Fjärde Nordiska olycksfallforskningseminariet

VTT

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Det fjärde nordiska olycksfallforskninsseminariet bestod av 10 inviterade föredrag som komletterades av flera kortare inlägg av seminariedeltagare.I föredragen behandlades de tre områdena arbetssäkerhet, trafiksäkerhet och fritidssäkerhet. Presentationerna had grupperats i tre sessioner. Den första sessionen behandlade begreppet olycksfall och hur manniskor upplever det. I den andra sessionen granskades datainsamlingssystem och deras problem speciellt inom områdena arbets- och hemolyckor. I den tredje sessionen presenterades flera utvärderingar om modeller och strategier som används i olycksfallutredningar. Behov av modeller och strategier och deras användbarhet utvärderades med hjälp av vetenskapliga och praktiska kriterier. I slutsessionen behandlades olycksfallforskningens läge och utvecklingsbehov. Åtta av presentationerna i seminarierapporten är på engelska. De övriga är på svenska eller norska.
Original languageSwedish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages236
ISBN (Print)951-38-2185-4
Publication statusPublished - 1985
MoE publication typeNot Eligible
EventFjärde Nordiska olycksfallforskningseminariet - Rovaniemi, Finland
Duration: 4 Apr 19846 Apr 1984

Publication series

SeriesVTT Symposium
Number55
ISSN0357-9387

Cite this