Häiriöpäästöjen ympäristöriskianalyysi - YMPÄRI-hankkeen suositukset

Nina Wessberg, Jyri Seppälä, Riitta Molarius, Sirkka Koskela, Jaana Pennanen, Kimmo Silvo, Pirkko Kekoni

  Research output: Book/ReportReport

  Abstract

  Häiriöpäästöjen hallinta on riskien hallintaa, jossa keskeinen hallinnan keino on riskianalyysi. Riskianalyysin avulla tunnistetaan ja arvioidaan riskit sekä niiden hallintaan tarvittavat toimenpiteet. Tässä raportissa tarkastellaan laitoskohtaista teollisen toiminnan häiriöpäästöjen ympäristöriskien arviointia.

  Hankkeessa laadittiin ns. YMPÄRI-suositukset hyvän ympäristöriskianalyysin sisällöstä ja terminologiasta sisältäen keskeiset häiriöpäästöjen ympäristöriskianalyysien tekemisen avuksi kehitetyt työkalut. Suomen ympäristökeskuksen, Turvatekniikan keskuksen ja VTT:n yhteistyö sekä haastattelut ja hankkeessa järjestetyt työpajat tarjosivat laajalle joukolle viranomaisia, konsultteja, johtamisjärjestelmäsertifioijia ja yritysedustajia mahdollisuuden kommentoida ja vaikuttaa ympäristöriskianalyysin sisällön määrittämiseen. YMPÄRI-suositusten avulla toimijat voivat varmistua siitä, että analyysi täyttää sekä ympäristö- että kemikaalivalvontaviranomaisten, kuin myös johtamisjärjestelmiä arvioivien sertifiointielimien vaatimukset.

  YMPÄRI-suosituksessa nojaudutaan vahvasti riskianalyysitekniikoiden hyödyntämiseen järjestelmällisessä riskien tunnistamisessa. Todennäköisyyden ja seurausten arvioimiseen annetaan selkeät ohjeet ja työkalut - ympäristöriskien seurausmatriisi ja arvottamismatriisi. Molemmat matriisit sisältävät jo valmiiksi näkemykset riskien hyväksyttävyydestä.

  Jatkohankkeessa on tarkoitus testata YMPÄRI-suosituksia muutamassa teollisuuslaitoksessa, tarvittaessa parantaa niitä ja laatia tietokonepohjainen ohjelma ympäristöriskianalyysien tekemisen avuksi.
  Original languageFinnish
  Place of PublicationHelsinki
  PublisherFinnish Environment Institute SYKE
  Number of pages63
  ISBN (Electronic)952-11-2167-X
  ISBN (Print)952-11-2166-1
  Publication statusPublished - 2006
  MoE publication typeD4 Published development or research report or study

  Publication series

  SeriesSuomen ympäristö
  Number2/2006
  ISSN1238-7312

  Keywords

  • risk assessment
  • environmental impacts
  • accidental emissions
  • industry
  • recommendations

  Cite this