Fastställandet av kritik J-integral för trämaterial

Kirsti Riipola, Mikael Fonselius

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Fastställandet av kritisk J-integral JIC har standardiserats för metaller, men standarden lämpar sig inte utan större revidering för trämaterial. Olika metoder att bestämma ett kritiskt värde för furu, gran och skiktträ har undersökts. JIC kan bestämmas med ett provstycke, som belastas upprepade gånger. Ett kritiskt värde från utgående från kompliansens förändring under provningen. Standardens metod att använda J-(delta)a grafen har utvecklats så att kännedom om sträckspänningen inte förutsätts. Båda metoderna ger lika JIC-värden. Ett sätt att karakterisera provet är att använda ett J-värde som motsvarar den maximala belastningen. Provstycken belastades även direkt till brott, och J-värden motsvarande den maximala belastningen och den kritiska belastningen enligt Kic-standarden bestämdes. Fastställandet av ett kritiskt J-värde förutsätter flera provstycken. Denna belastningsmetod ger större J-värden än metoden med cyklisk belastning. Verkan av ortotropi, fukt, materialvariabler och provstyckets storlek har undersöks. Reflektioner över det skenbara värdet av elasticitetsmodulen görs. Spricktillväxten under Jic-provningen betraktas.
Original languageSwedish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages78
ISBN (Print)951-38-3126-4
Publication statusPublished - 1988
MoE publication typeD4 Published development or research report or study

Publication series

SeriesValtion teknillinen tutkimuskeskus. Tutkimuksia - Research Reports
Number528
ISSN0358-5077

Keywords

  • fracture toughness
  • fracture mechanics
  • mechanical properties
  • cracking
  • pine wood
  • wood
  • timber
  • spruce
  • loading

Cite this