Fjärde Nordiska olycksfallforskningseminariet

VTT

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Det fjärde nordiska olycksfallforskninsseminariet bestod av 10 inviterade föredrag som komletterades av flera kortare inlägg av seminariedeltagare.I föredragen behandlades de tre områdena arbetssäkerhet, trafiksäkerhet och fritidssäkerhet.Presentationerna had grupperats i tre sessioner.Den första sessionen behandlade begreppet olycksfall och hur manniskor upplever det.I den andra sessionen granskades datainsamlingssystem och deras problem speciellt inom områdena arbets- och hemolyckor.I den tredje sessionen presenterades flera utvärderingar om modeller och strategier som används i olycksfallutredningar.Behov av modeller och strategier och deras användbarhet utvärderades med hjälp av vetenskapliga och praktiska kriterier.I slutsessionen behandlades olycksfallforskningens läge och utvecklingsbehov. Åtta av presentationerna i seminarierapporten är på engelska.De övriga är på svenska eller norska.
Original languageSwedish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages236
ISBN (Print)951-38-2185-4
Publication statusPublished - 1985
MoE publication typeNot Eligible
EventFjärde Nordiska olycksfallforskningseminariet - Rovaniemi, Finland
Duration: 4 Apr 19846 Apr 1984

Publication series

SeriesVTT Symposium
Number55
ISSN0357-9387

Cite this