Höyrynsuluton puuseinärakenne

Jyri Nieminen

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Höyrynsulku eli lähelle rakenteen sisäpintaa sijoitettava muovikalvo on nykyisissä pientalojen keveissä ulkovaipparakenteissa varsin keskeinen rakennusosa. Höyrynsulun tarpeellisuudesta ja sijoituksesta on viime aikoina keskusteltu paljon. Höyrynsulun jättämistä pois rakenteesta on perusteltu mm. kosteutta varastoivien materiaalien käytöllä, jolloin rakenteen toimintaperiaate vastaa vanhojen puru- ja hirsitalojen kosteusteknistä toimintaa. Ilmavirtauksia pidetään tärkeimpänä puuseinärakenteen toimintaan vaikuttavista tekijoistä. Normaaleissa pientalorakenteissa ulkovaipan ilmanpitävyys on usein juuri rakenteeseen asennetun muovikalvon varassa. Tutkimuksessa tarkastellaan kevyttä ulkovaipparakennetta, josta höyrynsulku (muovikalvo) on jätetty pois. Rakenneratkaisun toimivuutta on tutkittu kirjallisuudesta saatujen kokemusten, laboratoriokokeiden, laskennallisen tarkastelun, kenttäkohteissa tehtyjen tarkastusten sekä koetaloseurannan avulla. Kirjallisuuden, laskennan ja laboratoriokokeiden perusteella on ideoitu rakenteita pitkäaikaisseurantaa varten. Tutkimus on tältä osin vielä kesken. Tutkimuksen tähänastiset tulokset osoittavat, että kevyt ulkovaippa voidaan tietyin edellytyksin rakentaa ilman erillistä höyrynsulkukerrosta. Rakenteiden kosteusrasitus kasvaa verrattuna höyrynsulun avulla tehtyihin rakenteisiin. Rakennetyyppi on herkkä rakennusvirheille, jolloin rakenteen talvella tapahtuvalle kostumiselle on oltava riittävät kuivumismahdollisuudet. Kuivumisen varmistamiseksi rakenteessa on oltava avoin, toimiva tuuletusrako. Rakenteen ilmanpitävyyteen, tuulensulun toimivuuteen ja lämmöneristeiden asentamiseen on kiinnitettävä erityistä huomiota. Rakenteissa pitkällä aikavälillä tapahtuvista muutoksista ei ole toistaiseksi tutkimustuloksia.
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages174
ISBN (Print)951-38-2906-5
Publication statusPublished - 1987
MoE publication typeNot Eligible

Publication series

SeriesValtion teknillinen tutkimuskeskus. Tiedotteita
Number735
ISSN0358-5085

Keywords

  • building construction
  • wooden structures
  • vapor barriers
  • barrier contaings
  • vapor
  • deposition
  • walls

Cite this