Gensetin vaimennuspuu

Kai Katajamäki

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Tämä raportti liittyy TEKESin VÄRE tutkimusohjelman pyörivien koneiden värähtelynhallinta-projektin "Vastemitoitus"-osaprojektiin. Siinä parannetaan vastelaskennan menetelmien ominaisuuksia ja tarkkuutta, jotta vastelaskentaa voitaisiin tehokkaammin ja luotettavammin käyttää pyörivien koneiden suunnittelussa. Yksi vastemitoitus-osaprojektin tutkimuskohteista on vaimennus ja sen mallinnus. Perusvaatimus mallinnukselle on selvittää tärkeimmät vaimennustekijät ja niiden vaikutusmekanismit. Tässä työssä otettiin tarkasteluiden kohteeksi esimerkkilaite, josta identifioitiin siinä esiintyvät eri vaimennusmekanismit. Lisäksi arvioitiin eri tapoja mekanismien kuvaamiseksi elementtimallissa sekä esitettiin lähestymistapoja lisätarkasteluille. Dokumentointi toteutettiin html-kielellä. Tämä mahdollistaa toisaalta helpon liikkumisen dokumentin eri osissa ja toisaalta mahdollisuuden dokumentoinnin laajentamiseen ja täydentämiseen projektin aikana saatavan uuden tiedon avulla.
Original languageFinnish
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages42
Publication statusPublished - 2000
MoE publication typeD4 Published development or research report or study

Publication series

SeriesVALB
Number35-001022

Cite this