a}ttiin haastattelemalla kaikkiaan viitt{\"a}kymment{\"a} nykyist{\"a} ja entist{\"a} VTT:l{\"a}ist{\"a}. Haastateltavat edustivat linjaorganisaation kaikkia tasoja eri puolilta yksikk{\"o}{\"a} siten, ett{\"a} my{\"o}s matriisityyppiset toiminnot tulivat katetuiksi. Yksik{\"o}n muodostumiseen johti kaksivaiheinen muutosprosessi. Tutkimusyksikk{\"o}jakoa tarkistettiin ensin VTT-tasoisesti syksyn 2001 kest{\"a}neen valmistelun pohjalta. Kev{\"a}{\"a}n 2002 aikana yksik{\"o}ss{\"a} toteutettiin laaja sis{\"a}inen strategiaprosessi, johon noin 60 TUOlaista osallistui suoranaisesti. Lis{\"a}ksi oli yksik{\"o}n kaikilla tutkimusryhmill{\"a} mahdollisuus kommentoida prosessin tuotoksia. Prosessin tuloksena muodostettiin yksik{\"o}n teknologia- ja liiketoimintastrategiat ja niit{\"a} toteuttamaan matriisityyppinen yksikk{\"o}{\"a} yhdist{\"a}vist{\"a} tutkimuksen painoalueista, asiakastoiminnasta ja linjaorganisaatiosta koostunut {"}kolmikantaorganisaatio{"}, joka astui voimaan 1.6.2002. Vahvan perinteen omaava linjaorganisaatio osoittautui selke{\"a}sti yksikk{\"o}{\"a} yhdist{\"a}vi{\"a} matriisimaisia toimintoja voimakkaammaksi. Painoalueiden ja asiakasryhm{\"a}tiimien toiminta m{\"a}{\"a}r{\"a}ytyi k{\"a}yt{\"a}nn{\"o}ss{\"a} pitk{\"a}lti sen mukaan, miten ne sen itse m{\"a}{\"a}ritteliv{\"a}t. T{\"a}ss{\"a} oli vet{\"a}j{\"a}ll{\"a} ja tiimin merkityksenantoprosesseilla (sensema-kinghenkil{\"o}st{\"o}n kannalta ennemmin potentiaalisina resursseina kuin klassisen matriisiorganisaatioiden teorian mukaisina useampina {"}k{\"a}skij{\"o}in{\"a}{"}. Matriisisovellusten viimeaikaisen yleistymisen vuoksi olisikin niiss{\"a} toimimisen tarkempi tutkiminen useiden tapausten pohjalta tarpeen. Tutkimus osoitti organisaatiossa el{\"a}v{\"a}n vahvasti rinnakkain kaksi kuvaa {"}todellisuudesta{"}: toisaalta melko suoraviivainen suunnitteluun ja seurantaan perustuvan johtamisen maailma ja toisaalta k{\"a}yt{\"a}nn{\"o}n toiminnan ehdoilla rakentuva ja muuntuva arjen maailma. Yksik{\"o}n alkuvaiheen sis{\"a}inen strategiaprosessi n{\"a}ytt{\"a}ytyi tihentym{\"a}n{\"a}, jossa n{\"a}m{\"a} maailmat leikkasivat vahvasti toisiaan her{\"a}tt{\"a}en voimakkaita odotuksia uudesta yhteiseen merkityksenantoon perustuvasta toimintatavasta. Erilaiset tulkinnat ilmenev{\"a}t my{\"o}s suhtautumisena muutokseen joko johdettavana projektina tai arjessa vastaan tulevien ilmi{\"o}iden provosoimana muuttumisena, mik{\"a} n{\"a}kyi selke{\"a}sti erilaisissa tulkinnoissa muutoksen jatkumisesta yksik{\"o}n sis{\"a}isen rakenteen muodostuttua. Muutosprosessien nykyist{\"a} pa-rempi ymm{\"a}rt{\"a}minen ja ohjailu edellytt{\"a}v{\"a}t sek{\"a} hallitun ett{\"a} jatkuvan muutoksen ajattelutapojen yhdist{\"a}mist{\"a}. T{\"a}ll{\"o}in muutoshankkeetkin voitaisiin toteuttaa onnistuneemmin organisaation ominaista muutospotentiaalia hy{\"o}dynt{\"a}en.",
  keywords = "expert organizations, line organizations, organizational changes, matrix organizations, matrix functions, strategic planning, sensemaking, change management, decisionmaking, emergence",
  author = "Heli Talja",
  note = "Project code: 5477",
  year = "2006",
  language = "Finnish",
  isbn = "951-38-6873-7",
  series = "VTT Publications",
  publisher = "VTT Technical Research Centre of Finland",
  number = "620",
  address = "Finland",
  school = "Tampere University of Technology (TUT)",

  }

  Talja, H 2006, 'Asiantuntijaorganisaatio muutoksessa: Dissertation', Doctor Degree, Tampere University of Technology (TUT), Espoo.

  Asiantuntijaorganisaatio muutoksessa : Dissertation. / Talja, Heli.

  Espoo : VTT Technical Research Centre of Finland, 2006. 292 p.

  Research output: ThesisDissertationMonograph

  TY - THES

  T1 - Asiantuntijaorganisaatio muutoksessa

  T2 - Dissertation

  AU - Talja, Heli

  N1 - Project code: 5477

  PY - 2006

  Y1 - 2006

  N2 - Tutkimuksen taustana on vaikutelma organisaatioiden strategisen suunnittelun ja arjen toiminnan erillisyydestä ja siitä, että johdon ja henkilöstön ajattelu eivät kohtaa yhteisillä areenoilla. Tätä makro-mikrotasoproblematiikkaa selvitettiin tarkastelemalla muutosprosesseja ja matriisimaisen organisaatiomuodon käyttöönottoa monialaisessa asiantuntijaorganisaatiossa, VTT Tuotteet ja tuotanto -tutkimusyksikössä (TUO), jossa työskenteli noin 500 henkilöä. TUO-yksikön toiminta alkoi 1.1.2002 ja vuoden 2006 alussa sen aika organisatorisena kokonaisuutena päättyi laajan, koko VTT:n toiminnan kattaneen muutosprosessin myötä. Tutkimuksen aineisto kerättiin haastattelemalla kaikkiaan viittäkymmentä nykyistä ja entistä VTT:läistä. Haastateltavat edustivat linjaorganisaation kaikkia tasoja eri puolilta yksikköä siten, että myös matriisityyppiset toiminnot tulivat katetuiksi. Yksikön muodostumiseen johti kaksivaiheinen muutosprosessi. Tutkimusyksikköjakoa tarkistettiin ensin VTT-tasoisesti syksyn 2001 kestäneen valmistelun pohjalta. Kevään 2002 aikana yksikössä toteutettiin laaja sisäinen strategiaprosessi, johon noin 60 TUOlaista osallistui suoranaisesti. Lisäksi oli yksikön kaikilla tutkimusryhmillä mahdollisuus kommentoida prosessin tuotoksia. Prosessin tuloksena muodostettiin yksikön teknologia- ja liiketoimintastrategiat ja niitä toteuttamaan matriisityyppinen yksikköä yhdistävistä tutkimuksen painoalueista, asiakastoiminnasta ja linjaorganisaatiosta koostunut "kolmikantaorganisaatio", joka astui voimaan 1.6.2002. Vahvan perinteen omaava linjaorganisaatio osoittautui selkeästi yksikköä yhdistäviä matriisimaisia toimintoja voimakkaammaksi. Painoalueiden ja asiakasryhmätiimien toiminta määräytyi käytännössä pitkälti sen mukaan, miten ne sen itse määrittelivät. Tässä oli vetäjällä ja tiimin merkityksenantoprosesseilla (sensema-kinghenkilöstön kannalta ennemmin potentiaalisina resursseina kuin klassisen matriisiorganisaatioiden teorian mukaisina useampina "käskijöinä". Matriisisovellusten viimeaikaisen yleistymisen vuoksi olisikin niissä toimimisen tarkempi tutkiminen useiden tapausten pohjalta tarpeen. Tutkimus osoitti organisaatiossa elävän vahvasti rinnakkain kaksi kuvaa "todellisuudesta": toisaalta melko suoraviivainen suunnitteluun ja seurantaan perustuvan johtamisen maailma ja toisaalta käytännön toiminnan ehdoilla rakentuva ja muuntuva arjen maailma. Yksikön alkuvaiheen sisäinen strategiaprosessi näyttäytyi tihentymänä, jossa nämä maailmat leikkasivat vahvasti toisiaan herättäen voimakkaita odotuksia uudesta yhteiseen merkityksenantoon perustuvasta toimintatavasta. Erilaiset tulkinnat ilmenevät myös suhtautumisena muutokseen joko johdettavana projektina tai arjessa vastaan tulevien ilmiöiden provosoimana muuttumisena, mikä näkyi selkeästi erilaisissa tulkinnoissa muutoksen jatkumisesta yksikön sisäisen rakenteen muodostuttua. Muutosprosessien nykyistä pa-rempi ymmärtäminen ja ohjailu edellyttävät sekä hallitun että jatkuvan muutoksen ajattelutapojen yhdistämistä. Tällöin muutoshankkeetkin voitaisiin toteuttaa onnistuneemmin organisaation ominaista muutospotentiaalia hyödyntäen.

  AB - Tutkimuksen taustana on vaikutelma organisaatioiden strategisen suunnittelun ja arjen toiminnan erillisyydestä ja siitä, että johdon ja henkilöstön ajattelu eivät kohtaa yhteisillä areenoilla. Tätä makro-mikrotasoproblematiikkaa selvitettiin tarkastelemalla muutosprosesseja ja matriisimaisen organisaatiomuodon käyttöönottoa monialaisessa asiantuntijaorganisaatiossa, VTT Tuotteet ja tuotanto -tutkimusyksikössä (TUO), jossa työskenteli noin 500 henkilöä. TUO-yksikön toiminta alkoi 1.1.2002 ja vuoden 2006 alussa sen aika organisatorisena kokonaisuutena päättyi laajan, koko VTT:n toiminnan kattaneen muutosprosessin myötä. Tutkimuksen aineisto kerättiin haastattelemalla kaikkiaan viittäkymmentä nykyistä ja entistä VTT:läistä. Haastateltavat edustivat linjaorganisaation kaikkia tasoja eri puolilta yksikköä siten, että myös matriisityyppiset toiminnot tulivat katetuiksi. Yksikön muodostumiseen johti kaksivaiheinen muutosprosessi. Tutkimusyksikköjakoa tarkistettiin ensin VTT-tasoisesti syksyn 2001 kestäneen valmistelun pohjalta. Kevään 2002 aikana yksikössä toteutettiin laaja sisäinen strategiaprosessi, johon noin 60 TUOlaista osallistui suoranaisesti. Lisäksi oli yksikön kaikilla tutkimusryhmillä mahdollisuus kommentoida prosessin tuotoksia. Prosessin tuloksena muodostettiin yksikön teknologia- ja liiketoimintastrategiat ja niitä toteuttamaan matriisityyppinen yksikköä yhdistävistä tutkimuksen painoalueista, asiakastoiminnasta ja linjaorganisaatiosta koostunut "kolmikantaorganisaatio", joka astui voimaan 1.6.2002. Vahvan perinteen omaava linjaorganisaatio osoittautui selkeästi yksikköä yhdistäviä matriisimaisia toimintoja voimakkaammaksi. Painoalueiden ja asiakasryhmätiimien toiminta määräytyi käytännössä pitkälti sen mukaan, miten ne sen itse määrittelivät. Tässä oli vetäjällä ja tiimin merkityksenantoprosesseilla (sensema-kinghenkilöstön kannalta ennemmin potentiaalisina resursseina kuin klassisen matriisiorganisaatioiden teorian mukaisina useampina "käskijöinä". Matriisisovellusten viimeaikaisen yleistymisen vuoksi olisikin niissä toimimisen tarkempi tutkiminen useiden tapausten pohjalta tarpeen. Tutkimus osoitti organisaatiossa elävän vahvasti rinnakkain kaksi kuvaa "todellisuudesta": toisaalta melko suoraviivainen suunnitteluun ja seurantaan perustuvan johtamisen maailma ja toisaalta käytännön toiminnan ehdoilla rakentuva ja muuntuva arjen maailma. Yksikön alkuvaiheen sisäinen strategiaprosessi näyttäytyi tihentymänä, jossa nämä maailmat leikkasivat vahvasti toisiaan herättäen voimakkaita odotuksia uudesta yhteiseen merkityksenantoon perustuvasta toimintatavasta. Erilaiset tulkinnat ilmenevät myös suhtautumisena muutokseen joko johdettavana projektina tai arjessa vastaan tulevien ilmiöiden provosoimana muuttumisena, mikä näkyi selkeästi erilaisissa tulkinnoissa muutoksen jatkumisesta yksikön sisäisen rakenteen muodostuttua. Muutosprosessien nykyistä pa-rempi ymmärtäminen ja ohjailu edellyttävät sekä hallitun että jatkuvan muutoksen ajattelutapojen yhdistämistä. Tällöin muutoshankkeetkin voitaisiin toteuttaa onnistuneemmin organisaation ominaista muutospotentiaalia hyödyntäen.

  KW - expert organizations

  KW - line organizations

  KW - organizational changes

  KW - matrix organizations

  KW - matrix functions

  KW - strategic planning

  KW - sensemaking

  KW - change management

  KW - decisionmaking

  KW - emergence

  M3 - Dissertation

  SN - 951-38-6873-7

  T3 - VTT Publications

  PB - VTT Technical Research Centre of Finland

  CY - Espoo

  ER -

  Talja H. Asiantuntijaorganisaatio muutoksessa: Dissertation. Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland, 2006. 292 p.