Fastställandet av modus II brottseghet K för trämaterial

Mikael Fonselius, Kirsti Riipola

Research output: Book/ReportReport

Abstract

För trämaterial är modus II brott av stor betydelse, men en standardiserad provningsmetod saknas. I denna studie har olika metoder refererats, som förekommer i litteraturen. Några mätmetoder har experimentellt jämförts. Brottsegheten vid modus II belastning Kiic har bestämts för gran, furu och skiktträ. Vid bestämningcn har använts en från den ena ändan kluven balk, som belastades i mitten. Den kritiska belastningen har bestämts i enlighet med Kic-standarden utgående från balkens nedböjning. Brottsegheten har beräknats med hjälp av i litteraturen förekommande FEM-beräkningar. En approximation baserad på balkteorin ger samma resultat. Verkan av ortotropi, fukt, materialvariabler och provstyckets geometri har undersökts. Tidens invcrkan har studerats dels genom två olika provningshastigheter dels med hjälp av långtidsprov. Inom det aktuella området är det teoretiska sambandet mellan brottsegheten och elasticitetsmodulens kvadratrot lika bra som det linjära sambandet. Brottsegheten kan inte förklaras bättre med elasticitetsmodulen än med densiteten.
Original languageSwedish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages116
ISBN (Print)951-38-3389-5
Publication statusPublished - 1989
MoE publication typeD4 Published development or research report or study

Publication series

SeriesValtion teknillinen tutkimuskeskus. Tutkimuksia - Research Reports
Number597
ISSN1235-0613

Keywords

  • wood
  • fracture properties
  • cracking
  • loading rate
  • standardization
  • measurement
  • toughness
  • spruce wood
  • pine wood
  • modulus of elasticity

Cite this