Hållfasthetsberäkningar och fältmätningar för släpvagnar

Translated title of the contribution: Structural integrity assessment of a trailer frame structure

Mika Bäckström, Asko Kähönen

Research output: Book/ReportReport

Abstract

I denna rapport analyseras en släpvagnskonstruktion med balkelementprogrammet AGIFAP. Samtidigt rapporteras de preliminära resultaten från fältmätningar som gjorts i januari och de resultat som kan utnyttjas i NI-projektets andra delprojekt. Släpvagnskonstruktionen analyserades i två olika belastningsfall. Det första belastningsfallet är kontinuerlig belastning på rambalken, och det andra kontinuerlig belastning på rambalken samt tvärbelastning i tappen. Det första belastningsfallet förekommer vid full last på flaket och det andra belastningsfallet antas förekomma vid svängning av den fullastade långtradaren på parkeringsplatsen. Nästan samma resultat erhölls från balkelementprogrammet AGIFAP (FEM-beräkningarna) och fältmätningarna, då belastningsfall 1 jämfördes med slutsituationen när släpvagnen var lastad. I fältmätningar användes 11 stycken töjningsgivare, som placerats på olika ställen i släpvagnens ramkonstruktion. Till tre av de elva mätningspunkterna valdes en kedjatrådtöjningsgivare för mätning enligt hot-spot- metoden. Då hot-spot-metoden utnyttjades användes både de nyaste rekommendationerna om placering av töjningsgivare, och spänningskoncentrationsberäkningar från mätningar. Dessutom användes rosettöjningsgivare på två av de elva mätningsplatserna för att undersöka svetsfogarnas utmattning, som förorsakats av fleraxiell belasting. Även normalspänningar vinkelrätt mot svetsen och skjuvspänningar parallella med svetsen mättes med rosettöjningsgivare. Rainflow-analysen gjordes i realtid med dator på alla 16 kanaler. Signalerna var filtrerade med ett 50 hz lågpassfilter. Signalerna från hela körrutten bandades på en 14 kanalers bandspelare.
Translated title of the contributionStructural integrity assessment of a trailer frame structure
Original languageSwedish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages29
ISBN (Print)951-38-4806-X
Publication statusPublished - 1995
MoE publication typeNot Eligible

Publication series

SeriesVTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes
Number1651
ISSN1235-0605

Keywords

  • trailers
  • frames
  • structures
  • structural engineering
  • assessments
  • structural analysis

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Structural integrity assessment of a trailer frame structure'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this