Hypoteeseista ja skenaarioista kohti yhteiskäyttäjien ennakoivia ohjantajärjestelmiä: Ennakointityön toiminnallinen hyödyntäminen: Dissertation

Translated title of the contribution: From hypothesis and scenarios toward forecast-initiated action platforms for decision-making in networks. Utilization of forecasting in business and governmental operations

Timo Sneck

Research output: ThesisDissertationMonograph

Abstract

Tulevaisuudentutkimuksen perinteiset käytännöt eivät ole keskittyneet tulevaisuustietoa hyödyntävien toimijoiden suoraan ohjaamiseen. Toimeksiantoina on tehty skenaarioita tai vastaavia pitkän aikavälin mahdollisuuksia luotaavia analyyseja. Ennakointityön toiminnalliselle hyödyntämiselle on kehittynyt selvä kysyntä. Tulosteiden hyödynnettävyyttä on vaikeuttanut asenne, jonka mukaan on mahdotonta tehdä varmoja ennusteita. Huomaamattaan tulevaisuudentutkijat ovat vältelleet luomasta kykyä tehdä tarkkoja ennusteita. Usean toimijan yhteisen ennakointi- ja ohjantajärjestelmän rakenne luo uuden näkökulman ymmärtää ennakointitulosteen merkitys. Tapausesimerkki kerrallaan tutkimuksessa kehitettiin uutta tapaa kytkeä tulevaisuustietoutta organisaatioiden toiminnan ohjaukseen. Ensimmäisessä tapausesimerkissä nousi välttämättömäksi eriyttää tulevaisuutta muokkaavien innovaatioiden valmistelu sekä tulosta hyödyntävän toimijan vaikutuksen ulkopuolella olevat muutospaineet. Seuraava vaihe oli kytkeä ennakoitavien ilmiöiden rakennemuutokset ennakointimenetelmien perustaksi. Tätä seurasivat tapausesimerkit, joissa kehiteltiin tapoja koordinoida toimijoiden yhteistoiminta ennakointitulosteiden tuottamisessa sekä hyödyntämisessä. Niistä siirryttiin kehittämään ohjannassa tarvittavia elinkeinojohtamisen toteutusalustoja. Näitä ovat työvoiman porrasnostomalli sekä avoin teknologiastrategia, joilla julkinen kehittäminen ja yritysten menestyminen saatiin kytkettyä toisiinsa. Tutkimustuloksena kehittyi yhteiskäyttäjien ennakoiva ohjantajärjestelmä, jonka avulla toimijat voivat koordinoida yhteistoimintaa tuottaessaan ja hyödyntäessään tietoa. Järjestelmän sisältämillä tiedon osatekijöiden prosessointitavoilla käytettävän tiedon täsmällisyyttä ja hyödynnettävyyttä voidaan teknisesti kehittää siihen pisteeseen asti, jolloin hyödyntäjän on tehtävä ratkaiseva päätös. Vastaavasti tutkimus esittää tapoja, joilla kehitteillä oleviin kestävää kasvua tuottaviin toimintoihin osataan laittaa oikea panostus kehitystyön eri vaiheissa. Kehitettävä tulevaisuudentutkimuksen toiminnallinen paradigma luo siltaa lyhyen aikavälin toimintojen sitomiselle globaalin vastuunoton haasteiden läpivientiin. Läpi-vientitapa perustuu kestävän työllisyyden ja menestystuotehakuisen yritystoiminnan varaan. Paradigman mukainen tulevaisuudentutkimus ei ole kertaluontoisten asiantuntija-arvioiden kehittämistä, vaan tiukan strategian mukaan tehtävää tutkimusta.
Original languageFinnish
QualificationDoctor Degree
Awarding Institution
 • University of Helsinki
Award date15 Aug 2002
Place of PublicationEspoo
Publisher
Print ISBNs951-38-5990-8
Electronic ISBNs951-38-5991-6
Publication statusPublished - 2002
MoE publication typeG4 Doctoral dissertation (monograph)

Fingerprint

decision making

Keywords

 • future research
 • paradigms
 • users
 • future-oriented knowledge
 • scenarios
 • forecasting
 • hypotheses
 • results
 • accuracy
 • modelling
 • foresight

Cite this

@phdthesis{23afeb37ea9d49fe97cc2f3e82dbabcd,
title = "Hypoteeseista ja skenaarioista kohti yhteisk{\"a}ytt{\"a}jien ennakoivia ohjantaj{\"a}rjestelmi{\"a}: Ennakointity{\"o}n toiminnallinen hy{\"o}dynt{\"a}minen: Dissertation",
abstract = "Tulevaisuudentutkimuksen perinteiset k{\"a}yt{\"a}nn{\"o}t eiv{\"a}t ole keskittyneet tulevaisuustietoa hy{\"o}dynt{\"a}vien toimijoiden suoraan ohjaamiseen. Toimeksiantoina on tehty skenaarioita tai vastaavia pitk{\"a}n aikav{\"a}lin mahdollisuuksia luotaavia analyyseja. Ennakointity{\"o}n toiminnalliselle hy{\"o}dynt{\"a}miselle on kehittynyt selv{\"a} kysynt{\"a}. Tulosteiden hy{\"o}dynnett{\"a}vyytt{\"a} on vaikeuttanut asenne, jonka mukaan on mahdotonta tehd{\"a} varmoja ennusteita. Huomaamattaan tulevaisuudentutkijat ovat v{\"a}ltelleet luomasta kyky{\"a} tehd{\"a} tarkkoja ennusteita. Usean toimijan yhteisen ennakointi- ja ohjantaj{\"a}rjestelm{\"a}n rakenne luo uuden n{\"a}k{\"o}kulman ymm{\"a}rt{\"a}{\"a} ennakointitulosteen merkitys. Tapausesimerkki kerrallaan tutkimuksessa kehitettiin uutta tapaa kytke{\"a} tulevaisuustietoutta organisaatioiden toiminnan ohjaukseen. Ensimm{\"a}isess{\"a} tapausesimerkiss{\"a} nousi v{\"a}ltt{\"a}m{\"a}tt{\"o}m{\"a}ksi eriytt{\"a}{\"a} tulevaisuutta muokkaavien innovaatioiden valmistelu sek{\"a} tulosta hy{\"o}dynt{\"a}v{\"a}n toimijan vaikutuksen ulkopuolella olevat muutospaineet. Seuraava vaihe oli kytke{\"a} ennakoitavien ilmi{\"o}iden rakennemuutokset ennakointimenetelmien perustaksi. T{\"a}t{\"a} seurasivat tapausesimerkit, joissa kehiteltiin tapoja koordinoida toimijoiden yhteistoiminta ennakointitulosteiden tuottamisessa sek{\"a} hy{\"o}dynt{\"a}misess{\"a}. Niist{\"a} siirryttiin kehitt{\"a}m{\"a}{\"a}n ohjannassa tarvittavia elinkeinojohtamisen toteutusalustoja. N{\"a}it{\"a} ovat ty{\"o}voiman porrasnostomalli sek{\"a} avoin teknologiastrategia, joilla julkinen kehitt{\"a}minen ja yritysten menestyminen saatiin kytketty{\"a} toisiinsa. Tutkimustuloksena kehittyi yhteisk{\"a}ytt{\"a}jien ennakoiva ohjantaj{\"a}rjestelm{\"a}, jonka avulla toimijat voivat koordinoida yhteistoimintaa tuottaessaan ja hy{\"o}dynt{\"a}ess{\"a}{\"a}n tietoa. J{\"a}rjestelm{\"a}n sis{\"a}lt{\"a}mill{\"a} tiedon osatekij{\"o}iden prosessointitavoilla k{\"a}ytett{\"a}v{\"a}n tiedon t{\"a}sm{\"a}llisyytt{\"a} ja hy{\"o}dynnett{\"a}vyytt{\"a} voidaan teknisesti kehitt{\"a}{\"a} siihen pisteeseen asti, jolloin hy{\"o}dynt{\"a}j{\"a}n on teht{\"a}v{\"a} ratkaiseva p{\"a}{\"a}t{\"o}s. Vastaavasti tutkimus esitt{\"a}{\"a} tapoja, joilla kehitteill{\"a} oleviin kest{\"a}v{\"a}{\"a} kasvua tuottaviin toimintoihin osataan laittaa oikea panostus kehitysty{\"o}n eri vaiheissa. Kehitett{\"a}v{\"a} tulevaisuudentutkimuksen toiminnallinen paradigma luo siltaa lyhyen aikav{\"a}lin toimintojen sitomiselle globaalin vastuunoton haasteiden l{\"a}pivientiin. L{\"a}pi-vientitapa perustuu kest{\"a}v{\"a}n ty{\"o}llisyyden ja menestystuotehakuisen yritystoiminnan varaan. Paradigman mukainen tulevaisuudentutkimus ei ole kertaluontoisten asiantuntija-arvioiden kehitt{\"a}mist{\"a}, vaan tiukan strategian mukaan teht{\"a}v{\"a}{\"a} tutkimusta.",
keywords = "future research, paradigms, users, future-oriented knowledge, scenarios, forecasting, hypotheses, results, accuracy, modelling, foresight",
author = "Timo Sneck",
year = "2002",
language = "Finnish",
isbn = "951-38-5990-8",
series = "VTT Publications",
publisher = "VTT Technical Research Centre of Finland",
number = "468",
address = "Finland",
school = "University of Helsinki",

}

Hypoteeseista ja skenaarioista kohti yhteiskäyttäjien ennakoivia ohjantajärjestelmiä : Ennakointityön toiminnallinen hyödyntäminen: Dissertation. / Sneck, Timo.

Espoo : VTT Technical Research Centre of Finland, 2002. 296 p.

Research output: ThesisDissertationMonograph

TY - THES

T1 - Hypoteeseista ja skenaarioista kohti yhteiskäyttäjien ennakoivia ohjantajärjestelmiä

T2 - Ennakointityön toiminnallinen hyödyntäminen: Dissertation

AU - Sneck, Timo

PY - 2002

Y1 - 2002

N2 - Tulevaisuudentutkimuksen perinteiset käytännöt eivät ole keskittyneet tulevaisuustietoa hyödyntävien toimijoiden suoraan ohjaamiseen. Toimeksiantoina on tehty skenaarioita tai vastaavia pitkän aikavälin mahdollisuuksia luotaavia analyyseja. Ennakointityön toiminnalliselle hyödyntämiselle on kehittynyt selvä kysyntä. Tulosteiden hyödynnettävyyttä on vaikeuttanut asenne, jonka mukaan on mahdotonta tehdä varmoja ennusteita. Huomaamattaan tulevaisuudentutkijat ovat vältelleet luomasta kykyä tehdä tarkkoja ennusteita. Usean toimijan yhteisen ennakointi- ja ohjantajärjestelmän rakenne luo uuden näkökulman ymmärtää ennakointitulosteen merkitys. Tapausesimerkki kerrallaan tutkimuksessa kehitettiin uutta tapaa kytkeä tulevaisuustietoutta organisaatioiden toiminnan ohjaukseen. Ensimmäisessä tapausesimerkissä nousi välttämättömäksi eriyttää tulevaisuutta muokkaavien innovaatioiden valmistelu sekä tulosta hyödyntävän toimijan vaikutuksen ulkopuolella olevat muutospaineet. Seuraava vaihe oli kytkeä ennakoitavien ilmiöiden rakennemuutokset ennakointimenetelmien perustaksi. Tätä seurasivat tapausesimerkit, joissa kehiteltiin tapoja koordinoida toimijoiden yhteistoiminta ennakointitulosteiden tuottamisessa sekä hyödyntämisessä. Niistä siirryttiin kehittämään ohjannassa tarvittavia elinkeinojohtamisen toteutusalustoja. Näitä ovat työvoiman porrasnostomalli sekä avoin teknologiastrategia, joilla julkinen kehittäminen ja yritysten menestyminen saatiin kytkettyä toisiinsa. Tutkimustuloksena kehittyi yhteiskäyttäjien ennakoiva ohjantajärjestelmä, jonka avulla toimijat voivat koordinoida yhteistoimintaa tuottaessaan ja hyödyntäessään tietoa. Järjestelmän sisältämillä tiedon osatekijöiden prosessointitavoilla käytettävän tiedon täsmällisyyttä ja hyödynnettävyyttä voidaan teknisesti kehittää siihen pisteeseen asti, jolloin hyödyntäjän on tehtävä ratkaiseva päätös. Vastaavasti tutkimus esittää tapoja, joilla kehitteillä oleviin kestävää kasvua tuottaviin toimintoihin osataan laittaa oikea panostus kehitystyön eri vaiheissa. Kehitettävä tulevaisuudentutkimuksen toiminnallinen paradigma luo siltaa lyhyen aikavälin toimintojen sitomiselle globaalin vastuunoton haasteiden läpivientiin. Läpi-vientitapa perustuu kestävän työllisyyden ja menestystuotehakuisen yritystoiminnan varaan. Paradigman mukainen tulevaisuudentutkimus ei ole kertaluontoisten asiantuntija-arvioiden kehittämistä, vaan tiukan strategian mukaan tehtävää tutkimusta.

AB - Tulevaisuudentutkimuksen perinteiset käytännöt eivät ole keskittyneet tulevaisuustietoa hyödyntävien toimijoiden suoraan ohjaamiseen. Toimeksiantoina on tehty skenaarioita tai vastaavia pitkän aikavälin mahdollisuuksia luotaavia analyyseja. Ennakointityön toiminnalliselle hyödyntämiselle on kehittynyt selvä kysyntä. Tulosteiden hyödynnettävyyttä on vaikeuttanut asenne, jonka mukaan on mahdotonta tehdä varmoja ennusteita. Huomaamattaan tulevaisuudentutkijat ovat vältelleet luomasta kykyä tehdä tarkkoja ennusteita. Usean toimijan yhteisen ennakointi- ja ohjantajärjestelmän rakenne luo uuden näkökulman ymmärtää ennakointitulosteen merkitys. Tapausesimerkki kerrallaan tutkimuksessa kehitettiin uutta tapaa kytkeä tulevaisuustietoutta organisaatioiden toiminnan ohjaukseen. Ensimmäisessä tapausesimerkissä nousi välttämättömäksi eriyttää tulevaisuutta muokkaavien innovaatioiden valmistelu sekä tulosta hyödyntävän toimijan vaikutuksen ulkopuolella olevat muutospaineet. Seuraava vaihe oli kytkeä ennakoitavien ilmiöiden rakennemuutokset ennakointimenetelmien perustaksi. Tätä seurasivat tapausesimerkit, joissa kehiteltiin tapoja koordinoida toimijoiden yhteistoiminta ennakointitulosteiden tuottamisessa sekä hyödyntämisessä. Niistä siirryttiin kehittämään ohjannassa tarvittavia elinkeinojohtamisen toteutusalustoja. Näitä ovat työvoiman porrasnostomalli sekä avoin teknologiastrategia, joilla julkinen kehittäminen ja yritysten menestyminen saatiin kytkettyä toisiinsa. Tutkimustuloksena kehittyi yhteiskäyttäjien ennakoiva ohjantajärjestelmä, jonka avulla toimijat voivat koordinoida yhteistoimintaa tuottaessaan ja hyödyntäessään tietoa. Järjestelmän sisältämillä tiedon osatekijöiden prosessointitavoilla käytettävän tiedon täsmällisyyttä ja hyödynnettävyyttä voidaan teknisesti kehittää siihen pisteeseen asti, jolloin hyödyntäjän on tehtävä ratkaiseva päätös. Vastaavasti tutkimus esittää tapoja, joilla kehitteillä oleviin kestävää kasvua tuottaviin toimintoihin osataan laittaa oikea panostus kehitystyön eri vaiheissa. Kehitettävä tulevaisuudentutkimuksen toiminnallinen paradigma luo siltaa lyhyen aikavälin toimintojen sitomiselle globaalin vastuunoton haasteiden läpivientiin. Läpi-vientitapa perustuu kestävän työllisyyden ja menestystuotehakuisen yritystoiminnan varaan. Paradigman mukainen tulevaisuudentutkimus ei ole kertaluontoisten asiantuntija-arvioiden kehittämistä, vaan tiukan strategian mukaan tehtävää tutkimusta.

KW - future research

KW - paradigms

KW - users

KW - future-oriented knowledge

KW - scenarios

KW - forecasting

KW - hypotheses

KW - results

KW - accuracy

KW - modelling

KW - foresight

M3 - Dissertation

SN - 951-38-5990-8

T3 - VTT Publications

PB - VTT Technical Research Centre of Finland

CY - Espoo

ER -