Polttoaineen reaktiivisuus CFB-olosuhteissa

Translated title of the contribution: Fuel reactivity at CFB conditions

Jouni Hämäläinen, Markku Orjala, Jaakko Saastamoinen, Antti Tourunen

Research output: Contribution to conferenceConference articleScientificpeer-review

Abstract

Polttoaineen reaktiivisuus ja palamiskäyttäytyminen vaikuttavat oleellisesti voimalaitoskattilan ohjausjärjestelmän suunnitteluun. Varsinkin monipolttoainekattiloilla ohjausjärjestelmän toimivuus joutuu koetukselle mm. äkillisten polttoaineen syöttöhäiriöiden yhteydessä ja mahdollisten polttoaineen laatuvaihtelujen vuoksi. Toisaalta suunitteilla olevien ylikriittisillä höyrynarvoilla toimivien kiertoleijukattiloiden ohjausjärjestelmien suunnitteluun tarvitaan lisätietoa kattiladynamiikasta ja polttoaineiden käyttäytymisestä tulipesässä. Projektin tavoitteena on kehittää yksinkertaistettu malli polttoaineen reaktiivisuudelle CFB-olosuhteisiin hyödyntämällä bench scale kokoluokan CFB-koelaitetta sekä aiemmissa Tekes-ohjelmissa rakennettuja tulipesäsondeja laboratoriokokeiden verifioimiseksi pilot- ja täyden mittakaavan voimalaitosmittauksissa. Nykyisin polttoaineen reaktiivisuusparametrit ovat usein osa suurempaa CFB-mallia, jolloin varsinaisten reaktiivisuustarkastelujen tekeminen ja eri prosessimuuttujien vaikutuksen löytäminen polttoaineen reaktiivisuuteen on työlästä ja vaikeaa. Projektissa selvitetään lisäksi polttoainehiukkasen käyttäytymishistoriaa tulipesässä. Polttoainehiukkasen käyttäytymisestä sekä siihen vaikuttavista tekijöistä tarvitaan entistä syvällisempää tietämystä kehitettäessä polttoprosesseja vähäpäästöisemmiksi kattilan palamishyötysuhdetta huonontamatta.
Translated title of the contributionFuel reactivity at CFB conditions
Original languageFinnish
Number of pages12
Publication statusPublished - 2000
MoE publication typeNot Eligible
EventCODE vuosiseminaari 2000 - Vaasa, Finland
Duration: 7 Mar 20008 Mar 2000

Seminar

SeminarCODE vuosiseminaari 2000
CountryFinland
CityVaasa
Period7/03/008/03/00

Keywords

 • fuels
 • properties
 • reacitivity
 • circulating fluidized beds
 • fluidized bed combustion
 • fluidized beds
 • CFB
 • modelling
 • models
 • power plants
 • power generation
 • particles
 • combustion behaviour

Cite this