ToVa-käsikirja: Rakennuksen toimivuuden varmistaminen energiatehokkuuden ja sisäilmaston kannalta

Jorma Pietiläinen, Timo Kauppinen, Keijo Kovanen, Veijo Nykänen, Mikko Nyman, Satu Paiho, Janne Peltonen, Hannu Pihala, Timo Kalema, Hannu Keränen

  Research output: Book/ReportReport

  Abstract

  Lukuisat kotimaiset ja kansainväliset esimerkit ovat osoittaneet, että rakennusten toimivuudessa on usein puutteita eivätkä sisäilmasto ja energiatehokkuus ole tavoitteiden mukaisia. Aivan uusissakin rakennuksissa esiintyy merkittäviä virheitä, joista taloudellisten menetysten lisäksi voi aiheutua myös terveyshaittoja ja turvallisuusriskejä. Tilanteen parantamiseksi on erityisesti USA:ssa kehitetty ns. Building Commissioning -menettelyjä, joilla varmistetaan täsmällinen tilaajan tavoitteiden dokumentointi, suunnittelutavoitteiden määrittely ja se, että valmistunut rakennus toimii suunnitelmien ja niissä asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Vastaavan kotimaisen toiminnan aikaansaamiseksi toteutettiin Tekesin Cube-ohjelmassa hanke "Olosuhteiden ja energiatehokkuuden commissioning-palvelut kiinteistöissä (Cx-palvelut)", jonka tuloksena syntyi tämä käsikirja. Käsikirjassa esitetään suomalainen vastine commissioning-toiminnalle, jota on päätetty kutsua toimivuuden varmistamiseksi (ToVa-toiminnaksi). Toimivuuden varmistaminen on suunnittelutavoitteiden asettamisesta alkaen koko rakennuksen elinkaaren kattavaa systemaattista toimintaa, jolla varmistetaan se, että rakennukselle ja sen järjestelmille asetettavat tavoitteet on määritelty selkeästi ja niiden toteutumista ohjataan säännöllisesti rakennushankkeen eri vaiheissa. Käsikirja keskittyy erityisesti sisäilmaston ja energiatehokkuuden varmistamiseen. Siinä kuvataan ToVa-toiminnan organisointi ja tehtävät hankkeen elinkaaren aikana sekä annetaan yleisiä ohjeita ja yksityiskohtaisempia tarkistuslistoja varmistustoiminnan käytännön suorittamiseksi. Omana lukunaan käsitellään toimivuuden varmistamisessa käytettäviä menetelmiä. ToVa-toimintaa palvelevista mittausmenetelmistä on laadittu lisäksi erillinen raportti, jota voidaan käyttää yhdessä käsikirjan kanssa. ToVa-toiminnan jalkauttamista ja jatkokehittämistä varten on perustettu myös alustava Internet-portaali (www.tova.fi), josta em. raportti sekä käsikirjan sähköinen versio ovat saatavissa. Hyvä sisäilmasto ja energiatehokkuus tuotetaan ja niitä hallitaan samoilla järjestelmillä. Keskeisenä tavoitteena toimivuuden varmistamisessa on saada rakennuksen vaippa ja talotekniset järjestelmät toimimaan hyvin yhteen ottaen huomioon kiinteistön erilaiset käyttö- ja kuormitustilanteet. Tämä edellyttää hyvää tiedonvaihtoa, yhteistyötä ja koordinointia suunnittelun ja toteutuksen eri osapuolten kesken sekä osaavaa ja tehtäviinsä ajoissa perehdytettyä ylläpitohenkilöstöä. Hyvä sisäilmasto palvelee käyttäjien toimintaa kiinteistössä. Hyvin suunnitelluilla, säädetyillä ja ylläpidetyillä järjestelmillä sisäolosuhteet voidaan tuottaa myös energiatehokkaasti. Yksi ToVa-toiminnan keskeinen vaatimus on, että suunnittelutavoitteet kohdistetaan rakennuksen toiminnallisuuteen (esim. sisäilmasto yksilöitynä hyväksyttäviin lämpötiloihin ja hiilidioksidipitoisuuksiin ja energiatehokkuus yksilöitynä lämmön ja sähkön kulutuksiin ja käyttökustannuksiin). Toinen keskeinen vaatimus on, että asetetut tavoitteet täytyy pystyä todentamaan mittauksin. Jo suunnitteluvaiheessa on siis varmistuttava tästä. Ei kuitenkaan riitä, että sisäilmastoa ja energiatehokkuutta seurataan. Kolmas vaatimus on, että jos poikkeamia tavoitearvoista havaitaan mittauksissa, poikkeamien syyt selvitetään ja mahdolliset viat korjataan. Joskus tilanne voi olla sellainen, ettei asetettuja tavoitteita pystytä saavuttamaan toteutetuilla ratkaisuilla. Tällöin on korjattava alkuperäisiä tavoitteita.
  Original languageFinnish
  Place of PublicationEspoo
  PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
  Number of pages173
  ISBN (Electronic)978-951-38-6970-0
  ISBN (Print)978-951-38-6969-4
  Publication statusPublished - Dec 2007
  MoE publication typeNot Eligible

  Publication series

  SeriesVTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes
  Number2413
  ISSN1235-0605

  Keywords

  • automation
  • buildings
  • commissioning
  • energy efficiency
  • indoor air
  • measurements
  • operability
  • risk analysis
  • simulation
  • validation

  Cite this