ToVa-käsikirja: Rakennuksen toimivuuden varmistaminen energiatehokkuuden ja sisäilmaston kannalta

Jorma Pietiläinen, Timo Kauppinen, Keijo Kovanen, Veijo Nykänen, Mikko Nyman, Satu Paiho, Janne Peltonen, Hannu Pihala, Timo Kalema, Hannu Keränen

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Lukuisat kotimaiset ja kansainväliset esimerkit ovat osoittaneet, että rakennusten toimivuudessa on usein puutteita eivätkä sisäilmasto ja energiatehokkuus ole tavoitteiden mukaisia. Aivan uusissakin rakennuksissa esiintyy merkittäviä virheitä, joista taloudellisten menetysten lisäksi voi aiheutua myös terveyshaittoja ja turvallisuusriskejä. Tilanteen parantamiseksi on erityisesti USA:ssa kehitetty ns. Building Commissioning -menettelyjä, joilla varmistetaan täsmällinen tilaajan tavoitteiden dokumentointi, suunnittelutavoitteiden määrittely ja se, että valmistunut rakennus toimii suunnitelmien ja niissä asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Vastaavan kotimaisen toiminnan aikaansaamiseksi toteutettiin Tekesin Cube-ohjelmassa hanke "Olosuhteiden ja energiatehokkuuden commissioning-palvelut kiinteistöissä (Cx-palvelut)", jonka tuloksena syntyi tämä käsikirja. Käsikirjassa esitetään suomalainen vastine commissioning-toiminnalle, jota on päätetty kutsua toimivuuden varmistamiseksi (ToVa-toiminnaksi). Toimivuuden varmistaminen on suunnittelutavoitteiden asettamisesta alkaen koko rakennuksen elinkaaren kattavaa systemaattista toimintaa, jolla varmistetaan se, että rakennukselle ja sen järjestelmille asetettavat tavoitteet on määritelty selkeästi ja niiden toteutumista ohjataan säännöllisesti rakennushankkeen eri vaiheissa. Käsikirja keskittyy erityisesti sisäilmaston ja energiatehokkuuden varmistamiseen. Siinä kuvataan ToVa-toiminnan organisointi ja tehtävät hankkeen elinkaaren aikana sekä annetaan yleisiä ohjeita ja yksityiskohtaisempia tarkistuslistoja varmistustoiminnan käytännön suorittamiseksi. Omana lukunaan käsitellään toimivuuden varmistamisessa käytettäviä menetelmiä. ToVa-toimintaa palvelevista mittausmenetelmistä on laadittu lisäksi erillinen raportti, jota voidaan käyttää yhdessä käsikirjan kanssa. ToVa-toiminnan jalkauttamista ja jatkokehittämistä varten on perustettu myös alustava Internet-portaali (www.tova.fi), josta em. raportti sekä käsikirjan sähköinen versio ovat saatavissa. Hyvä sisäilmasto ja energiatehokkuus tuotetaan ja niitä hallitaan samoilla järjestelmillä. Keskeisenä tavoitteena toimivuuden varmistamisessa on saada rakennuksen vaippa ja talotekniset järjestelmät toimimaan hyvin yhteen ottaen huomioon kiinteistön erilaiset käyttö- ja kuormitustilanteet. Tämä edellyttää hyvää tiedonvaihtoa, yhteistyötä ja koordinointia suunnittelun ja toteutuksen eri osapuolten kesken sekä osaavaa ja tehtäviinsä ajoissa perehdytettyä ylläpitohenkilöstöä. Hyvä sisäilmasto palvelee käyttäjien toimintaa kiinteistössä. Hyvin suunnitelluilla, säädetyillä ja ylläpidetyillä järjestelmillä sisäolosuhteet voidaan tuottaa myös energiatehokkaasti. Yksi ToVa-toiminnan keskeinen vaatimus on, että suunnittelutavoitteet kohdistetaan rakennuksen toiminnallisuuteen (esim. sisäilmasto yksilöitynä hyväksyttäviin lämpötiloihin ja hiilidioksidipitoisuuksiin ja energiatehokkuus yksilöitynä lämmön ja sähkön kulutuksiin ja käyttökustannuksiin). Toinen keskeinen vaatimus on, että asetetut tavoitteet täytyy pystyä todentamaan mittauksin. Jo suunnitteluvaiheessa on siis varmistuttava tästä. Ei kuitenkaan riitä, että sisäilmastoa ja energiatehokkuutta seurataan. Kolmas vaatimus on, että jos poikkeamia tavoitearvoista havaitaan mittauksissa, poikkeamien syyt selvitetään ja mahdolliset viat korjataan. Joskus tilanne voi olla sellainen, ettei asetettuja tavoitteita pystytä saavuttamaan toteutetuilla ratkaisuilla. Tällöin on korjattava alkuperäisiä tavoitteita.
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages173
ISBN (Electronic)978-951-38-6970-0
ISBN (Print)978-951-38-6969-4
Publication statusPublished - Dec 2007
MoE publication typeNot Eligible

Publication series

SeriesVTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes
Number2413
ISSN1235-0605

Fingerprint

Energy efficiency
Life cycle
Internet

Keywords

  • automation
  • buildings
  • commissioning
  • energy efficiency
  • indoor air
  • measurements
  • operability
  • risk analysis
  • simulation
  • validation

Cite this

Pietiläinen, J., Kauppinen, T., Kovanen, K., Nykänen, V., Nyman, M., Paiho, S., ... Keränen, H. (2007). ToVa-käsikirja: Rakennuksen toimivuuden varmistaminen energiatehokkuuden ja sisäilmaston kannalta. Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. VTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes, No. 2413
Pietiläinen, Jorma ; Kauppinen, Timo ; Kovanen, Keijo ; Nykänen, Veijo ; Nyman, Mikko ; Paiho, Satu ; Peltonen, Janne ; Pihala, Hannu ; Kalema, Timo ; Keränen, Hannu. / ToVa-käsikirja : Rakennuksen toimivuuden varmistaminen energiatehokkuuden ja sisäilmaston kannalta. Espoo : VTT Technical Research Centre of Finland, 2007. 173 p. (VTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes; No. 2413).
@book{8463827226f841cbae31759d658c497f,
title = "ToVa-k{\"a}sikirja: Rakennuksen toimivuuden varmistaminen energiatehokkuuden ja sis{\"a}ilmaston kannalta",
abstract = "Lukuisat kotimaiset ja kansainv{\"a}liset esimerkit ovat osoittaneet, ett{\"a} rakennusten toimivuudessa on usein puutteita eiv{\"a}tk{\"a} sis{\"a}ilmasto ja energiatehokkuus ole tavoitteiden mukaisia. Aivan uusissakin rakennuksissa esiintyy merkitt{\"a}vi{\"a} virheit{\"a}, joista taloudellisten menetysten lis{\"a}ksi voi aiheutua my{\"o}s terveyshaittoja ja turvallisuusriskej{\"a}. Tilanteen parantamiseksi on erityisesti USA:ssa kehitetty ns. Building Commissioning -menettelyj{\"a}, joilla varmistetaan t{\"a}sm{\"a}llinen tilaajan tavoitteiden dokumentointi, suunnittelutavoitteiden m{\"a}{\"a}rittely ja se, ett{\"a} valmistunut rakennus toimii suunnitelmien ja niiss{\"a} asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Vastaavan kotimaisen toiminnan aikaansaamiseksi toteutettiin Tekesin Cube-ohjelmassa hanke {"}Olosuhteiden ja energiatehokkuuden commissioning-palvelut kiinteist{\"o}iss{\"a} (Cx-palvelut){"}, jonka tuloksena syntyi t{\"a}m{\"a} k{\"a}sikirja. K{\"a}sikirjassa esitet{\"a}{\"a}n suomalainen vastine commissioning-toiminnalle, jota on p{\"a}{\"a}tetty kutsua toimivuuden varmistamiseksi (ToVa-toiminnaksi). Toimivuuden varmistaminen on suunnittelutavoitteiden asettamisesta alkaen koko rakennuksen elinkaaren kattavaa systemaattista toimintaa, jolla varmistetaan se, ett{\"a} rakennukselle ja sen j{\"a}rjestelmille asetettavat tavoitteet on m{\"a}{\"a}ritelty selke{\"a}sti ja niiden toteutumista ohjataan s{\"a}{\"a}nn{\"o}llisesti rakennushankkeen eri vaiheissa. K{\"a}sikirja keskittyy erityisesti sis{\"a}ilmaston ja energiatehokkuuden varmistamiseen. Siin{\"a} kuvataan ToVa-toiminnan organisointi ja teht{\"a}v{\"a}t hankkeen elinkaaren aikana sek{\"a} annetaan yleisi{\"a} ohjeita ja yksityiskohtaisempia tarkistuslistoja varmistustoiminnan k{\"a}yt{\"a}nn{\"o}n suorittamiseksi. Omana lukunaan k{\"a}sitell{\"a}{\"a}n toimivuuden varmistamisessa k{\"a}ytett{\"a}vi{\"a} menetelmi{\"a}. ToVa-toimintaa palvelevista mittausmenetelmist{\"a} on laadittu lis{\"a}ksi erillinen raportti, jota voidaan k{\"a}ytt{\"a}{\"a} yhdess{\"a} k{\"a}sikirjan kanssa. ToVa-toiminnan jalkauttamista ja jatkokehitt{\"a}mist{\"a} varten on perustettu my{\"o}s alustava Internet-portaali (www.tova.fi), josta em. raportti sek{\"a} k{\"a}sikirjan s{\"a}hk{\"o}inen versio ovat saatavissa. Hyv{\"a} sis{\"a}ilmasto ja energiatehokkuus tuotetaan ja niit{\"a} hallitaan samoilla j{\"a}rjestelmill{\"a}. Keskeisen{\"a} tavoitteena toimivuuden varmistamisessa on saada rakennuksen vaippa ja talotekniset j{\"a}rjestelm{\"a}t toimimaan hyvin yhteen ottaen huomioon kiinteist{\"o}n erilaiset k{\"a}ytt{\"o}- ja kuormitustilanteet. T{\"a}m{\"a} edellytt{\"a}{\"a} hyv{\"a}{\"a} tiedonvaihtoa, yhteisty{\"o}t{\"a} ja koordinointia suunnittelun ja toteutuksen eri osapuolten kesken sek{\"a} osaavaa ja teht{\"a}viins{\"a} ajoissa perehdytetty{\"a} yll{\"a}pitohenkil{\"o}st{\"o}{\"a}. Hyv{\"a} sis{\"a}ilmasto palvelee k{\"a}ytt{\"a}jien toimintaa kiinteist{\"o}ss{\"a}. Hyvin suunnitelluilla, s{\"a}{\"a}detyill{\"a} ja yll{\"a}pidetyill{\"a} j{\"a}rjestelmill{\"a} sis{\"a}olosuhteet voidaan tuottaa my{\"o}s energiatehokkaasti. Yksi ToVa-toiminnan keskeinen vaatimus on, ett{\"a} suunnittelutavoitteet kohdistetaan rakennuksen toiminnallisuuteen (esim. sis{\"a}ilmasto yksil{\"o}ityn{\"a} hyv{\"a}ksytt{\"a}viin l{\"a}mp{\"o}tiloihin ja hiilidioksidipitoisuuksiin ja energiatehokkuus yksil{\"o}ityn{\"a} l{\"a}mm{\"o}n ja s{\"a}hk{\"o}n kulutuksiin ja k{\"a}ytt{\"o}kustannuksiin). Toinen keskeinen vaatimus on, ett{\"a} asetetut tavoitteet t{\"a}ytyy pysty{\"a} todentamaan mittauksin. Jo suunnitteluvaiheessa on siis varmistuttava t{\"a}st{\"a}. Ei kuitenkaan riit{\"a}, ett{\"a} sis{\"a}ilmastoa ja energiatehokkuutta seurataan. Kolmas vaatimus on, ett{\"a} jos poikkeamia tavoitearvoista havaitaan mittauksissa, poikkeamien syyt selvitet{\"a}{\"a}n ja mahdolliset viat korjataan. Joskus tilanne voi olla sellainen, ettei asetettuja tavoitteita pystyt{\"a} saavuttamaan toteutetuilla ratkaisuilla. T{\"a}ll{\"o}in on korjattava alkuper{\"a}isi{\"a} tavoitteita.",
keywords = "automation, buildings, commissioning, energy efficiency, indoor air, measurements, operability, risk analysis, simulation, validation",
author = "Jorma Pietil{\"a}inen and Timo Kauppinen and Keijo Kovanen and Veijo Nyk{\"a}nen and Mikko Nyman and Satu Paiho and Janne Peltonen and Hannu Pihala and Timo Kalema and Hannu Ker{\"a}nen",
year = "2007",
month = "12",
language = "Finnish",
isbn = "978-951-38-6969-4",
series = "VTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes",
publisher = "VTT Technical Research Centre of Finland",
number = "2413",
address = "Finland",

}

Pietiläinen, J, Kauppinen, T, Kovanen, K, Nykänen, V, Nyman, M, Paiho, S, Peltonen, J, Pihala, H, Kalema, T & Keränen, H 2007, ToVa-käsikirja: Rakennuksen toimivuuden varmistaminen energiatehokkuuden ja sisäilmaston kannalta. VTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes, no. 2413, VTT Technical Research Centre of Finland, Espoo.

ToVa-käsikirja : Rakennuksen toimivuuden varmistaminen energiatehokkuuden ja sisäilmaston kannalta. / Pietiläinen, Jorma; Kauppinen, Timo; Kovanen, Keijo; Nykänen, Veijo; Nyman, Mikko; Paiho, Satu; Peltonen, Janne; Pihala, Hannu; Kalema, Timo; Keränen, Hannu.

Espoo : VTT Technical Research Centre of Finland, 2007. 173 p. (VTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes; No. 2413).

Research output: Book/ReportReport

TY - BOOK

T1 - ToVa-käsikirja

T2 - Rakennuksen toimivuuden varmistaminen energiatehokkuuden ja sisäilmaston kannalta

AU - Pietiläinen, Jorma

AU - Kauppinen, Timo

AU - Kovanen, Keijo

AU - Nykänen, Veijo

AU - Nyman, Mikko

AU - Paiho, Satu

AU - Peltonen, Janne

AU - Pihala, Hannu

AU - Kalema, Timo

AU - Keränen, Hannu

PY - 2007/12

Y1 - 2007/12

N2 - Lukuisat kotimaiset ja kansainväliset esimerkit ovat osoittaneet, että rakennusten toimivuudessa on usein puutteita eivätkä sisäilmasto ja energiatehokkuus ole tavoitteiden mukaisia. Aivan uusissakin rakennuksissa esiintyy merkittäviä virheitä, joista taloudellisten menetysten lisäksi voi aiheutua myös terveyshaittoja ja turvallisuusriskejä. Tilanteen parantamiseksi on erityisesti USA:ssa kehitetty ns. Building Commissioning -menettelyjä, joilla varmistetaan täsmällinen tilaajan tavoitteiden dokumentointi, suunnittelutavoitteiden määrittely ja se, että valmistunut rakennus toimii suunnitelmien ja niissä asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Vastaavan kotimaisen toiminnan aikaansaamiseksi toteutettiin Tekesin Cube-ohjelmassa hanke "Olosuhteiden ja energiatehokkuuden commissioning-palvelut kiinteistöissä (Cx-palvelut)", jonka tuloksena syntyi tämä käsikirja. Käsikirjassa esitetään suomalainen vastine commissioning-toiminnalle, jota on päätetty kutsua toimivuuden varmistamiseksi (ToVa-toiminnaksi). Toimivuuden varmistaminen on suunnittelutavoitteiden asettamisesta alkaen koko rakennuksen elinkaaren kattavaa systemaattista toimintaa, jolla varmistetaan se, että rakennukselle ja sen järjestelmille asetettavat tavoitteet on määritelty selkeästi ja niiden toteutumista ohjataan säännöllisesti rakennushankkeen eri vaiheissa. Käsikirja keskittyy erityisesti sisäilmaston ja energiatehokkuuden varmistamiseen. Siinä kuvataan ToVa-toiminnan organisointi ja tehtävät hankkeen elinkaaren aikana sekä annetaan yleisiä ohjeita ja yksityiskohtaisempia tarkistuslistoja varmistustoiminnan käytännön suorittamiseksi. Omana lukunaan käsitellään toimivuuden varmistamisessa käytettäviä menetelmiä. ToVa-toimintaa palvelevista mittausmenetelmistä on laadittu lisäksi erillinen raportti, jota voidaan käyttää yhdessä käsikirjan kanssa. ToVa-toiminnan jalkauttamista ja jatkokehittämistä varten on perustettu myös alustava Internet-portaali (www.tova.fi), josta em. raportti sekä käsikirjan sähköinen versio ovat saatavissa. Hyvä sisäilmasto ja energiatehokkuus tuotetaan ja niitä hallitaan samoilla järjestelmillä. Keskeisenä tavoitteena toimivuuden varmistamisessa on saada rakennuksen vaippa ja talotekniset järjestelmät toimimaan hyvin yhteen ottaen huomioon kiinteistön erilaiset käyttö- ja kuormitustilanteet. Tämä edellyttää hyvää tiedonvaihtoa, yhteistyötä ja koordinointia suunnittelun ja toteutuksen eri osapuolten kesken sekä osaavaa ja tehtäviinsä ajoissa perehdytettyä ylläpitohenkilöstöä. Hyvä sisäilmasto palvelee käyttäjien toimintaa kiinteistössä. Hyvin suunnitelluilla, säädetyillä ja ylläpidetyillä järjestelmillä sisäolosuhteet voidaan tuottaa myös energiatehokkaasti. Yksi ToVa-toiminnan keskeinen vaatimus on, että suunnittelutavoitteet kohdistetaan rakennuksen toiminnallisuuteen (esim. sisäilmasto yksilöitynä hyväksyttäviin lämpötiloihin ja hiilidioksidipitoisuuksiin ja energiatehokkuus yksilöitynä lämmön ja sähkön kulutuksiin ja käyttökustannuksiin). Toinen keskeinen vaatimus on, että asetetut tavoitteet täytyy pystyä todentamaan mittauksin. Jo suunnitteluvaiheessa on siis varmistuttava tästä. Ei kuitenkaan riitä, että sisäilmastoa ja energiatehokkuutta seurataan. Kolmas vaatimus on, että jos poikkeamia tavoitearvoista havaitaan mittauksissa, poikkeamien syyt selvitetään ja mahdolliset viat korjataan. Joskus tilanne voi olla sellainen, ettei asetettuja tavoitteita pystytä saavuttamaan toteutetuilla ratkaisuilla. Tällöin on korjattava alkuperäisiä tavoitteita.

AB - Lukuisat kotimaiset ja kansainväliset esimerkit ovat osoittaneet, että rakennusten toimivuudessa on usein puutteita eivätkä sisäilmasto ja energiatehokkuus ole tavoitteiden mukaisia. Aivan uusissakin rakennuksissa esiintyy merkittäviä virheitä, joista taloudellisten menetysten lisäksi voi aiheutua myös terveyshaittoja ja turvallisuusriskejä. Tilanteen parantamiseksi on erityisesti USA:ssa kehitetty ns. Building Commissioning -menettelyjä, joilla varmistetaan täsmällinen tilaajan tavoitteiden dokumentointi, suunnittelutavoitteiden määrittely ja se, että valmistunut rakennus toimii suunnitelmien ja niissä asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Vastaavan kotimaisen toiminnan aikaansaamiseksi toteutettiin Tekesin Cube-ohjelmassa hanke "Olosuhteiden ja energiatehokkuuden commissioning-palvelut kiinteistöissä (Cx-palvelut)", jonka tuloksena syntyi tämä käsikirja. Käsikirjassa esitetään suomalainen vastine commissioning-toiminnalle, jota on päätetty kutsua toimivuuden varmistamiseksi (ToVa-toiminnaksi). Toimivuuden varmistaminen on suunnittelutavoitteiden asettamisesta alkaen koko rakennuksen elinkaaren kattavaa systemaattista toimintaa, jolla varmistetaan se, että rakennukselle ja sen järjestelmille asetettavat tavoitteet on määritelty selkeästi ja niiden toteutumista ohjataan säännöllisesti rakennushankkeen eri vaiheissa. Käsikirja keskittyy erityisesti sisäilmaston ja energiatehokkuuden varmistamiseen. Siinä kuvataan ToVa-toiminnan organisointi ja tehtävät hankkeen elinkaaren aikana sekä annetaan yleisiä ohjeita ja yksityiskohtaisempia tarkistuslistoja varmistustoiminnan käytännön suorittamiseksi. Omana lukunaan käsitellään toimivuuden varmistamisessa käytettäviä menetelmiä. ToVa-toimintaa palvelevista mittausmenetelmistä on laadittu lisäksi erillinen raportti, jota voidaan käyttää yhdessä käsikirjan kanssa. ToVa-toiminnan jalkauttamista ja jatkokehittämistä varten on perustettu myös alustava Internet-portaali (www.tova.fi), josta em. raportti sekä käsikirjan sähköinen versio ovat saatavissa. Hyvä sisäilmasto ja energiatehokkuus tuotetaan ja niitä hallitaan samoilla järjestelmillä. Keskeisenä tavoitteena toimivuuden varmistamisessa on saada rakennuksen vaippa ja talotekniset järjestelmät toimimaan hyvin yhteen ottaen huomioon kiinteistön erilaiset käyttö- ja kuormitustilanteet. Tämä edellyttää hyvää tiedonvaihtoa, yhteistyötä ja koordinointia suunnittelun ja toteutuksen eri osapuolten kesken sekä osaavaa ja tehtäviinsä ajoissa perehdytettyä ylläpitohenkilöstöä. Hyvä sisäilmasto palvelee käyttäjien toimintaa kiinteistössä. Hyvin suunnitelluilla, säädetyillä ja ylläpidetyillä järjestelmillä sisäolosuhteet voidaan tuottaa myös energiatehokkaasti. Yksi ToVa-toiminnan keskeinen vaatimus on, että suunnittelutavoitteet kohdistetaan rakennuksen toiminnallisuuteen (esim. sisäilmasto yksilöitynä hyväksyttäviin lämpötiloihin ja hiilidioksidipitoisuuksiin ja energiatehokkuus yksilöitynä lämmön ja sähkön kulutuksiin ja käyttökustannuksiin). Toinen keskeinen vaatimus on, että asetetut tavoitteet täytyy pystyä todentamaan mittauksin. Jo suunnitteluvaiheessa on siis varmistuttava tästä. Ei kuitenkaan riitä, että sisäilmastoa ja energiatehokkuutta seurataan. Kolmas vaatimus on, että jos poikkeamia tavoitearvoista havaitaan mittauksissa, poikkeamien syyt selvitetään ja mahdolliset viat korjataan. Joskus tilanne voi olla sellainen, ettei asetettuja tavoitteita pystytä saavuttamaan toteutetuilla ratkaisuilla. Tällöin on korjattava alkuperäisiä tavoitteita.

KW - automation

KW - buildings

KW - commissioning

KW - energy efficiency

KW - indoor air

KW - measurements

KW - operability

KW - risk analysis

KW - simulation

KW - validation

UR - http://www.scopus.com/inward/record.url?scp=84884762804&partnerID=8YFLogxK

M3 - Report

AN - SCOPUS:38149060077

SN - 978-951-38-6969-4

T3 - VTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes

BT - ToVa-käsikirja

PB - VTT Technical Research Centre of Finland

CY - Espoo

ER -

Pietiläinen J, Kauppinen T, Kovanen K, Nykänen V, Nyman M, Paiho S et al. ToVa-käsikirja: Rakennuksen toimivuuden varmistaminen energiatehokkuuden ja sisäilmaston kannalta. Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland, 2007. 173 p. (VTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes; No. 2413).