Förekomst av PCB i råvaror och produkter

VTT

Research output: Book/ReportReport

Abstract

I arbetet undersöktes 318 prov av elektriska komponenter, färger, tätningsmassor, vaxer, självkopierande papper, bromsvätskor, olika salgs oljor och leksaker med hänsyn till polyklorerade bifenyler. Av de 318 undersökta proven innehöll 31 (dvs 9,75 %) PCB-ämnen. De flesta PCB-haltiga proven var kondensatorer och andra elektriska komponenter samt immersionsoljor. Särskild uppmärksamhet fästes vid produkter från länder där uppgifterna om användningen av PCB var otillräckliga. Inga nya betydande PCB-källor kunde dock påvisas.
Original languageSwedish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages25
ISBN (Print)951-38-1492-0
Publication statusPublished - 1982
MoE publication typeD4 Published development or research report or study

Publication series

SeriesValtion teknillinen tutkimuskeskus. Tiedotteita
Number157
ISSN0358-5085

Cite this