Tulevaisuuden elintarvikepakkaus: Kuluttajalähtöinen kehitys- ja tutkimushanke

Translated title of the contribution: Future food package: Consumer driven development and research project

Anne Arvola, Aimo Tiilikainen, Maiju Aikala, Mikko Jauho, Katja Järvelä, Oskari Salmi

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Pakkaus- ja elintarviketeollisuuden intressinä on löytää uusia liiketoiminnallisesti lisäarvoa tuottavia tuotteita ja pakkauksia. Kuluttajan intressinä puolestaan on saada paremmin tarpeitaan tyydyttäviä tuotteita, palveluja tai pakkauksia. Tässä hankkeessa tavoitteena oli ideoida, kehittää, valmistaa ja testata uusia konsepteja ja prototyyppejä tulevaisuuden elintarvikepakkauksiksi integroimalla kehitysprojektiin pakkausteknologian, elintarviketeollisuuden, muotoilun ja kuluttajatutkimuksen näkökulma. Samalla pyrittiin kehittämään uusien pakkausten kuluttajalähtöistä suunnittelua ja testausta sekä tuottamaan tietoa kuluttajien toiveista tulevaisuuden pakkauksille. Hanke eteni iteratiivisesti useissa vaiheissa laajoista kokonaisuuksista suppeampiin ja lopulta kahden konkreettisen prototyyppipakkauksen valmistamiseen. Työvälineitä olivat asiantuntijatyöpajat, kuluttajatutkimukset, pakkausmuotoilun opiskelijatyöt sekä asiantuntijoiden konsultaatiot ja työtä ohjaava koordinaatio. Ensimmäisessä asiantuntijatyöpajassa tuotettiin laajalti ideoita elintarvikepakkaamisen kehittämiseksi. Näistä kiinnostavimmiksi elintarvikepakkaamisen kehitysteemoiksi valittiin pyrkimys ekologisuuteen, sopeutuminen moninaistuvien syömisen käytäntöjen luomiin tarpeisiin, pakkausten käytettävyyden parantaminen sekä uusien pakkaus-, paino- ja viestintäteknologioiden luomat mahdollisuudet pakkauksen viestinnällisten ominaisuuksien laajentamiseen. Näiden teemojen pohjalta luotiin seitsemän alustavaa esimerkkikonseptia, joita kuluttajat arvioivat ryhmäkeskustelututkimuksessa. Tutkimus tuotti tietoa siitä, minkälaisia vahvuuksia esimerkkikonsepteissa nähtiin ja millaiset seikat niissä herättivät torjuntaa tai epävarmuutta. Saatujen tietojen pohjalta pakkausmuotoilun opiskelijatöissä ja asiantuntijatyöpajassa kehiteltiin ideoita edelleen. Konkreettiset prototyyppipakkaukset päätettiin valmistaa kahdesta konseptista: On-the-go ja Biostartti. Näitä tutkittiin aistinvaraisen tuntuarvioinnin menetelmin ja lopuksi sekä laadullisessa että kvantitatiivisessa kuluttajatutkimuksessa, joissa kuluttajat mm. arvioivat prototyyppipakkauksia markkinoilla oleviin vertailupakkauksiin nähden. Tuloksena syntynyt On-the-go-prototyyppipakkaus oli suunniteltu erityisesti liikkuvan kuluttajan välipalasyömisen tilanteisiin. Prototyyppipakkaus valmistettiin kierrätettävästä kartonkimateriaalista, ja sen käytettävyyttä pyrittiin parantamaan pakkauksesta käteen jäävällä osalla, joka suojaa sormia ja tuotetta syödessä. Biostartti-prototyyppipakkauksen ideana oli puolestaan toimia käytön jälkeen kompostointijätteen keräysastiana, jossa jätteet voi kompostoida pakkauksineen. Erityisesti kolmioleivän On-the-go- ja myös lihapullien Biostartti-prototyyppipakkaukset saavuttivat hyvät arviot vertailupakkauksiinsa nähden kuluttajatutkimuksissa. Tuloksista pääteltiin, että niillä voidaan vastata varsin hyvin kuluttajan tulevaisuuden toiveisiin ympäristöystävällisemmästä, helppokäyttöisemmästä ja erityisesti välipalasyömiseen sopivasta pakkausratkaisusta. Tässä hankkeen yhteisraportissa kuvataan koko hankkeen kulku sekä jokaisesta hankkeen kahdeksasta vaiheesta toteutustapa ja keskeiset tulokset. Lopuksi pohditaan tulosten merkitystä elintarvikepakkausten kehittämisen ja hankeprosessin kannalta.
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages182
ISBN (Electronic)978-951-38-7513-8
Publication statusPublished - 2011
MoE publication typeNot Eligible

Publication series

SeriesVTT Working Papers
Number171

Fingerprint

development projects
research projects

Keywords

  • consumer perceptions
  • food package
  • package design
  • product image
  • consumer views
  • product development
  • consumer research

Cite this

Arvola, A., Tiilikainen, A., Aikala, M., Jauho, M., Järvelä, K., & Salmi, O. (2011). Tulevaisuuden elintarvikepakkaus: Kuluttajalähtöinen kehitys- ja tutkimushanke. Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. VTT Working Papers, No. 171
Arvola, Anne ; Tiilikainen, Aimo ; Aikala, Maiju ; Jauho, Mikko ; Järvelä, Katja ; Salmi, Oskari. / Tulevaisuuden elintarvikepakkaus : Kuluttajalähtöinen kehitys- ja tutkimushanke. Espoo : VTT Technical Research Centre of Finland, 2011. 182 p. (VTT Working Papers; No. 171).
@book{862bd54ab43a46adb19e65f20f7d54aa,
title = "Tulevaisuuden elintarvikepakkaus: Kuluttajal{\"a}ht{\"o}inen kehitys- ja tutkimushanke",
abstract = "Pakkaus- ja elintarviketeollisuuden intressin{\"a} on l{\"o}yt{\"a}{\"a} uusia liiketoiminnallisesti lis{\"a}arvoa tuottavia tuotteita ja pakkauksia. Kuluttajan intressin{\"a} puolestaan on saada paremmin tarpeitaan tyydytt{\"a}vi{\"a} tuotteita, palveluja tai pakkauksia. T{\"a}ss{\"a} hankkeessa tavoitteena oli ideoida, kehitt{\"a}{\"a}, valmistaa ja testata uusia konsepteja ja prototyyppej{\"a} tulevaisuuden elintarvikepakkauksiksi integroimalla kehitysprojektiin pakkausteknologian, elintarviketeollisuuden, muotoilun ja kuluttajatutkimuksen n{\"a}k{\"o}kulma. Samalla pyrittiin kehitt{\"a}m{\"a}{\"a}n uusien pakkausten kuluttajal{\"a}ht{\"o}ist{\"a} suunnittelua ja testausta sek{\"a} tuottamaan tietoa kuluttajien toiveista tulevaisuuden pakkauksille. Hanke eteni iteratiivisesti useissa vaiheissa laajoista kokonaisuuksista suppeampiin ja lopulta kahden konkreettisen prototyyppipakkauksen valmistamiseen. Ty{\"o}v{\"a}lineit{\"a} olivat asiantuntijaty{\"o}pajat, kuluttajatutkimukset, pakkausmuotoilun opiskelijaty{\"o}t sek{\"a} asiantuntijoiden konsultaatiot ja ty{\"o}t{\"a} ohjaava koordinaatio. Ensimm{\"a}isess{\"a} asiantuntijaty{\"o}pajassa tuotettiin laajalti ideoita elintarvikepakkaamisen kehitt{\"a}miseksi. N{\"a}ist{\"a} kiinnostavimmiksi elintarvikepakkaamisen kehitysteemoiksi valittiin pyrkimys ekologisuuteen, sopeutuminen moninaistuvien sy{\"o}misen k{\"a}yt{\"a}nt{\"o}jen luomiin tarpeisiin, pakkausten k{\"a}ytett{\"a}vyyden parantaminen sek{\"a} uusien pakkaus-, paino- ja viestint{\"a}teknologioiden luomat mahdollisuudet pakkauksen viestinn{\"a}llisten ominaisuuksien laajentamiseen. N{\"a}iden teemojen pohjalta luotiin seitsem{\"a}n alustavaa esimerkkikonseptia, joita kuluttajat arvioivat ryhm{\"a}keskustelututkimuksessa. Tutkimus tuotti tietoa siit{\"a}, mink{\"a}laisia vahvuuksia esimerkkikonsepteissa n{\"a}htiin ja millaiset seikat niiss{\"a} her{\"a}ttiv{\"a}t torjuntaa tai ep{\"a}varmuutta. Saatujen tietojen pohjalta pakkausmuotoilun opiskelijat{\"o}iss{\"a} ja asiantuntijaty{\"o}pajassa kehiteltiin ideoita edelleen. Konkreettiset prototyyppipakkaukset p{\"a}{\"a}tettiin valmistaa kahdesta konseptista: On-the-go ja Biostartti. N{\"a}it{\"a} tutkittiin aistinvaraisen tuntuarvioinnin menetelmin ja lopuksi sek{\"a} laadullisessa ett{\"a} kvantitatiivisessa kuluttajatutkimuksessa, joissa kuluttajat mm. arvioivat prototyyppipakkauksia markkinoilla oleviin vertailupakkauksiin n{\"a}hden. Tuloksena syntynyt On-the-go-prototyyppipakkaus oli suunniteltu erityisesti liikkuvan kuluttajan v{\"a}lipalasy{\"o}misen tilanteisiin. Prototyyppipakkaus valmistettiin kierr{\"a}tett{\"a}v{\"a}st{\"a} kartonkimateriaalista, ja sen k{\"a}ytett{\"a}vyytt{\"a} pyrittiin parantamaan pakkauksesta k{\"a}teen j{\"a}{\"a}v{\"a}ll{\"a} osalla, joka suojaa sormia ja tuotetta sy{\"o}dess{\"a}. Biostartti-prototyyppipakkauksen ideana oli puolestaan toimia k{\"a}yt{\"o}n j{\"a}lkeen kompostointij{\"a}tteen ker{\"a}ysastiana, jossa j{\"a}tteet voi kompostoida pakkauksineen. Erityisesti kolmioleiv{\"a}n On-the-go- ja my{\"o}s lihapullien Biostartti-prototyyppipakkaukset saavuttivat hyv{\"a}t arviot vertailupakkauksiinsa n{\"a}hden kuluttajatutkimuksissa. Tuloksista p{\"a}{\"a}teltiin, ett{\"a} niill{\"a} voidaan vastata varsin hyvin kuluttajan tulevaisuuden toiveisiin ymp{\"a}rist{\"o}yst{\"a}v{\"a}llisemm{\"a}st{\"a}, helppok{\"a}ytt{\"o}isemm{\"a}st{\"a} ja erityisesti v{\"a}lipalasy{\"o}miseen sopivasta pakkausratkaisusta. T{\"a}ss{\"a} hankkeen yhteisraportissa kuvataan koko hankkeen kulku sek{\"a} jokaisesta hankkeen kahdeksasta vaiheesta toteutustapa ja keskeiset tulokset. Lopuksi pohditaan tulosten merkityst{\"a} elintarvikepakkausten kehitt{\"a}misen ja hankeprosessin kannalta.",
keywords = "consumer perceptions, food package, package design, product image, consumer views, product development, consumer research",
author = "Anne Arvola and Aimo Tiilikainen and Maiju Aikala and Mikko Jauho and Katja J{\"a}rvel{\"a} and Oskari Salmi",
note = "Project code: 32108",
year = "2011",
language = "Finnish",
series = "VTT Working Papers",
publisher = "VTT Technical Research Centre of Finland",
number = "171",
address = "Finland",

}

Arvola, A, Tiilikainen, A, Aikala, M, Jauho, M, Järvelä, K & Salmi, O 2011, Tulevaisuuden elintarvikepakkaus: Kuluttajalähtöinen kehitys- ja tutkimushanke. VTT Working Papers, no. 171, VTT Technical Research Centre of Finland, Espoo.

Tulevaisuuden elintarvikepakkaus : Kuluttajalähtöinen kehitys- ja tutkimushanke. / Arvola, Anne; Tiilikainen, Aimo; Aikala, Maiju; Jauho, Mikko; Järvelä, Katja; Salmi, Oskari.

Espoo : VTT Technical Research Centre of Finland, 2011. 182 p. (VTT Working Papers; No. 171).

Research output: Book/ReportReport

TY - BOOK

T1 - Tulevaisuuden elintarvikepakkaus

T2 - Kuluttajalähtöinen kehitys- ja tutkimushanke

AU - Arvola, Anne

AU - Tiilikainen, Aimo

AU - Aikala, Maiju

AU - Jauho, Mikko

AU - Järvelä, Katja

AU - Salmi, Oskari

N1 - Project code: 32108

PY - 2011

Y1 - 2011

N2 - Pakkaus- ja elintarviketeollisuuden intressinä on löytää uusia liiketoiminnallisesti lisäarvoa tuottavia tuotteita ja pakkauksia. Kuluttajan intressinä puolestaan on saada paremmin tarpeitaan tyydyttäviä tuotteita, palveluja tai pakkauksia. Tässä hankkeessa tavoitteena oli ideoida, kehittää, valmistaa ja testata uusia konsepteja ja prototyyppejä tulevaisuuden elintarvikepakkauksiksi integroimalla kehitysprojektiin pakkausteknologian, elintarviketeollisuuden, muotoilun ja kuluttajatutkimuksen näkökulma. Samalla pyrittiin kehittämään uusien pakkausten kuluttajalähtöistä suunnittelua ja testausta sekä tuottamaan tietoa kuluttajien toiveista tulevaisuuden pakkauksille. Hanke eteni iteratiivisesti useissa vaiheissa laajoista kokonaisuuksista suppeampiin ja lopulta kahden konkreettisen prototyyppipakkauksen valmistamiseen. Työvälineitä olivat asiantuntijatyöpajat, kuluttajatutkimukset, pakkausmuotoilun opiskelijatyöt sekä asiantuntijoiden konsultaatiot ja työtä ohjaava koordinaatio. Ensimmäisessä asiantuntijatyöpajassa tuotettiin laajalti ideoita elintarvikepakkaamisen kehittämiseksi. Näistä kiinnostavimmiksi elintarvikepakkaamisen kehitysteemoiksi valittiin pyrkimys ekologisuuteen, sopeutuminen moninaistuvien syömisen käytäntöjen luomiin tarpeisiin, pakkausten käytettävyyden parantaminen sekä uusien pakkaus-, paino- ja viestintäteknologioiden luomat mahdollisuudet pakkauksen viestinnällisten ominaisuuksien laajentamiseen. Näiden teemojen pohjalta luotiin seitsemän alustavaa esimerkkikonseptia, joita kuluttajat arvioivat ryhmäkeskustelututkimuksessa. Tutkimus tuotti tietoa siitä, minkälaisia vahvuuksia esimerkkikonsepteissa nähtiin ja millaiset seikat niissä herättivät torjuntaa tai epävarmuutta. Saatujen tietojen pohjalta pakkausmuotoilun opiskelijatöissä ja asiantuntijatyöpajassa kehiteltiin ideoita edelleen. Konkreettiset prototyyppipakkaukset päätettiin valmistaa kahdesta konseptista: On-the-go ja Biostartti. Näitä tutkittiin aistinvaraisen tuntuarvioinnin menetelmin ja lopuksi sekä laadullisessa että kvantitatiivisessa kuluttajatutkimuksessa, joissa kuluttajat mm. arvioivat prototyyppipakkauksia markkinoilla oleviin vertailupakkauksiin nähden. Tuloksena syntynyt On-the-go-prototyyppipakkaus oli suunniteltu erityisesti liikkuvan kuluttajan välipalasyömisen tilanteisiin. Prototyyppipakkaus valmistettiin kierrätettävästä kartonkimateriaalista, ja sen käytettävyyttä pyrittiin parantamaan pakkauksesta käteen jäävällä osalla, joka suojaa sormia ja tuotetta syödessä. Biostartti-prototyyppipakkauksen ideana oli puolestaan toimia käytön jälkeen kompostointijätteen keräysastiana, jossa jätteet voi kompostoida pakkauksineen. Erityisesti kolmioleivän On-the-go- ja myös lihapullien Biostartti-prototyyppipakkaukset saavuttivat hyvät arviot vertailupakkauksiinsa nähden kuluttajatutkimuksissa. Tuloksista pääteltiin, että niillä voidaan vastata varsin hyvin kuluttajan tulevaisuuden toiveisiin ympäristöystävällisemmästä, helppokäyttöisemmästä ja erityisesti välipalasyömiseen sopivasta pakkausratkaisusta. Tässä hankkeen yhteisraportissa kuvataan koko hankkeen kulku sekä jokaisesta hankkeen kahdeksasta vaiheesta toteutustapa ja keskeiset tulokset. Lopuksi pohditaan tulosten merkitystä elintarvikepakkausten kehittämisen ja hankeprosessin kannalta.

AB - Pakkaus- ja elintarviketeollisuuden intressinä on löytää uusia liiketoiminnallisesti lisäarvoa tuottavia tuotteita ja pakkauksia. Kuluttajan intressinä puolestaan on saada paremmin tarpeitaan tyydyttäviä tuotteita, palveluja tai pakkauksia. Tässä hankkeessa tavoitteena oli ideoida, kehittää, valmistaa ja testata uusia konsepteja ja prototyyppejä tulevaisuuden elintarvikepakkauksiksi integroimalla kehitysprojektiin pakkausteknologian, elintarviketeollisuuden, muotoilun ja kuluttajatutkimuksen näkökulma. Samalla pyrittiin kehittämään uusien pakkausten kuluttajalähtöistä suunnittelua ja testausta sekä tuottamaan tietoa kuluttajien toiveista tulevaisuuden pakkauksille. Hanke eteni iteratiivisesti useissa vaiheissa laajoista kokonaisuuksista suppeampiin ja lopulta kahden konkreettisen prototyyppipakkauksen valmistamiseen. Työvälineitä olivat asiantuntijatyöpajat, kuluttajatutkimukset, pakkausmuotoilun opiskelijatyöt sekä asiantuntijoiden konsultaatiot ja työtä ohjaava koordinaatio. Ensimmäisessä asiantuntijatyöpajassa tuotettiin laajalti ideoita elintarvikepakkaamisen kehittämiseksi. Näistä kiinnostavimmiksi elintarvikepakkaamisen kehitysteemoiksi valittiin pyrkimys ekologisuuteen, sopeutuminen moninaistuvien syömisen käytäntöjen luomiin tarpeisiin, pakkausten käytettävyyden parantaminen sekä uusien pakkaus-, paino- ja viestintäteknologioiden luomat mahdollisuudet pakkauksen viestinnällisten ominaisuuksien laajentamiseen. Näiden teemojen pohjalta luotiin seitsemän alustavaa esimerkkikonseptia, joita kuluttajat arvioivat ryhmäkeskustelututkimuksessa. Tutkimus tuotti tietoa siitä, minkälaisia vahvuuksia esimerkkikonsepteissa nähtiin ja millaiset seikat niissä herättivät torjuntaa tai epävarmuutta. Saatujen tietojen pohjalta pakkausmuotoilun opiskelijatöissä ja asiantuntijatyöpajassa kehiteltiin ideoita edelleen. Konkreettiset prototyyppipakkaukset päätettiin valmistaa kahdesta konseptista: On-the-go ja Biostartti. Näitä tutkittiin aistinvaraisen tuntuarvioinnin menetelmin ja lopuksi sekä laadullisessa että kvantitatiivisessa kuluttajatutkimuksessa, joissa kuluttajat mm. arvioivat prototyyppipakkauksia markkinoilla oleviin vertailupakkauksiin nähden. Tuloksena syntynyt On-the-go-prototyyppipakkaus oli suunniteltu erityisesti liikkuvan kuluttajan välipalasyömisen tilanteisiin. Prototyyppipakkaus valmistettiin kierrätettävästä kartonkimateriaalista, ja sen käytettävyyttä pyrittiin parantamaan pakkauksesta käteen jäävällä osalla, joka suojaa sormia ja tuotetta syödessä. Biostartti-prototyyppipakkauksen ideana oli puolestaan toimia käytön jälkeen kompostointijätteen keräysastiana, jossa jätteet voi kompostoida pakkauksineen. Erityisesti kolmioleivän On-the-go- ja myös lihapullien Biostartti-prototyyppipakkaukset saavuttivat hyvät arviot vertailupakkauksiinsa nähden kuluttajatutkimuksissa. Tuloksista pääteltiin, että niillä voidaan vastata varsin hyvin kuluttajan tulevaisuuden toiveisiin ympäristöystävällisemmästä, helppokäyttöisemmästä ja erityisesti välipalasyömiseen sopivasta pakkausratkaisusta. Tässä hankkeen yhteisraportissa kuvataan koko hankkeen kulku sekä jokaisesta hankkeen kahdeksasta vaiheesta toteutustapa ja keskeiset tulokset. Lopuksi pohditaan tulosten merkitystä elintarvikepakkausten kehittämisen ja hankeprosessin kannalta.

KW - consumer perceptions

KW - food package

KW - package design

KW - product image

KW - consumer views

KW - product development

KW - consumer research

M3 - Report

T3 - VTT Working Papers

BT - Tulevaisuuden elintarvikepakkaus

PB - VTT Technical Research Centre of Finland

CY - Espoo

ER -

Arvola A, Tiilikainen A, Aikala M, Jauho M, Järvelä K, Salmi O. Tulevaisuuden elintarvikepakkaus: Kuluttajalähtöinen kehitys- ja tutkimushanke. Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland, 2011. 182 p. (VTT Working Papers; No. 171).